Vertaal deze pagina naar:

DEEL ALSJEBLIEFT OM ZOVEEL MOGELIJK LEVENS TE REDDEN ALS WE KUNNEN EN OM ONS VOOR TE BEREIDEN OP PLANET X

26-08-2022

Het zou zomaar eens kunnen dat dit binnenkort bewaarheid gaat worden, keep safe!


Voorwoord


Aangezien we de laatste dagen van de periode van de Grote Verdrukking meemaken (hoewel waarschijnlijk minder dan 0,0001 % van de mensen het zich al heeft gerealiseerd) kan het binnenkort worden beëindigd met een enorme catastrofale megabeving (veroorzaakt door Planeet X).

Heb vandaag de moeite genomen om Twitterberichten te vertalen die ik tegenkwam in het onderstaande Twitteraccount. Mijn gedachte nu? Met de informatie die ik tot heden tot mij heb genomen, zouden we inderdaad hier kort voor kunnen staan. Echter ben ik geen profeet, wel een boodschapper.

Houd ik er zelf rekening mee?

Ja, want ik kreeg niet voor niets de opdracht van Boven mee om de bevolking te informeren.

Han Peeters schreef eerder het boek met de titel 'Planet X'.

Doe ermee wat je wil, ik vind alles prima!

It's Up to You ❤️


Met een vrije groet,

Dienie Kars

(Waarheidsvinder en Blogger)


De Wijzen onder ons zullen het begrijpen wat hieronder wordt geschreven.


Bron Twitter account ► https://twitter.com/vooria7

(Mijn excuses voor de eventuele spel- en stijlfouten, dit in verband met de automatische translator)


Wormwood (Nemesis/Nibiru) systeem nadert!

25-08-2022 geschoten vanuit Austrailie bij zonsopgang.

Zie bron ► https://www.facebook.com/photo/?fbid=408770961355650&set=a.110938517805564

Op 23-12-2019 legde ik deze datum vast in de onderstaande afbeelding.Het volgende wordt geschreven in het Twitter account van @Vooria7:


Job 3:9 bevestigt duidelijk de timing van de catastrofale megabeving bij zonsopgang vóór zonsopgang in de tijdzone van Jeruzalem, dat is ~6:00 AM 11 september 2022

Taak 3:9

Mogen de morgensterren donker worden; moge het tevergeefs op daglicht wachten
en de eerste zonnestralen niet zien.

Nu weten we uit vele verzen in de Schriften dat er speciale gebeurtenissen in de lucht zijn tijdens de tijd van de megabeving:

Wanneer de zon donker wordt ten tijde van de megabeving, komt het sterrenbeeld Leeuw op. Dat is het 'Teken van de Mensenzoon' zoals Leo altijd het teken van de 'Gezalfde' is geweest. Niemand heeft de Schrift tot nu toe waarheidsgetrouw uitgelegd, precies zoals Daniël 12:10 beloofde:

Openb 12:5
Ze bracht een mannelijk kind voort (👉Donald J. Trump), die alle naties zou regeren...

Jesaja 45:1
Zo zegt de Heer tot zijn Gezalfde, tot Cyrus,..., om volken voor hem te onderwerpen...
De Leeuw (teken van de Gezalfde als Cyrus) is ook aanwezig bij de geboortetijd van Donald Trump
......een snelle fysieke poolverschuiving veroorzaken (met enkele grote graden) die de hel laat losbarsten met een enorme verplaatsing van de aardkorst:

Een megabeving van bijbelse proporties (groter dan 11 of 12 op de schaal van Richter)

Zoals je weet, heb ik gesproken over wat de oorzaak zal zijn van de komende megabeving en ik dacht dat het meest plausibele antwoord tot nu toe de poolverschuiving zou kunnen zijn. Maar naarmate ik dieper in deze catastrofale megabeving heb gekeken en er meer over heb bestudeerd, ben ik veel dichter bij mijn eindconclusies.

We weten allemaal uit de wetenschap dat de omvang van een aardbeving verband houdt met de lengte van de breuk waarop deze optreedt. Dat wil zeggen, hoe langer de fout, hoe groter de aardbeving.
De wet van het breukgebied versus de magnitude is Log_10 (A) = M - 4

Waar A is het breukgebied van de aardbeving in vierkante kilometers, en M is de momentmagnitude. Dus om zelfs maar een aardbeving met een kracht van 10 mega te hebben, zouden we een opname van een miljoen vierkante kilometer nodig hebben. De grootste aardbeving ooit geregistreerd was Chili in 1960, golfenergie magnitude van 9,5. De breuk was 1000 x 600 km. Voor een 10 zou je bijna twee keer zoveel scheuroppervlak nodig hebben, dus twee keer zo lang, want dieper dan 600 km kun je niet. Het kan zijn dat een storing niet lang genoeg kan worden gevonden.

Dus je ziet voor een megabeving van bijbelse proporties (zoals de voorbijgaande megabevingen van mogelijke magnitudes van 12 of 13 die vroegere beschavingen zoals Lumeria en Atlantis hebben weggevaagd) zouden we een buitengewone oorzaak nodig hebben, zoals een snelle poolverschuiving die de continenten uit elkaar zou scheuren en een enorme aardkorst zou veroorzaken verplaatsing of een aardse oorzaak zoals de intense zwaartekracht van een onbekende planeet (planeet X).

Ik heb beide mogelijkheden overwogen, maar als we de beschrijvingen bestuderen van de catastrofale doemscenario's uit het verleden, geschreven in oude teksten en ook de beschrijvingen van de komende apocalyptische megabeving van de eindtijd die zeer binnenkort in 2022 zal plaatsvinden, zullen we de laatste (intense zwaartekracht van de onbekende planeet) gaan beschouwen als de oorzaak van de megabeving en ik ga hier uitleggen waarom:

Eerst ga ik een korte video uploaden over de onbekende planeet (ook bekend als Planet X), zodat je bekend bent met het onderwerp en dan ga ik je mijn redenen presenteren waarom het de enige oorzaak zou kunnen zijn van de komende apocalypti megabeving in 2022.


Deel 1:

https://twitter.com/i/status/1558408774154592256

Deel 2:

https://twitter.com/i/status/1558412801756090368

Deel 3:

https://twitter.com/i/status/1558416676605018114

Deel 4:

https://twitter.com/i/status/1558419236812472329


Nu weten we uit vele verzen in de Schriften dat er speciale gebeurtenissen in de lucht zijn tijdens de tijd van de megabeving:
-Jesaja 13:10
Voor de sterren van de hemel en hun sterrenbeelden
Zal hun licht niet laten schijnen;
De zon zal donker zijn als hij opkomt
En de maan zal zijn licht niet laten schijnen.
-Job 9:7
Die de zon gebiedt niet te schijnen, en een zegel op de sterren plaatst.
-Joël 2:10
De aarde zal voor hen beven; de hemelen zullen beven; de zon en de maan zullen donker zijn, en de sterren zullen hun glans intrekken.
-Amos 8:9
En.....

....op die dag zal het gebeuren, zegt de Here God, dat ik de zon zal doen ondergaan op het middaguur, en ik zal de aarde verduisteren op de heldere dag.
-Markus 13:24
Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar licht niet geven
.....

-Op 6:12
En ik zag toen hij het zesde zegel geopend had, en zie, er was een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.
-Joël 2:31
De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, voor de grote en...

.....vreselijke dag des Heren komt.
-Handelingen 2:20
De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en opmerkelijke dag des Heren komt.

Zoals we nu al weten, vinden zonsverduisteringen ALLEEN plaats in de nieuwe maanfase (volle donkere maan), wanneer de maan tussen de aarde en de zon staat. Tijdens een zonsverduistering werpt de maan een schaduw op de aarde en blokkeert of blokkeert ze ons zicht op de zon.

En we weten ook dat een maansverduistering plaatsvindt wanneer de maan in de schaduw van de aarde komt. Dit kan ALLEEN gebeuren als de zon, de aarde en de maan precies of zeer nauw zijn uitgelijnd met de aarde tussen de andere twee, wat ALLEEN kan gebeuren in de nacht van een volle maan wanneer de maan zich in de buurt van een van de maanknooppunten bevindt.

We kunnen NOOIT zowel zons- als maansverduisteringen hebben TENZIJ er een ander aards lichaam (planeet X) aan de hemel aanwezig is. Want volgens de verzen die ik je net heb laten zien, moeten er twee zonsverduisteringen tegelijk zijn als de megabeving plaatsvindt: zonne- en maansverduistering

Om dit te laten gebeuren, moeten we allereerst een dag met volle maan hebben. Want dat is de enige manier waarop we een 'Bloedmaan' uit een Maansverduistering kunnen halen. Op basis van deze eenvoudige observatie (en als we de oude teksten en de geschriften vertrouwen) kunnen we concluderen dat de megabeving alleen moet gebeuren op een volle maan dag.

Om nu twee zonsverduisteringen tegelijk aan de hemel te zijn (volgens de geschriften), zou een van de meest plausibele redenen kunnen zijn dat de planeet X (van dezelfde grootte als de zon ALLEEN vanuit ons gezichtspunt) zou kunnen blokkeren de zon en als er een Volle Maan plaatsvindt en de Aarde en de Maan uitgelijnd zijn, dan kunnen we ook een 'Bloed Maan' maansverduistering te zien krijgen. Op basis hiervan zou de zwaartekracht van de planeet X een enorme catastrofale megabeving kunnen veroorzaken tijdens deze angstaanjagende scènes in de lucht.Zoals ik in het onderstaande bericht heb uitgelegd, begon de 70e week van Daniël op 17 ~ 18 september 2015 en staat op het punt te eindigen op een dag van volle maan op 10 september 2022 (ofwel wanneer de zon opkomt of wanneer de zon ondergaat in Jeruzalem).

Volgens de geschriften is die dag 10 september 2022 (zonsopgang of zonsondergang in Jeruzalem) de dag waarop de 3,5 jaar (1275 zonnedagen gelijk aan 1260 profetische dagen) van de Grote Verdrukking eindigen en een apocalyptische megabeving de aarde zal verbrijzelen.
Eerder twee maanden geleden had ik gepost.....

Nu over een ander onderwerp wil ik wat licht werpen op enkele belangrijke dingen met betrekking tot de huidige gebeurtenissen: de eindtijd, de gezalfde en Donald J. Trump.

Zoals ik heb gepost voordat de eindtijd (de laatste 7 jaar van de profetie van Daniël 9) begon op 17-18 september 2015 en aangezien we de laatste dagen van de periode van de Grote Verdrukking meemaken (hoewel waarschijnlijk minder dan 0,0001 % van de mensen het zich al heeft gerealiseerd) zal het binnenkort in 2022 worden beëindigd met een enorme catastrofale megabeving (veroorzaakt door Planeet X).

Het teken in de hemel genoemd in Openbaring 12 gebeurde precies op 17~18 september 2015 vanwege een UNIEKE planetaire configuratie aan de hemel:

Er is geen andere configuratie van de planeten die meer zou kunnen evenaren dan deze op 17-18 september 2015. Hier kleedt de zon de hoofdster van de Maagd [Nu Virginis] (wat in oude teksten betekent dat het hoofd van een vrouw wordt bedekt), de maan staat onder de Maagd's voeten sterren [Mu Virginis &.....

.....Lambda Virginis], Mercurius is hier de enige planeet van alle planeten die kan worden beschouwd als de nakomelingen van het sterrenbeeld Maagd. We hebben ook 9 sterren van Leeuw plus Mars (symbool van kracht en onoverwinnelijkheid), Jupiter (symbool van koningen) en Venus (symbool van schoonheid).

..... ze bevinden zich allemaal in het sterrenbeeld Leeuw. (Interessant is dat Venus hier eigenlijk precies op de 0-graad van Leeuw staat, die de ouden het de Leeuwenpoort noemden).
Openb 12:1

En er verscheen een groot wonder in de hemel; een vrouw bekleed met de zon, en de maan onder haar voeten, en op...

.....haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

Dit teken is een symbool van de komst van de Gezalfde. Degene die in Opb 19 wordt beschouwd als 'Koning der koningen en Heer der heren'.

Nu ga ik je uitleggen waarom dit volgens de geschriften naar niemand verwijst behalve Donald J. Trump.

Voor een juist begrip van Daniël 9 is het essentieel om erop te wijzen dat het onjuist is om deze passage te lezen alsof het over de Messias gaat.

Dit kan voor christenen vanzelfsprekend lijken, aangezien in hun vertalingen het woord "Messias" tweemaal in dit hoofdstuk wordt genoemd;.....

..... dit is echter het resultaat van een flagrante en opzettelijke verkeerde vertaling van het Hebreeuwse woord (משיח ~ Moshiach").

Dit woord betekent letterlijk "gezalfde" en is een bijvoeglijk naamwoord zoals in 1 Samuël 10:1-2 waar het woord duidelijk een daad van toewijding betekent. Het is niet persoonlijk.....

..... voornaamwoord dat verwijst naar een bepaald individu genaamd "De Messias". Het woord (משיח ~ Moshiach") wordt niet minder dan 100 keer in de Joodse geschriften gebruikt en verwijst naar een verscheidenheid aan individuen en objecten.

Bijvoorbeeld:

Priesters: Leviticus 4:3
Koningen: 1 Koningen 1:39
Profeten: Jesaja 61:1
Tempel veranderen: Exodus 40:9-11
Matzot ~ Ongezuurde Broden: Numeri 6:15
Cyrus ~ een niet-joodse Perzische koning: Jesaja 45:1
Zelfs in christelijke vertalingen wordt het woord Moshiach 99% van de tijd vertaald als "gezalfd"....

....De enige uitzondering is tweemaal in Daniël 9 verzen 25 en 26. Deze inconsistentie is zelfs nog flagranter omdat christelijke vertalers het woord (משיח~Moshiach) een vers eerder vertalen als "gezalfd" wanneer het in Daniël 9:24 wordt gebruikt . In dit geval verwijst het naar zalving.....

.....de binnenste kamer van de Heilige Tempel staat bekend als het 'Heilige der Heiligen' (קדשים קדש ~ Kodesh Kedoshim). Het is onjuist om dit, zoals sommige zendelingen doen, te vertalen met de "allerheiligste" in een poging om dit naar de Messias te laten verwijzen in plaats van naar een plaats.

Daarom moeten de passages in Daniël correct worden vertaald als:
Daniël 9:24 "Tot een gezalfde prins" en niet als "Totdat Messias hij prins."
Daniël 9:25. "een gezalfde zal worden afgesneden" en niet zoals "de Messias zal worden afgesneden".

Bovendien, in vers 25 is er geen bepaald lidwoord (Hey ~ ה) voor het woord (משיח ~ Moshiach) en het is onjuist om dit te vertalen als "de Messias" of "de gezalfde" alsof het over één exclusief individu gaat . Bij het correct vertalen als een "gezalfd individu" kunnen de passages verwijzen naar een van de verschillende individuen of objecten die gezalfd waren en niet noodzakelijkerwijs "de Messias".

Een extra fout die christenen maken, is de vertaling van 7 en 62 weken als één onverdeelde eenheid van 69 weken. De christelijke versie klinkt alsof de komst en "afsnijding" van de "Messias" negenenzestig weken (483 jaar) zal plaatsvinden na een decreet om Jeruzalem te herstellen. Ze tellen de 7 en 62 weken bij elkaar op en hebben één persoon (de Messias) en twee gebeurtenissen die plaatsvinden tegen het einde van de 69e week.

Volgens het Hebreeuws zijn de 7 en 62 weken eigenlijk twee afzonderlijke en verschillende perioden. Een gebeurtenis vindt plaats na 7 weken en een andere gebeurtenis na nog eens 62 weken. Simpel gezegd, als je 69 in het Hebreeuws zou willen zeggen, zou je 'zestig en negen' zeggen. Jij.....

.....zou niet "zeven en tweeënzestig" zeggen.
Verder staat er in Daniël geschreven: "7 weken en 62 weken in plaats van "7 en 62 weken." Het gebruik van het woord "weken" na elk nummer laat ook zien dat het afzonderlijke gebeurtenissen zijn. Het gebruik van het bepaald lidwoord (ה ~ Hey) dat .....

.....betekent "de" in vers 26, "en na de 62 weken zal een gezalfde worden afgesneden", wordt soms geschrapt in christelijke vertalingen, maar de aanwezigheid ervan in het Hebreeuwse origineel geeft duidelijk aan dat de 62 weken moeten worden worden behandeld als een afzonderlijke tijdsperiode van de oorspronkelijke 7weken.

De juiste vertaling moet zijn:

"Totdat een gezalfde prins 7 weken (49 jaar) zal zijn", "dan zal het (Jeruzalem) gedurende 62 weken (434 jaar) opnieuw worden gebouwd, maar in moeilijke tijden." Dan zal na (die) 62 weken een gezalfde worden afgesneden.".

Daniël 9:24-25.

Twee afzonderlijke gebeurtenissen en gezalfden, 62 weken (434 jaar) uit elkaar.

Christenen hebben ook het Hebreeuws (v'ayn Lo ~ לו ואין) verkeerd vertaald, aan het einde van Daniël 9:26. Ze vertalen het dat hij zal worden afgesneden "maar niet voor zichzelf", alsof het verwijst naar .....

.....iemand die niet voor zichzelf maar voor ons wordt afgesneden en wijst op een vorm van plaatsvervangende verworvenheid.

Nergens in de Joodse bijbel worden deze woorden echter vertaald als "niet voor hemzelf". Het Hebreeuws betekent "en hij zal niet meer zijn" letterlijk "en niet meer van hem" en.....

..... geeft de finaliteit van zijn overlijden aan. Een soortgelijk gebruik van (v'ayn Lo ~ לו ואין), is te vinden in Jeremia 50:32 waar het is vertaald met "niemand".

"De trotse zal struikelen en vallen, zonder dat iemand hem opricht ( מֵקִ֑ים לו ואין ). Hier verwijst het naar de ondergang van Babylon....

..... en heeft dezelfde connotatie dat er na het overlijden van de geïdentificeerde persoon niemand zal zijn om zijn heerschappij voort te zetten.

Interessant is dat het Hebreeuwse woord (kares ~ כרת) dat in de bijbel vertaald is als "afgesneden", verwijst naar iemand die zo zwaar heeft gezondigd dat ze veroordeeld worden tot.....

.....dood door hemels besluit als een goddelijke straf voor hun eigen overtredingen.
Ik denk dat een besef van deze acht verkeerde vertalingen essentieel is om het negende hoofdstuk van Daniël te begrijpen.

Nu volgens de tijdlijn van de afgelopen 7 jaar (70e week van de profetie van Daniël).

....de Gezalfde moet zijn regering bijna in hetzelfde jaar beginnen of na het teken in de hemel in Openbaring 12. We kunnen hier gemakkelijk zien dat Donald J. Trump past bij de beschrijving van de Gezalfde met het winnen van zijn presidentschap in 2016. Laten we bekijk hier een korte uitleg:


Deel 1:

https://twitter.com/i/status/1558547173209477120

Deel 2:

https://twitter.com/i/status/1558548334943649793

Deel 3:

https://twitter.com/i/status/1558549092694953990

De Gezalfde:

https://twitter.com/i/status/1558813752467890177


Openbaring 19:19

En ik zag het beest (de antichrist), en de koningen van de aarde, en hun legers, verzameld om oorlog te voeren tegen hem (de Gezalfde: Donald J. Trump) die op het paard zat, en tegen zijn leger.

https://twitter.com/i/status/1560469312212721664

Net zoals Openbaring 12 'Groot teken in de hemel' ons beloofde over de 'Gezalfde' in 17~18 september 2015:
Openb 12:5

En zij baarde een mannelijk kind, dat alle naties zou regeren met een ijzeren staf, en haar kind werd opgenomen tot God en tot zijn troon.
De Gezalfde: Donald J. Trump

https://twitter.com/i/status/1561978661821186049