Vertaal deze pagina naar:

PIETER OMTZIGT

Wie is Pieter Omtzigt?

Welke Agenda heeft Pieter Omtzigt werkelijk?

We gaan het zien de komende maanden, z'n broer Dirk-Jan Omtzigt is aangesloten bij het WEF.

Vele politici in Den Haag, topambtenaren, hooggeplaatsten, burgemeesters en wethouders in Nederland behoren tot de club volksverlakkers (vrijmetselaars) die het stikstofprobleem als een serieus probleem beschouwen en daarom een corrigerende wijzende vinger richting de boeren maken, die ze met hun absurde en goedgekeurde regelgeving van de Raad van State naar de afgrond hebben gebracht van hun bestaan. Veel boeren pleegden reeds zelfmoord door de idiote regelgeving van de (r)overheid.

Een emotionele boer aan het woord

Live in de publieke ruimte van de Plenaire zaal van de Tweede Kamer, waar een groep boeren uit de regio met trekkers naar toe was gekomen. Een emotioneel verhaal van een boer die door het beleid van het huidige Rutte kabinet zijn bedrijf en dat van veel andere boeren in Nederland kapot ziet gaan.

Hij spreekt ook over de zelfmoord van een collega, die het door wat de boeren en hem boven het hoofd hangt door het beleid van de overheid niet meer zag zitten. Tiranniek drukt de huidige overheid hun plannen erdoor, ze lijken zich door niets te laten stoppen. De maat van menselijkheid (en het belang van de bevolking) lijkt niet het belang van dit kabinet.

Er is in de afgelopen 2,5 jaar iets wezenlijks veranderd in Nederland en in de Nederlandse politiek en alles is openbaar 'in your face'... Leugens en corruptie van politici worden niet meer verslagen door de oude media en zelfs al is het openbaar, zij lijken niet te stoppen. Er lijkt een manco te zitten in het politiek bestel. Er is geen integere borging meer in het politieke systeem, dat leugenachtige, openlijk corrupte politici, instituties en politieke partijen wettelijk gestopt kunnen worden. En veel mensen lijken het eindelijk door te krijgen... Jij ook?

De emoties bij de boeren liepen hoog op, het werd een hete zomer IN 2022...

OPDAT WIJ NIET VERGETEN: EEN NEDERLANDSE BOER BIJ DE TWEEDE KAMER DIE IN DE ZOMER VAN 2022 HELEMAAL TEN EINDE RAAD WAS VANWEGE DE VELE ABSURDE MAATREGELEN IN NEDERLAND!

Vrijmetselaars

Vele politici in Den Haag, topambtenaren, hooggeplaatsten, burgemeesters en wethouders in Nederland, (zo niet alle, maar dat wordt nog onderzocht), hebben zich aangesloten bij een vrijmetselaarsloge. Kijk vanaf 3 minuten en 38 seconden naar de onderstaande video. Ze speelden het spel allemaal mee van een zogenaamd stikstof probleem, ook Pieter Omtzigt deed dat en vele andere politici die zich als huurling laten betalen door een corrupte organisatie, wat de Staat der Nederlanden heet. Ze zijn allemaal gezien, ook Pieter Omtzigt.

Het is nog de vraag hoe alles zich ontwikkelen in het land wat Nederland wordt genoemd.

Pieter Omtzigt maakte heel duidelijk het vrijmetselaarsteken (handgebaar driehoek) in de onderstaande video.

Kijk vanaf 3 minuten en 38 seconden naar de onderstaande video. Ze speelden het spel allemaal mee van een zogenaamd stikstof probleem, ook Pieter Omtzigt deed dat en vele andere politici die zich als huurling laten betalen door een corrupte organisatie, wat de Staat der Nederlanden heet.

Omtzigt werd eerder de mond gesnoerd door ministers van Justitie, nu Klokkenluider door rechterlijke macht?

Speelt Omtzigt een dubbelrol? Of hoort hij ook bij de club? Of wordt hij bedreigd of gechanteerd? Ver voordat hij de kindertoeslagaffaire aan de kaak stelde, deed Pieter Omtzigt hetzelfde met de Demmink-zaak. Toen deze kwestie door zijn toedoen opnieuw tot uitbarsting dreigde te komen, werd Omtzigt de mond gesnoerd door CDA-prominenten Sybrand Buma, Piet Hein Donner en Ernst Hirsch Ballin. De laatste twee hadden al genoeg moeite gedaan om de zaak voor altijd de doofpot in te helpen, dus daar kon nog wel een schepje bovenop. Ook VVD'ers Ivo Opstelten en Fred Teeven hadden er nog zó hun best op gedaan om de zaak toe te dekken, dat ook Mark Rutte (via Sybrand Buma - luister naar waarom Omtzigt zei het niet meer over Demmink te mogen hebben) er nog wel een schepje bovenop wilde doen. Zo werd het weer een tijdje stil rond Demmink. Maar de zaak blijft stinken en steekt van tijd tot tijd onvermijdelijk de kop weer op. Ooit komt de onderste steen boven, zou je denken, al stort volgens Demminks voorganger en oud-commissaris van de Koningin Harry Borghouts dan heel Justitie in elkaar. Justitie lijkt daar gezien de talloze schandalen daar trouwens al hard mee bezig.

Bron en meer info: Demmink doofpot