Vertaal deze pagina naar:

Agenda 20/30, dit is wat de NWO van plan is, wil jij dat?

02-01-2021

Zo nee, informeer je dan over NESARA / GESARA.

David Sorenson schreef:

Beste vrienden,

Voor het komende jaar wil ik je iets meegeven om je voor te bereiden en te bemoedigen.

Allereerst blijft God spreken over een ongekende beweging van Zijn Geest die zal komen.

Na de vorige wereldoorlogen brak er een beweging uit van genezing die de mensheid nooit eerder gezien had. Tientallen genezingsbedieningen ontstonden en miljoenen mensen kwamen krachtig tot Jezus, door deze beweging.

Na het lijden van de wereldoorlogen, stroomden er machtige golven van genezing over de hele mensheid.

Ook de pinkster- en charismatische beweging overspoelde alle denominaties van de kerk, van Rooms Katholiek tot Luthers, van Anglicaans tot Hervormd... overal ontdekten tientallen miljoenen mensen de gaven en de kracht van de Geest.

Door deze gaven van de Geest kwam er een ongekende groei en genezing in het Lichaam van Christus.

Dat gebeurde allemaal vlak na de wereldoorlogen!

Na de donkere nacht, brak een stralende dag door.

Zie daarnaar uit!

Niet iedereen beseft het, maar we zijn nu al een jaar in de Derde Wereldoorlog.

Zij die de moed hebben om te durven horen wat de betrouwbare artsen en wetenschappers zeggen, weten allang dat vele duizenden artsen over de hele aarde al vanaf het begin waarschuwen:

'Deze pandemie is een misdaad, het is opgezet spel, het dient een crimineel politiek doel'.

Dat is geen complottheorie, maar een nuchtere, feitelijke realiteit die overduidelijk is voor iedereen die durft luisteren naar de ware deskundigen, die over de hele aarde hun stem laten horen.

Dit is geen gewone pandemie, dit is een PLANdemie, waar al tientallen jaren aan gewerkt werd.

Wist je dat in 2017 en 2018 over de hele wereld opeens honderden miljoenen virus test-kits werd gedistribueerd? Al deze test-kits heten nu COVID-19 Test Kit. Ze werden twee jaar op voorhand massaal verspreid over de hele aarde. Nederland en Belgie kochten ook miljoenen virus test-kits aan in 2017 en 2018. Zie onderstaande afbeelding.

Het plan is om tussen 2020 en 2030 voortdurend nieuwe virussen te lanceren, waardoor steeds meer lockdowns en vaccins opgelegd worden, die dermate extreme vernietiging aanrichten, dat de hele samenleving verwoest zal zijn. Overal ter wereld.

2030 is de streefdatum van de voltooiing van dit plan. Daarom is er een officiële strategie die heet Agenda 20/30.

Dan moet de hele mensheid dermate arm en gebroken zijn, dat iedereen bereid zal zijn de Nieuwe Wereldorde te aanvaarden: totale afhankelijkheid van een klein groepje aan de top van de wereld. Het idee is om dan alle schulden van iedereen af te lossen en een einde te maken aan de extreme armoede waarin men de mensheid heeft gestort.

Je hypotheek, je schulden, je rekeningen, alles zal je worden kwijtgescholden op voorwaarde... dat je afstand doet van al je bezit.

Er zal een basisinkomen voor de hele mensheid opgesteld worden, zodat er geen 'armoede' meer is, maar dus ook geen persoonlijk eigendom. Alle mensen zullen slaven zijn van de top-rijke elite, die 'voor ons zal zorgen'.

Klaus Schwab van de World Economic Forum heeft letterlijk verklaard:

'Je zult niets bezitten en je zult het geweldig vinden'.

Het is in feite het idee van communisme: niemand bezit iets, alles is in handen van de Staat, en iedereen is 'gelukkig', in totale, blinde onderwerping aan de overheid.

Voor de dwaze, onnadenkende, niet-creatieve, niet-ondernemende mensen is dat fijn: laat me maar een slaaf zijn die aan de ketting loopt, dan ben ik tenminste veilig. In Communistisch China zijn veel mensen zogezegd 'gelukkig' in het onderdrukkende systeem.

Als je het spel meespeelt met de corrupte tirannen, 'zorgen' ze inderdaad voor je.

Maar denkers, dromers, kunstenaars, intelligenten, geestelijken, onderzoekers, zieners, bouwers, kortom de mensen die een samenleving kleur en rijkdom geven, lijden onder dit systeem, omdat ze zien dat alle mensen in een gouden kooitje gevangen zitten. Geen enkele vogel kan nog vliegen. Geen enkele vogel kan nog luid zingen. Geen enkele vogel kan nog nieuwe horizonten verkennen.

Op gebied van godsdienst zal alles ook gecontroleerd worden. Alles wordt bepaald door de overheid.

Dit is Agenda 21: haarfijne controle van elk aspect van het menselijk leven op aarde.

Dat is het doel. Daarom noemen intelligente, bewuste mensen wereldwijd dit de Derde Wereldoorlog. Het is geen invasie door een enkel land, maar door een netwerk van machtigen over de hele aarde verspreid, die nauw samenwerken.

Maar zoals ik zei, toont de geschiedenis dat er na elke wereldoorlog een ongekende beweging van Gods Geest kwam. Ik zie God nu al enorm sterk werken.

Het is belangrijk dat we weten wat er aan de hand is. Dit is geen spel. Het is geen tijd om weg te kijken, je hoofd in het zand te stoppen, eigenzinnig te doen en de onnozele hals uit te hangen, door alles wat overduidelijk is, te ontkennen. Het is tijd om wakker te worden.

De komende tijd zal heftig zijn voor velen, als de vaccins opgelegd worden, als er overal om ons heen toenemende geluiden zullen zijn van de extreme verwoesting die de vaccins aanrichten. Nu vallen er al tientallen doden wereldwijd, worden mensen massaal zwaar ziek, worden mensen verlamd, krijgen mensen hersenbeschadiging, en zoveel meer.

De vernietiging door het vaccin is in volle gang. En dit is nog maar het prilste begin.

De vaccins dienen tot verwoesting en verzwakking van de hele mensheid. Dat is de reden dat men letterlijk elk werkend geneesmiddel tegen covid19 onderdrukt en iedereen per se gevaccineerd moet worden.

Dat is de reden dat men niemand informeert over het opbouwen van een gezond immuunsysteem en het ontwikkelen van een gezonde levensstijl.

Er zit een uiterst duister plan achter dit alles.

Hoe zwakker en zieker de mensheid is, hoe gemakkelijker ze gecontroleerd kunnen worden. Dat is het plan.

Een tijd van zuivering.

Voor christenen zal het een tijd van diepe zuivering zijn. En dat is een woord van de Heer, ervaar ik. Voor de kerk zal het een tijd zijn van schiften en louteren.

Velen die altijd een grote mond hadden, zullen hun ware gelaat laten zien. Je zult zien hoe voorgangers de kerkleden zullen oproepen het vaccin aan te nemen, als een geschenk van God, terwijl het recht uit de duisternis komt. Je zult zien hoe christelijke leiders opeens landverraders worden, die met hart en ziel meedoen met deze invasie van het kwaad.

Ze bevechten de getrouwen en doen alsof de enige goede christen diegene is die zijn volk en land verraadt.

Precies wat je ook zag in de vorige wereldoorlog. Dit soort tijden zijn altijd periodes van zuivering en ontmaskering: je ziet wie er een verrader is. Het is niet dat ze opeens verraders worden. Ze zijn het altijd geweest, alleen komt het nu tot uiting. De maskers vallen af.

Hun hartgesteldheid van compromis voor eigen voordeel, wordt opeens zichtbaar.

Denk niet dat dit allemaal opeens voorbij zal zijn. Daarin heb ik me aanvankelijk vergist. Nu is het me duidelijk dat het plan is om dit alles alleen maar erger te maken. De kerken moeten wat hen betreft permanent dicht. Er moet volgens Mark Rutte een blijvende anderhalve meter samenleving komen, waarin mondmaskers standaard zijn.

Deze mensen zijn zwaar gestoord, en toch bepalen zij de koers van ons hele land.

Er zal niet alleen maar kommer en kwel zijn. In deze tijd zullen velen terugkeren tot God. Velen zullen uitroepen naar Hij die ons kan redden.

Het wordt een tijd van grote ommekeer en terugkeer.

Het wordt een tijd van zuivering van de samenleving.

Zuivering van de hele wereld.

Het onderscheid tussen goed en kwaad is opeens schreeuwend duidelijk.

Het is een tijd waarin vele zonen en dochters van God opstaan in wie ze zijn in Christus, en ze zullen geweldig door God gebruikt worden.

Ik zie door alles heen dat het een mooie, bijzondere tijd wordt.

Vuur is noodzakelijk om te zuiveren, te verteren wat verkeerd is en het pure goud tevoorschijn te laten komen.

Het is een tijd waarin muren tussen mensen wegvallen en we als broers en zussen elkaar zullen steunen, ondanks onze verschillen.

De kerk heeft ons wijsgemaakt dat alleen diegenen die in ONZE kerk zitten, en die precies geloven wat wij geloven, goed zijn. Nu zie ik dat Jezus Zijn geliefden heeft in elke stroming van de samenleving. Mensen uit alle denkbare geestelijke bewegingen zullen elkaar vinden, en samen de LIEFDE, de VRIJHEID en de WAARHEID dienen met hart en ziel.

Velen weten niet eens dat deze zaken Jezus zijn, maar ik geloof dat dit voor Jezus niet eens veel uitmaakt. HIJ ZIET HET HART. Hij ziet ook wie alleen maar spreekt over Hem in een schijnheilige kerk, en wie er werkelijk Hem liefheeft, Hij die zuivere liefde, pure waarheid en krachtige vrijheid is.

De naam Jezus is maar een woord. De persoon Jezus, WIE HIJ IS, Zijn hele wezen, is GOEDHEID, LIEFDE, LICHT.... En ik zie veel mensen in ons land die de 'naam' Jezus niet kennen, maar ZIJN WEZEN van liefde, licht en goedheid wel intens beminnen.

Ik zie een eenheid komen tussen mensen en ik zie religieuze kerkmuren wegvallen. Jezus staat MIDDENIN onze wereld en is niet gebonden door onze kerkmuren die iedereen van elkaar scheiden.

EENHEID komt onder de mensen. Geen eenheid door leer, maar eenheid door het gezamenlijk streven naar hoop en herstel.

Door alles heen zullen steeds meer mensen ontdekken wie Jezus is...

Heb dus moed, geliefde mensen. Het is een wereldoorlog, zelfs al heeft de meerderheid niets in de gaten. Weet je, in Nazi Duitsland had de grote meerderheid van het volk niet door wat er gaande was.

Als men vertelde dat Hitler (hun geweldige leider) miljoenen mensen vermoordde in de gaskamers, werd dat lachend weggewuifd.

Heb je dat goed gelezen?

In Nazi Duitsland wilde niemand geloven dat Hitler zo slecht was. Nee, hij had alleen maar het goede met hen voor. Daarom diende de meeste kerken hem. Daarom volgde de massa hem.

Hitler zorgde voor hen. Het gevaar was daarbuiten!

Pas later ontdekten de meesten hoe afschuwelijk alles was geweest en het was een gruwelijk ontwaken.

Vandaag is het net zo: ik spreek zoveel christelijke leiders die zeggen dat alles wat gebeurt normaal is, en dat Rutte het beste met ons voor heeft. Ze doen elke goddelijke, profetische en zelfs gewoon medische en wetenschappelijke waarschuwing af als 'complotdenken'. Ze lopen mee in het gareel van de geest van het nazisme.

Bereid je dus voor op een tijd van ontmaskering, zuivering, en strijd. En keer terug naar Jezus, met hart en ziel. Hij is onze beschermer, onze rots, onze burcht.

En zie de toekomst: God zal dit gebruiken ten goede. Heb dus hoop, heb moed, geef niet op.

Wees een held in deze tijd. Doe niet als de NSB'ers vorige eeuw die hun land en volk verraadden, omdat ze dan positie en voordeel kregen. Nu is het ook zo: zij die het spel meespelen, krijgen een vaste baan, positie en eer van de overheid. Zij die het vaccin opdringen, de maatregelen handhaven, de tirannie bevestigen, zij krijgen er profijt van. Bij de NSB'ers was dat ook zo: help de Duitsers en je zult een hoge positie krijgen in de nieuwe wereld.

Doe er niet aan mee. Dien de kleine mensen, dien de mensen die waarheid liefhebben, bescherm de zwakken en weerlozen.

Laat de Anne Franks en de Corrie ten Booms in onze tijd opstaan, die met een hart van liefde strijden voor de redding van de mensen, tegen het kwaad.

Wees een held, geen verrader.

Dan krijgt je eeuwig loon.

Nu zullen we iets ervaren van hoe het was voor de eerste christenen, die vervolgd werden door de Joden. Het zal ons sterk maken, het zal eenheid brengen, het zal zuivering zijn, het zal groei betekenen voor de echte kerk, het zal ons krachtig maken in de Geest, het zal Jezus laten zien.

In dit soort tijden kunnen de ware gelovigen niet meer meedoen met de religieuze poppenkast.

Nu komt de echte kerk naar buiten, die luid zingt, die de zieken geneest, die de uitgestrekte hand van Jezus is.

Het wordt dus een goede tijd.

Echtheid.

Heb dus moed. Gods koninkrijk breekt aan.

En God zal een geweldige ommekeer brengen.

Zijn plannen falen niet.

De goddelozen zullen niet op aarde blijven, maar de getrouwe rechtvaardigen zullen het land bezitten.

Het is de tijd waarin de koningskinderen van de Almachtige zich zullen onderscheiden door een licht van waarheid en bevrijding te zijn, temidden van een massa die doof en blind is.

Laat het licht schijnen, want het kwaad wordt geoordeeld, maar het licht zal triomferen.

David Sorensen

Wil je reageren op deze blog?


Stuur jouw reactie dan naar info@freedom-for-all.com