Vertaal deze pagina naar:

Oproep van Dokter Elke F. de Klerk en Advocaat Arno van Kessel

06-12-2020

Ben jij inmiddels ook het vertrouwen verloren in het overheidsbeleid? Wil je iets doen, maar weet je niet wat? Of durf je je niet openbaar uit te spreken? Je kunt nu aansluiten bij de juridische actie van Dr. Elke F. de Klerk en advocaat van Kessel. Hoe? Dat lees je hieronder.

Langzaam maar zeker gaan steeds meer artsen beseffen dat er iets goed mis is met het officiële beleid rond de coronacrisis. Dat werd duidelijk bij een congres op 11 september 2020 in Driebergen. Daar vond een congres plaats onder de titel Medical and Ethical Emergency Deliberation (M.E.E.D.)" Medisch en Ethisch Spoed Overleg.

Hoe duidelijk wil je het voorgeschoteld krijgen? Een rechtuit denkende huisarts aan het woord.

Dank Elke F. de Klerk en Lange Frans voor dit waardevolle gesprek. Iedereen zou dit verplicht moeten beluisteren.

Video Elke de Klerk met Lange Frans ► 

https://langefrans.nl/videos/lange-frans-de-podcast-13-elke-de-klerk/


David Sorensen schreef op 26-11-2020 op Facebook:


Ik heb contact met advocaten in Amerika, Australië en Nederland en we bouwen dit uit over de hele wereld. We bereiden krachtige documenten voor die de mensheid in staat stellen zich te beschermen tegen de onwettige criminele dictatuur.

OPROEP


Oproep van Dokter Elke F. de Klerk en Advocaat Arno van Kessel:

Beste mensen,

Verzamel zoveel mogelijk mensen met naam en adres. Al deze mensen kunnen in een en dezelfde aangifte ex art. 93 j° 97 WvSr aangifte doen bij het OM Den Haag tegen Rutte en zijn kompanen, waarbij tevens onderbouwd wordt geëist opheffing van de mondmaskerplicht en 1,5m regel in strijd met art. 2 en 3 EVRM (absolute grondrechten).

Tevens de eis om per direct over te gaan tot de strafrechtelijke vervolging van Rutte en zijn kompanen, waarbij wordt gesteld dat zij op geen enkele wijze het NL volk vertegenwoordigen en geen mandaat hebben voor hun rechtshandelingen.

Indien niet binnen 1 week zal worden overgegaan tot arrestatie van Rutte en zijn kompanen, dan zullen de aangevers overgaan tot het verzoeken van het Internationaal Strafhof te Den Haag tot het uitbrengen van een internationaal arrestatiebevel jegens Rutte en zijn kompanen o.g.v. onder meer artt 2 en 3 EVRM foltering en mishandeling van het NL volk.De USA erkent het Int. Strafhof niet, maar het verzoek tot int. arrestatie van Rutte en zijn kompanen kunnen wij wel indienen bij de USA ambassade, zodat de USA kan overgaan tot arrestaties van Rutte en kompanen.

Dit kan serieus en per direct worden gedaan. Ik kan de stukken opmaken. Nu zo veel mogelijk mensen verzamelen.

1) Dit is de actie die we hebben ontworpen i.p.v. de actie Covid 19 van de A lijst, omdat dit is wat er moet gebeuren. Agenda 20-30 wordt hierbij ook ingezet als bewijs voor staatsgreep.

2) We een andere advocaat hebben die deze grote zaak op deze wijze wil aangaan en er zijn al duizenden mensen die mee doen. Dank jullie alvast Elke F. Klerk en Arno van Kessel (advocaat te Leeuwarden)

Graag jullie naam, adres en woonplaats direct naar: elkefdeklerk@gmail.com via telegram of mail is voldoende.

MUST WATCH!

Dr. Elke de Klerk, onze nationale heldin, laat niets heel van de farmaceutische industrie en geeft in dit buitengewoon dapper interview alles bloot. Deze zal van alle kanten verbannen worden dus AJB DELEN, DELEN!

We hebben de video daarom direct van de socials gedownload voordat deze verwijderd wordt. Deze video staat bol van de oprechtheid, lef en humaniteit en kan perfect gedeeld worden met de slaapwandelaars en twijfelaars!

Elke is op een missie en in haar alliantie is ze verbonden met duizenden artsen en wetenschappers over de hele wereld!

Zij is loyaal aan haar eed!

En niet aan de farmaduivels en technocraten. Ze komt uit een familie van artsen en farmaceuten en haar vader was notabene ghostwriter voor big pharma.

Deze dame is een lichtwerker pur sang en weet heel goed hoe het spel in elkaar steekt. Op ALLE levels. Luister naar haar betoog in dit interview en besef ook de urgentie van haar boodschap.

Laten we dit ongekend viraal laten gaan!

Zaadjes planten mensen.

Massaal.


De pandemie is voorbij

87.000 zorgmedewerkers weigeren de vaccinatie.

De rechtszaak tegen de staat zal namens artsen én de medewerkers in de zorg worden aangespannen.

Er is geen pandemie, geen epidemie, Covid is een normale griep en de vraag is nu, waarom kinderen op scholen opeens mondkapjes op moeten.

Er zijn ABSOLUTE grondrechten en die kunnen om medische redenen NOOIT worden geschonden.

Er is GEEN reden voor paniek. Deze paniek - ook bij artsen en zorginstellingen - wordt veroorzaakt door de vals-positieve test resultaten van de PCR test.

De PCR test is onbetrouwbaar, 94 à 98% van de uitslagen is VALS-POSITIEF.

Er wordt en kan NIET op COVID-19 getest.

Bovendien is de rest van de testuitslagen VALS-NEGATIEF.

Wij moeten beginnen met het klinisch vaststellen van de aandoening. Wij moeten de diagnose stellen. Artsen moeten direct STOPPEN met het kijken naar de overwegend VALS-POSITIEVE testuitslagen.

Dat is het belangrijkste: terug naar diagnosticering en terug naar de FEITEN.

In Nederland begint nu de mainstream media te publiceren over de PCR test, die niet de correcte test is.

Dus er is hoop.....

Dr. Elke de Klerk / Doctors for Truth

Ter informatie:

De Nederlandse Artseneed van 2003. Hier kunnen artsen NOOIT omheen. Doen ze dat wel, ook al wordt het opgelegd, dan toch is het eedbreuk. Het is hetzelfde als met de politie, die moeten de mensen beschermen tegen de bewindvoerders, de overheid. Ook het leger mag je niet tegen de eigen mensen inzetten, komt allemaal op hetzelfde neer. Ik zei het al eerder: Artsenopstand.