Vertaal deze pagina naar:

FREE BAYBASIN: Wie kent de zaak van Hüseyin Baybasin?

08-01-2021

Hüseyin Baybaşin is een Turkse Koerd die een levenslange gevangenisstraf uitzit in Nederland, waarom exact? Dat is voor velen een goede vraag, doe daarom ook onderzoek!

#FREEBAYBASIN

Update: 27 november 2023


Wikipedia schrijft het volgende over Hüseyin Baybaşin:

Over de achtergrond van Baybaşin is onduidelijkheid. Volgens justitie is Baybaşin een crimineel die aan het hoofd stond van een criminele organisatie die zich vooral bezighield met drugssmokkel, maar ook niet op zag tegen afpersing en moord.

Baybaşin zelf stelt dat hij een respectabel zakenman is. Vast staat dat Baybaşin in zijn jeugd werd opgeleid in dienst van de Turkse staat en werkzaam was als politiek-economisch functionaris binnen de Turkse overheid. Baybaşin stelt dat hij in deze functie kennis heeft genomen van illegale activiteiten van hoge Turkse overheidsfunctionarissen zoals de handel in drugs.

Volgens de Turkse overheid stapte Baybaşin eind jaren zeventig van sigarettensmokkel over op het smokkelen van drugs. Baybaşin werd in 1984 in Londen gearresteerd en veroordeeld tot 12 jaar cel wegens drugssmokkel, na drie jaar werd hij uitgeleverd aan Turkije waar hij direct werd vrijgelaten.

Eenmaal weer vrij man in Turkije weigerde Baybaşin naar eigen zeggen om verdere geheime activiteiten voor de Turkse staat te verrichten. Baybaşin werd zich bewust van zijn Koerdische achtergrond en ging zich inzetten voor de Koerdische zaak.

Dit is in Turkije een verboden activiteit en Baybaşin werd het slachtoffer van willekeurige strafvervolgingen en marteling. Begin jaren negentig ontvluchtte Baybaşin Turkije en tot aan zijn arrestatie in 1998 zette Baybaşin zich in binnen de Koerdische beweging, de PKK. Zo ondersteunde hij de PKK financieel en was hij een van de oprichters van het in Brussel gevestigde Koerdische parlement in ballingschap.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCseyin_Bayba%C5%9Fin


Baybaşin ontkent schuldig te zijn!

Ook na zijn veroordeling in hoger beroep ontkende Baybaşin schuldig te zijn aan de feiten waarvoor hij veroordeeld was. Hij zei het slachtoffer te zijn van een complot tussen de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie Joris Demmink en de Turkse overheid. Demmink zou het strafproces tegen Baybaşin onder druk van Turkije beïnvloed hebben omdat de Turken Demmink chanteerden met seksuele escapades met jonge jongens.

In april 2007 deed Baybaşin aangifte tegen Joris Demmink wegens het beïnvloeden van zijn strafzaak en seks met minderjarigen. Ook deed hij aangifte tegen een officier van justitie die eveneens de strafzaak had beïnvloed. Na een intern (niet openbaar) onderzoek besloot het Openbaar Ministerie om Demmink niet te vervolgen. Het onderzoek had uitgewezen dat er geen sprake was van enig strafbaar feit, aldus het OM.

De aangifte was volgens het OM grotendeels gebaseerd op een 'mysterieus' aanvullend rapport dat volgens de advocaten van Baybaşin afkomstig was van de Turkse overheid. Volgens het OM konden de advocaten van Baybaşin geen duidelijkheid verschaffen over de authenticiteit van het document en was het onduidelijk wie de opstellers van het rapport waren. Deze beweringen werden door de advocaten van Baybaşin bestreden.

Adèle van der Plas (advocate)

De advocate van Baybaşin (Adèle van der Plas) beweerde dat het OM ernstig tekort was geschoten en dat het onderzoek - voor zover daar al sprake van was - niet deugde. Adèle van der Plas startte in mei 2008 een artikel 12-procedure tegen de Staat bij het gerechtshof in Den Haag. In een artikel 12-procedure wordt geëist dat het Openbaar ministerie iemand vervolgt. 

Baybaşins advocate Adèle van der Plas van het advocatenkantoor Bakker Schut & Van der Plas advocaten vroeg het hof het OM te dwingen tot strafrechtelijke vervolging van Demmink en de Bredase officier van justitie Hillenaar. Beiden zouden schuldig zijn aan de onterechte veroordeling van Baybaşin, aldus de advocate Adèle van der Plas. Op 17 oktober 2008 verklaarde het Haagse hof Baybaşin niet-ontvankelijk in de klacht tegen Demmink omdat Baybaşin zelf geen slachtoffer was van seksueel misbruik door Demmink en dus geen belanghebbende was. Andere door Baybaşin aangevoerde feiten tegen zowel Demmink als Hillenaar werden door het hof van tafel geveegd als zijnde ongegrond, onvoldoende concreet en/of onvoldoende onderbouwd.

Bron: https://www.leugens.nl/2017/08/21/adele-van-der-plas/

Meer info over Baybasin: https://www.bs-foundation.nl/koerdische-zakenman/

Echt alles wordt er aan gedaan om Demmink vrij te spreken.

Waarom toch? Dat legde Harry Borghouts in het kort heel goed uit in een video, dat de onderste steen niet boven mag komen, omdat dan heel justitie in elkaar stort. Maar helaas pindakaas... de onderstaande video staat inmiddels op 'zwart' (privé), waar zijn ze nu bang voor? 

Dat de onderste steen toch boven gaat komen?

Waarvoor zijn ze nu bang voor?

De schrijfster van dit artikel (Dienie Kars) weet het zeer waarschijnlijk wel. Het heeft met de zaak Demmink te maken en een deal die er is gemaakt met de zwarte maffia, de zwarte togadragers, de rechters hebben ervoor gezorgd dat Demmink de dans tot heden kon ontspringen.. 

Micha Kat (onderzoeksjournalist) weet er ook alles van af en nog wel meer mensen, de familie Poot onder andere. Als er een dienst is die alles weet van de al 28 jaar onterecht vastzittende Koerd Baybasin, is het de AIVD wel. Dus toog Huig Plug eerder naar Zoetermeer voor een eenmansdemonstratie en kreeg daar met een totaal verdwaasde politiedienst te maken.

Wilt U reageren op deze info?


Stuur dan Uw reactie dan naar: info@dieniekars.nl