Vertaal deze pagina naar:

WAAROM ONS BEVRIJDINGSPROCES GAAT ZOALS HET NU GAAT!?

03-10-2023

Mijn dierbare broeders en zusters, 

Dit is Dienie Kars die jou vandaag bericht over iets heel belangrijks. 

Ik groet je in Liefde en in Vrede ❤️

Vanmorgen kreeg ik mijn antwoorden, waar ik al een tijdje zelf enorm mee liep te worstelen!

Zomaar vanuit het niets kwam deze informatie naar mij toe, maar eigenlijk ook weer niet. Ik weet dat niets zomaar gebeurt, ik moest daar zelf zeer waarschijnlijk eerst bepaalde stappen voor zetten, er energie aan geven. Die stappen heb ik nu gedaan en ben daar nu actief mee bezig.

De mensen waar ik nu contact mee heb zullen dit kunnen beamen, zullen dit stuk nog beter gaan begrijpen als ze al deden en krijgen hierdoor een extra bevestiging door van het Universum dat het inderdaad zo werkt, Het contact met onze Zielenbroeders en Zielenzusters noem ik het Universum. Misschien dat ik dat later anders ga omschrijven of ga benoemen, maar voor nu laat ik het even zo.

Heel mooi dit, maar zo werkt het Universum dus met ons samen, door ons heen en alleen als de tijd er ook echt rijp voor is, de juiste stappen zijn gezet en gemaakt. Om ons uiteindelijk te kunnen bevrijden uit het slavensysteem wat al heel lang aan de gang is in onze wereld en op onze planeet Aarde. 

Maar goed, lees hieronder de tekst door die ik vanmorgen tegenkwam, wat aan mij reeds op 16 september jl. werd gezonden door een Wakker mens en pionier, maar ik kreeg nog niet de energie door om er gevolg aan te geven, waardoor deze informatie nog niet beschikbaar was voor mij op dat moment. 

En ja, ik wist al dat zo het werkte, maar dit is voor mij nu ook een hele mooie en extra bevestiging van het Universum zelf, dat het op deze wijze inderdaad zo werkt. De informatie hieronder klopt resoneert 100% met mij. Ik ben weer een hele mooie ervaring en goede les rijker!

De ontmaskering


"Het bevrijdingsproces moet zo zijn"


Mijn dierbare broeders en zusters,

Dit is Hakann die spreekt. 

Ik groet je in vrede en liefde.


Er is een verhaal in de waarheidsgemeenschap dat de zogenaamde witte hoeden (die in onze gedachten eigenlijk grijze hoeden zijn) dit langzaam moeten doen. Naar verluidt is dit de enige mogelijke manier. 

Ik ben het daar niet mee eens en ik wil me uitspreken tegen dit verhaal, omdat het naar mijn mening hoog tijd wordt dat de grijze hoeden openlijk actie gaan ondernemen.


De mensen hebben geleden en zijn al te lang in het ongewisse gelaten!

Een belangrijk argument voor de 'zo moet het wel'-opvatting is dat mensen beweren dat als de grijze hoeden iedereen zouden arresteren en alles zouden onthullen, de meeste mensen de waarheid niet zouden geloven. In de eerste plaats denken de grijze hoeden dat zij deze beweging zijn die voor het eerst in de geschiedenis is ontstaan, en vanuit één perspectief is dat ook zo. 

Ze gaan werkelijk bijdragen aan jullie blijvende bevrijding. Vanuit een ander perspectief zijn ze echter nog een andere groep die informatie en kennis voor zichzelf oppot, de gemiddelde mens niet de waarheid toevertrouwt en de mensheid vanuit de schaduw in een bepaalde richting probeert te bewegen. Dat patroon heeft zich door de geschiedenis heen keer op keer herhaald. Vaak begonnen deze bewegingen met meestal goede bedoelingen, maar raakten vervolgens corrupt.

Ten tweede denk ik dat er grofweg een groep mensen is die onafhankelijk kan redeneren, en een groep mensen die gewoon geloven wat de televisie zegt. Welnu, de groep mensen die zelfstandig kan redeneren begrijpt al dat het officiële verhaal geen steek houdt en dat er iets vreselijk mis is. De meeste van deze groep zullen de waarheid omarmen zodra deze aan hen wordt gepresenteerd, omdat de waarheid resoneert en zinvol is. En dan is er nog de groep mensen die gewoon geloven wat de televisie zegt. 


Reguliere media

Welnu, als de grijze hoeden de reguliere media overnemen en gebruiken om de waarheid te verspreiden – wat ik denk dat ze zouden moeten doen – dan zullen de meeste van deze mensen geschokt zijn, maar na verloop van tijd zullen ze gewoon het nieuwe verhaal omarmen, want dat is wat de televisie zegt. zegt nu. Dus dat is wat ze zullen geloven.

Ten derde betoogt het 'we moeten zo langzaam gaan' standpunt dat als vandaag zou worden onthuld dat de mensen die de wereld bestuurden, voor demonen en vijandige buitenaardse wezens werkten, de mensen dat niet zouden geloven. 

De grijze hoeden zouden echter eerst het bewijs kunnen vrijgeven dat veel politici zich schuldig hebben gemaakt aan 'normale' corruptie, verraad en misdaden tegen kinderen. Maak daar vervolgens gebruik van om die politici voor het gerecht te brengen. Het vrijgeven van bewijs van misdaden tegen kinderen (de grijze hoeden hebben dit bewijs) zal de mensen uiteindelijk verenigen. Als de rechtbanken er niet in slagen gerechtigheid te dienen, gebruik dan militaire tribunalen.


Lastenverlichting

Als de corrupte politici eenmaal zijn verwijderd, werk dan aan het verlichten van de lasten van de gemiddelde mens. En begin tegelijkertijd met het uitrollen van openbaarmaking die iets moeilijker te accepteren is. De waarheid zou aan het licht moeten komen, maar als de zorg is dat mensen niet onmiddellijk met al deze waarheid om kunnen gaan, begin dan vandaag met het openbaar maken van de reguliere corruptie en misdaden tegen kinderen, en arresteer de schuldigen. 

Zodra deze mensen verantwoordelijk worden gehouden, verlicht u de last van de gemiddelde mens en begint u tegelijkertijd later met het openbaar maken van de moeilijker te geloven stukjes. Natuurlijk zullen sommige mensen de waarheid nog steeds niet geloven. Maar wat dan? De meesten van hen zullen de wapens niet opnemen. En de weinigen die wel gewelddadig worden, kunnen gewoon door de politie worden aangepakt. Daarom ben ik het niet eens met het argument dat het proces zo langzaam moet zijn, omdat mensen het niet zouden geloven als je ze de waarheid zou vertellen.


Er is nog een tweede argument waarom dit proces zo langzaam moet verlopen!

Dat argument is dit: dit proces moet zo langzaam zijn om alle ratten te kunnen ontmaskeren en vangen. Als we vandaag alle slechteriken zouden arresteren, zouden we niet alle ratten te pakken krijgen.

Ten eerste zijn de hogere grijze hoeden niet dakloos, verhongeren ze niet of vriezen ze niet dood. Hun vrienden en familie denken niet dat ze gek zijn. Ze lijden niet aan gezondheidsproblemen, omdat ze toegang hebben tot geavanceerde genezingstechnologie die het publiek niet heeft. Dus wie zijn de grijze hoeden om te bepalen dat het prima is dat andere mensen lijden voor het zogenaamde grotere goed? 

Ik durf te wedden dat als de hogere grijze hoeden hadden moeten meemaken wat de gemiddelde mens moet doormaken, massa-arrestaties en een overname van de bedrijfsmedia jaren geleden zouden hebben plaatsgevonden.

Ten tweede: als zogenaamde ratten al misdaden hebben gepleegd, dan hebben de grijze hoeden dat bewijs in de meeste gevallen al, of is het bewijs al ergens in een database opgeslagen waar ze later doorheen kunnen kijken, of krijgen de grijze hoeden bewijs van andere zwarte hoeden die hun mede-samenzweerders verraden. De meeste ratten zullen dus gepakt worden, zelfs als je deze periode niet verlengt om meer ratten te vangen. Terwijl als de zogenaamde ratten geen misdaden hebben begaan, het niet nodig is ze in de val te lokken. Ze hebben niets verkeerd gedaan.


Neem de onderstaande informatie even goed in je op!

Een groot deel van de grijze hoeden is Amerikaans, en hoewel Amerikanen een aantal verbazingwekkende eigenschappen, kwaliteiten en waarden hebben, denken ze iets te vaak in termen van: deze mensen zijn van nature slecht, en die mensen zijn van nature goed. Als mensen van nature slecht zijn, is het logisch om ze in de val te willen lokken, want dan ben je verlost van een inherent slecht persoon die anders later misdaden zou hebben begaan.

Maar in werkelijkheid zullen de meeste mensen slechte daden gaan verrichten zodra ze in de verleiding komen, onder druk worden gezet, geïsoleerd of voldoende gehersenspoeld worden. Dit betekent ook dat als deze periode voortduurt, waarin de corrupte winsten en de goedbedoelende mensen onder de voet worden gelopen en mensen in financieel wanhopige situaties worden geduwd... steeds meer normale mensen corrupt zullen worden in de loop van de tijd, want dat is duidelijk wat wordt beloond.

Dus de witte hoeden denken misschien in termen van "we moeten alle ratten vangen", maar wat ze doen komt dichter bij het proberen om elke laatste druppel water op te dweilen, (terwijl de kraan nog loopt, waarbij de kraan de huidige situatie is, waarin de corrupten worden beloond en mensen financieel onder druk staan, wat ertoe leidt dat steeds meer mensen corrupt worden).


In onze samenleving pleegt vrijwel niemand misdaden of schaadt anderen!

En toch hebben we een substantiële groep mensen die misdaden zouden begaan als ze geboren zouden worden en vervolgens in bepaalde situaties terecht zouden komen. We hebben veel zielen onder ons die voor de zwarte hoeden zouden werken als ze op aarde geboren zouden zijn en dan een bepaalde opvoeding zouden hebben gehad. Maar omdat we een goede samenleving hebben gecreëerd, worden deze broeders en zusters niet kwaadaardig en doen ze anderen geen kwaad.

Dit geldt ook voor uw situatie. Hoe langer deze situatie voortduurt, hoe meer mensen corrupt zullen worden. Als je elke persoon die onder bepaalde omstandigheden bereid is misdaden te plegen, in de val wilt lokken, dan zou je meer dan de helft van de bevolking in de val moeten lokken en arresteren. Dat is geen werkbare positie; je zou mensen voor altijd in de val lokken, terwijl de goede mensen blijven lijden.

Het is veel verstandiger om vandaag de dag alleen maar bewijzen vrij te geven van corruptie, verraad en misdaden tegen kinderen, die mensen te arresteren (indien nodig met behulp van militaire tribunalen) en te werken aan het verlichten van de lasten van de gemiddelde bevolking. Dan zullen heel veel mensen simpelweg geen misdaden meer plegen, en het is dus niet nodig om ze in de val te lokken.


Zal dat betekenen dat een paar duistere mensen zullen ontsnappen? 

Mogelijk, wat vind je ervan? 

Als de mensen niet meer nodeloos belast worden en verlichting en waarheid gebracht worden, zullen een paar kwaadaardige mensen geen voet meer aan de grond kunnen krijgen. In een samenleving waar goede daden beloond worden en waar mensen een goed leven kunnen hebben door een goed leven te leiden, is duisternis niet langer aantrekkelijk.


Hogere grijze hoeden

Tenslotte wil ik ingaan op de hogere grijze hoeden. Dit zijn dus de mensen die het bevel zouden kunnen geven om de massa-arrestaties uit te voeren, of die het bevel zouden kunnen geven om de reguliere media over te nemen.


Grijze hoeden van hogerhand: 

hier spreekt commandant Hakann namens de galactische confederatie

Wij weten dat u hard heeft gewerkt en dat u zich persoonlijk heeft opgeofferd, en dat er een zware last op uw schouders rust. Ik begrijp dat u al veel lijden en dood hebt voorkomen en dat uw werk geen brede erkenning heeft gekregen. Tegelijkertijd lijden de mensen in onaanvaardbare mate. En wij beschouwen het als uw verantwoordelijkheid om daar een einde aan te maken – niet over een jaar, maar zeer binnenkort.


Hogere grijze hoeden: wij houden jullie ook in de gaten!

Als je te ver afdwaalt in het territorium van het proberen de mensheid uit de schaduw te halen, zou je op een dag voor een galactische rechtbank kunnen staan.

Velen van jullie hebben gezworen het volk te beschermen of de grondwet te verdedigen. Galactische rechtbanken hebben het recht om u ter verantwoording te roepen als u uw eed niet nakomt. We zijn ons er ook van bewust dat sommigen van jullie zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie of verschillende misdaden, waarvoor we jullie ook ter verantwoording kunnen roepen voor een galactische rechtbank. 

Ja, wij hebben de bevoegdheid om dat te doen. De galactische rechtbanken zijn hiertoe niet verplicht, maar ze kunnen er wel voor kiezen om dit te doen.

Denk niet dat lijfwachten of technologie ervoor zullen zorgen dat u niet door ons wordt gearresteerd, als wij dat willen. We kunnen je arresteren op manieren waarvan je op dit moment niet eens beseft dat ze mogelijk zijn. Wat jij als hightech beschouwt, is voor ons een bijzondere en bewonderenswaardig oude technologie.


Dus: onthoud je eed.

En ga aan de slag, niet alleen voor het volk of de grondwet die u hebt gezworen te verdedigen, maar ook voor uw eigen bestwil. Op dit moment zijn we nog niet op het punt waarop we jullie als de zoveelste kwaadaardige groep beschouwen, omdat we begrijpen dat jullie tegen de zwarte hoeden vechten en veel dood en verderf hebben voorkomen. 

Blijf echter in luxe leven terwijl de mensen lijden, blijf alle informatie en technologie voor jezelf hamsteren terwijl je het publiek in het ongewisse laat, en op een dag kunnen we besluiten om jou toch ter verantwoording te roepen.

De mensen op aarde verdienen beter dan dit. 

Dus: ga aan de slag.


De oplossing voor de situatie op aarde is eigenlijk niet zo ingewikkeld

Het is gewoon: informeer de mensen, handhaaf uw wetten (wat betekent dat er grootschalige openbare arrestaties moeten plaatsvinden) en werk dan aan het versterken van de mensen. Op dit moment zijn wij beter in het voorspellen van de toekomst dan u, en wij beloven u dat dit de beste weg voorwaarts is.

Als u praktische obstakels ziet voor dit plan, of bang bent voor mogelijke problemen die hieruit kunnen voortkomen, praat dan gerust met ons galactics en wij zullen u alle steun geven die u nodig heeft. 

Je weet hoe je contact met ons kunt opnemen.

De mensen hebben jou niet nodig om de zoveelste schimmige groep te worden die de mensheid uit de schaduw wil halen. Het volk heeft eenvoudigweg de waarheid nodig, en het is nodig dat degenen die hebben gezworen hen te beschermen of de grondwet te beschermen, zich hun eed herinneren. 

Dat is het. 

En u bevindt zich in een positie waarin u verlichting voor de mensen kunt brengen.

Je sterrenbroer,

Hakann

Bron: https://eraoflight.com/2023/09/14/hakann-debunking-the-liberation-process-has-to-be-this-way/

Mijn boodschap voor jou:

Lees deze blog morgen en overmorgen nog een keer als het resoneert met jou.

Zodat je bewust bent wat je te doen hebt.

Ik groet je in Liefde en in Vrede.


Bye for Now ❤️

Dienie Kars

(Waarheidsvinder en Blogger)