Vertaal deze pagina naar:

Wist U dit over 5G

08-01-2021

5G en Smart Cities


Momenteel wordt de 5e generatie van draadloze communicatienetwerken (5G) uitgerold.

Het 5G-netwerk zal niet alleen voor sneller internet zorgen, maar zal met name gebruikt gaan worden voor het Internet of Things. Dit betekent dat nu ook steeds meer apparaten draadloos met elkaar zullen gaan communiceren, zoals gegevensuitwisseling met beveilingscamera's, sensors, slimme lantaarnpalen, slimme verkeerslichten, koelkasten, wasmachines, zelfrijdende auto's, etc.

Dit levert allerlei praktische toepassingen op, maar deze draadloze techniek heeft ook een keerzijde.

Meer info ► https://stralingsbewust.info/5g-en-smart-cities/

[Weinig tijd om alles te lezen, bekijk dan de video hieronder '5G in 5 minuten'.]

https://jaspercaven.de/lp/gratis-praesentation-stoffwechsel-ankurbeln/


5G gebruikt andere zendtechniek


5G is niet alleen maar een 'gewone' volgende generatie van zendtechnieken. Voor 2G, 3G en 4G wordt gebruik gemaakt van een brede 'zaklamp' uitstraling, terwijl de 5G-techniek gebruik maakt van zogenaamde 'beamforming' (Massive MIMO technologie). Er worden sterke gerichte bundels straling op gebruikers gericht.

Hogere frequenties en meer antennes

Door 5G en het Internet of Things zal de blootstelling aan straling voor alle mensen substantieel verhoogd worden. Het komt ook bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel al actief is.

Voor dit 5G-netwerk zullen, naast de bestaande frequenties, ook veel hogere frequenties gebruikt gaan worden. Omdat deze hoge frequenties millimetergolven betreft werkt deze technologie alleen over korte afstanden. Hogere frequenties maken intensievere datacommunicatie mogelijk, maar hebben vanwege de kortere golflengte ook een kleiner bereik. Hierdoor zullen er heel veel nieuwe zendantennes nodig zijn. Dit zal resulteren in antennes om de 10 tot 12 huizen (bevestigd aan bijvoorbeeld lantaarnpalen en verstopt in bushokjes). Daarmee dringt het veel meer de directe persoonlijke leefomgeving van mensen binnen dan de huidige zendmasten.

Naast een ernstige schending van onze privacy vanwege alle data die overal om ons heen over ons verzameld gaan worden, heeft dit ook serieuze gevolgen voor onze gezondheid.

Van de huidige elektromagnetische straling is inmiddels al ruimschoots bewezen dat het schadelijke effecten heeft op de gezondheid van mensen, dieren en de natuur.

Geen wetenschappelijk onderzoek 5G


Er is nog vrijwel geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de (lange termijn) effecten van de millimetergolven van 5G op onze gezondheid.

Op 13 september 2017 heeft een groep van 186 wetenschappers uit 36 landen in een appèl de Europese Unie al dringend gewaarschuwd voor de gevaren van 5G. Zij hebben de Europese Unie verzocht om te stoppen met 5G totdat onafhankelijk is vastgesteld wat de gevolgen zijn voor onze gezondheid.

In november 2017 heeft Maurits von Martels (CDA) nog wel Kamervragen gesteld aan de staatsecretaris, maar helaas kwamen daar alleen de standaard antwoorden op. Terwijl er inmiddels toch echt al ruim 14.000 wetenschappelijke onderzoeken zijn, welke expliciet de gezondheidsrisico's van elektromagnetische straling aantonen, ook als deze straling ruim onder 'de norm' ligt. Het gaat daarbij naast de thermische effecten, vooral om de biologische effecten van straling. Helaas blijft de Nederlandse politiek zich baseren op eenzijdige en onvolledige informatie en negeren ze het feit dat 5G gebruik maakt van andere zendtechnieken en hogere frequenties.

Stralingsgevoeligheid


Het menselijk lichaam functioneert op basis van lichaamseigen elektromagnetische signalen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het continue bestraald worden met kunstmatige gepulste elektromagnetische straling verstorende effecten heeft op de biologische processen in ons lichaam.

Met name voor mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling (zo'n 3 tot 5% van de bevolking) is het nu al steeds lastiger om nog mee te kunnen doen aan de samenleving. Maar als er straks letterlijk overal om ons heen 5G-straling aanwezig is, waar kunnen stralingsgevoelige Nederlanders dan nog wonen en leven? Nu al zien steeds meer stralingsgevoelige Nederlanders zich gedwongen om te emigreren naar Frankrijk, Portugal of Hongarije, omdat het in Nederland onleefbaar voor hen is geworden. En met de verdergaande uitrol van 5G zal dit steeds meer mensen gaan treffen.

Wat we wel al weten over de effecten van 5G


De nieuwe frequenties die waarschijnlijk gebruikt gaan worden voor 5G zijn veel hoger dan wat nu gebruikt wordt. Deze frequenties hebben dan ook hele andere effecten op ons lichaam. Deze millimetergolven dringen minder ver door in het lichaam, maar worden volledig in de huid geabsorbeerd. Maar in onze huid zitten zenuwuiteinden, bloedvaten en hormonen (zie onderstaande afbeelding van Wikipedia van de huid).

Dit kan dan leiden tot allerlei biologische verstoringen, waardoor o.a. DNA-schade kan ontstaan. Daarnaast ontstaat er bijvoorbeeld ook opwarming van het hoornvlies van het oog, waardoor ontstekingen kunnen ontstaan. Zie ook deze presentatie van dr. Hugo Schooneveld (bioloog) over de te verwachten gezondheidseffecten van 5G. Het is dan ook heel belangrijk dat er onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan gaat worden naar de gezondheidseffecten van deze millimetergolven.

Inzet van 5G-technologie in de oorlogsindustrie


De millimetergolven worden ook voor andere toepassingen gebruikt. In het Amerikaanse leger wordt het zenden van elektromagnetische energiebundels via hoge frequenties toegepast als militair gebruik voor massaverjaging (Active Denial System). Zie deze video van 3 minuten. Deze straling wordt door hen vergeleken met magnetron-straling (verhitting van de huid). Een zorgwekkende ontwikkeling.

De macht van de Telecomindustrie


Daarnaast blijkt ook steeds weer dat de belangen van de telecomindustrie belangrijker worden gevonden dan de zorg voor de volksgezondheid. Bekijk bijvoorbeeld de video van ruim 3 minuten van de FCC persconferentie over 5G uit juni 2016. De FCC is de Amerikaanse overheidsorganisatie die gaat over communicatiewetgeving. Hun voorzitter Tom Wheeler verklaart hierin dat 5G een industrie is waarin tientallen biljoenen dollars omgaan en dat het daarom heel belangrijk is dat deze industrie geen strobreed in de weg wordt gelegd. Alle voorzorgsprincipes worden overboord gegooid!

En tijdens een Amerikaanse hoorzitting in februari 2019 blijkt dat er geen enkel onderzoek is gedaan naar de gezondheidseffecten van 5G en dat er geen veiligheidstesten hebben plaatsgevonden. De conclusie van Senator Blumenthal: "We're flying blind here so far as health and safety is concerned". Zie onderstaande video (4:51 min.).

Nederlandse proeftuin voor 5G


En in Nederland is het niet echt anders. Begin 2017 is er in Noord-Groningen gestart met een proeftuin om 5G-toepassingen te testen. De thema's van de 5 pilots zijn: landbouw, zorg, energie, verkeer & logistiek en leefomgeving. Zij testen niet de techniek, maar wat je ermee kunt doen. Zoals het gebruik voor drones, virtual/augmented reality, allerlei toepassingen met internet of things, zelfrijdende auto's en slimme ambulances. Om de techniek verder te kunnen ontwikkelen, willen de fabrikanten namelijk nu al weten wat de markt en gebruikers later met 5G gaan doen. Het onderwerp gezondheid wordt nergens genoemd.

De initiatiefnemer van 5Groningen is de Economic Board Groningen. Zij geven zelf aan dat zij met name de economische groei willen aanjagen, zij hebben dus geen gezondheidsbelangen. Zij werken in de proeftuin samen met deze partners: KPN, Agentschap Telecom, Vodafone, Ericsson, TNO, Huawei, Rijksuniversiteit Groningen, SURF (ICT in onderwijs) en Hanzehogeschool Groningen. 5Groningen organiseert regelmatig bijeenkomsten, de presentaties zijn op hun website gepubliceerd. Daarnaast brengen zij regelmatig een nieuwsbrief uit. Helaas blijkt hieruit dat er nog steeds geen enkele aandacht is voor de effecten op de gezondheid van mensen, dieren en de natuur.

De invoering van 5G is dan ook te beschouwen als het grootste biologische experiment op de mensheid ooit, zonder precies te weten wat de lange termijn-gevolgen hiervan zullen zijn voor de gezondheid van mens, dier en natuur.

5G Space Appeal


Gelukkig beginnen er internationaal wel steeds meer mensen wakker te worden dat 5G ook een schaduwzijde heeft. Op 17 september 2018 heeft een groep vooraanstaande wetenschappers, artsen en milieu-organisaties een internationaal appèl om 5G te stoppen gelanceerd: het 5G Space Appeal. (Bekijk hier de Nederlandse versie.)

Via het 5G Space Appeal waarschuwen wereldwijd vele wetenschappers, artsen, ingenieurs en tech-professionals dat de 5G-plannen ernstige, onomkeerbare gevolgen voor de mens en permanente schade aan alle ecosystemen op aarde dreigen te veroorzaken. Zij geven aan dat onmiddellijke maatregelen nodig zijn om de mensheid en het milieu te beschermen en roepen via dit appèl de VN, WHO, EU, Raad van Europa en regeringen van alle landen op om de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte te stoppen.

Het appèl bevat uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing (met verwijzingen naar publicaties) van de schadelijkheid van straling van draadloze technologie. Inmiddels hebben maar liefst 301.952 personen en organisaties uit 214 landen deze oproep ondertekend (november 2020). Het appèl zal worden aangeboden aan de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie.

Rechtszaken tegen 5G


Inmiddels vinden er in steeds meer landen rechtszaken plaats om de uitrol van 5G te stoppen.

In Nederland vond op maandag 4 mei 2020 het kort geding van de stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse staat plaats in de rechtbank te Den Haag. Op 25 mei volgde helaas een teleurstellende uitspraak. Het hoger beroep is op 17 juni ingediend en de verwachting is dat medio november de zittingsdatum van het hoger beroep bekend wordt gemaakt.

Daarnaast heeft de Bond tegen Overheidszaken rechtszaken aangespannen tegen de CEO's van KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo. Deze rechtszaken vinden in november en december 2020 plaats. En ook individuele burgers voeren rechtszaken om zendmasten tegen te houden en de gehanteerde blootstellingsrichtlijnen van de ICNIRP ter discussie te stellen. Hopelijk zijn er toch nog rechters die op durven te komen voor de gezondheid van mensen, dieren en de natuur.

Links 5G testen/beschikbaarheid wereldwijd


Antennebureau - overzicht experimenteervergunningen 5G per 1 maart 2020 (met postcodes) of bekijk deze afbeelding
Antenneregister - vanaf eind mei 2020 worden ook de 5G-antennes toegevoegd aan het Antenneregister, zie dit bericht van het Antennebureau
Ookla 5G Map - plattegrond uitrol 5G wereldwijd
Open Signal - 5G race in beeld tussen landen en een app
Worldtimezone - 5G testen wereldwijd sinds 2016
Lifewire - 5G beschikbaarheid wereldwijd sinds 2014

Uitrol 5G stopgezet in deze landen en gemeenten


We hebben een apart overzicht gemaakt van de landen en gemeenten die de frequentieveiling voor 5G hebben uitgesteld en die de uitrol van 5G (voorlopig) hebben stopgezet.

Hoe zien ze er uit?


Bij het Antennebureau van het Agentschap Telecom van de overheid zijn helaas geen afbeeldingen van 5G antennes te vinden. Onderstaand wel een aantal voorbeelden van 5G antennes op andere websites.

Vanwege copyrights betreft dit verwijzingen naar de afbeeldingen.

5Groningen: 5G zendantenne

T-Mobile: afbeelding 5G antenne

Huawei: 3 antenne-afbeeldingen van MIMO

Elektrosensibel EHS (Duitsland): 5G zendantenne 3 richtingen

5G crisis: een aantal afbeeldingen van 5G small cell-antennes in de Verenigde Staten


Bron ► https://stralingsbewust.info/5g-en-smart-cities/

Wilt U reageren op deze blog?


Stuur Uw reactie dan naar info@freedom-for-all.com