Vertaal deze pagina naar:

Geboorteakte en Geboortetrust

06-01-2021

Activeer de afwikkeling van de geboorte trust nalatenschap!

Hoe? Ben jij hier reeds bekend mee? Zo nee, lees dan aandachtig deze blog en beluister de video.

Mascha Roedelof schreef:

Ronald Heister van Bossmaker, lid van de FB groep 'Activeer de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap'  https://www.facebook.com/groups/2400944443546464/  vertelt in deze video over de achtergronden van de geboorte trust nalatenschap en hoe de afwikkeling daarvan te activeren.

Info van de maker van de documenten, Vincent Zegel:

🔹️ In de documenten support groep vindt u toelichtingen en voorbeelddocumenten.

🔹️ Het invullen van de individuele erfrechtelijke documenten is exclusief voorbehouden aan de Enige Erfgenaam (u !) en niet aan derden overdraagbaar.

🔹️ De documenten zijn kosteloos en vrij beschikbaar via de website van de Hoge Raad van de Kinderen:

https://hogeraadvandekinderen.nl/

Wil je toegevoegd worden aan de facebook groep? We vragen je 3 lidmaatschapsvragen te beantwoorden en een akkoord te geven op de groepsregels. Welkom!

De facebook groep is een openbare groep: dat betekent dat je ook zonder toegevoegd te zijn, en zelfs zonder facebook account te hebben, de groep kunt vinden en de posten kunt bestuderen.

Alle informatie is vrijelijk beschikbaar gesteld. Begin gewoon met rustig lezen en in je door laten werken, begin met de posten onder 'Aankondigingen' in de facebook groep.

Om de afwikkeling van de activatie op te starten, dienen de documenten VBA, Algemene Volmacht, en begeleidend schrijven. Zijn er schulden dan kun je de Promissory note direct toevoegen. Waar de verschillende documenten toe dienen, kun je vinden in de facebook groep.

Velen gingen je voor met het invullen van de documenten, en antwoorden op veelgestelde vragen vind je in de groep. Via het zoekvenster kun je de antwoorden vinden.

Nog niet gestelde vragen kunnen in algemene zin gesteld worden in de groep of aan de maker van de documenten via zijn mailadres: bureau@vincentzegel.nlEnige Erfgenamen maken zich bekend en beredderen de activatie van de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap.

Erfrechtelijke attitude en verantwoordelijkheden:

1. ik lees zelf de website https://hogeraadvandekinderen.nl rustig door en laat de inhoud van de website en de erfrechtelijke documenten op mij inwerken;

2. ik beoordeel zelf hoe ik de documenten wil gaan gebruiken. Wil ik ze uitprinten en invullen. Wil ik ze digitaal met mijn unieke individuele gegevens aanvullen en dan uitprinten. Dat is aan mij.

3. ik wil de documenten zelf lezen en er alle tijd voor nemen want ik dien de taal en de inhoud van de documenten zelf volledig te begrijpen.

4. ik geef mijn gegevens, mijn feitelijke bevoegdheid en handelingbekwaamheid aan geen enkele derde partij uit handen.

5. ik kies niet voor het gemak dat een derde partij mijn documenten voor mij in gereedheid brengt omdat ik dan niet begrijp wat de documenten werkelijk betekenen.

6. Ik neem geen opdrachten van derden aan, om tegen een korte termijn vergoeding, de support groep van de Enige Erfgenamen te ontregelen met desinformatie waaruit, voor het geoefende oog, bovendien duidelijk blijkt dat ik geen enkele inhoudelijke interesse heb voor de website en de erfrechtelijke documenten zelf.

7. Ik eis niets, ik claim niets, ik dwing niet, ik vraag niets aan.

8. Ik maak mij bekend, ik aanvaard mijn geboorte Trust nalatenschap Beneficiair, ik verleen Algemene Volmacht, ik ondersteun de activatie van de afwikkeling en ik oefen GEDULD.

9. ik heb recht van vereniging maar mag nooit direct of indirect gedwongen worden om tot een vereniging of corporatie te behoren.

10. Derde partijen zonder erfrecht (rechtspersonen, politieke verenigingen, politiek gedreven geboorte data uitmijnende industrieën en bedrijven) mogen de inwoner van het grondgebied en Enige Erfgenaam nimmer dwingen, manipuleren, uitbaten en misleiden.

11. Ik, de Enige Erfgenaam, zie er zelf op toe dat ik provocaties, compromiterende en onveilige situaties vermijd.

12. Ik, de Enige Erfgenaam, vertegenwoordig individueel Trust vermogen en kan derhalve niet zomaar met onbekenden "ergens" afspreken en/of mij in locaties en juridische domeinen van derden begeven.

~Vincent Zegel, maker van de Erfrechtelijke documenten


ONLINE TUTORIAL EN OFFICIëLE GIDS ERFRECHTELIJKE DOCUMENTEN

Steeds vaker kregen we de vraag of de informatie die gedeeld wordt in de gelijknamige facebook groep ook buiten facebook gedeeld wordt, zodat mensen zonder facebook account de betreffende informatie ook kunnen vinden. Nu is het zover: de geboorte van de website 'Activeer de afwikkeling van de geboorte trust nalatenschap', een online tutorial en officiële gids Erfrechtelijke documenten.

Deel met familie, vrienden, kennissen, en met wie je maar wilt!

Volg de link ► https://geboortetrust.hetbewustepad.nl/geboorte-trust/

Bron: Mascha Roedelof

Emiel Karel schreef:

Mijn ziel is vrij, ze hebben enkel zeggenschap over een lichaam waar ze rechten op genomen hebben via incorrecte en frauduleuze weg. Enkel het licht en de Christus kunnen u bevrijden.
Wist U dit?

Diplomatiek paspoort

Wilt U een diplomatiek paspoort voor Uzelf regelen?

Klik dan op de onderstaande button hoe U deze kunt verkrijgen.

Doe Uw voordeel met deze info!

Wilt U reageren op deze blog?


Stuur dan Uw reactie naar info@freedom-for-all.com