Vertaal deze pagina naar:

Wat is het Bijbelse begrip van de toorn van God?

13-02-2023

God verschafte ons een mogelijkheid om Zijn Goddelijke gunst te verkrijgen - berouw - waarmee Gods toorn van de zondaar afgeleid wordt. Wie dat volmaakte plan afwijst, wijst Gods liefde, genade, barmhartigheid en gunst af, en roept Zijn rechtvaardige toorn over zich af.

Meer info ► https://www.gotquestions.org/Nederlands/toorn-van-God.html

Christelijk lied 'De opstand van de mens wekt de toorn van God' (Dutch subtitles)


Wanneer Gods brandende toorn de bergen en rivieren schudt, zal God de mens wegens zijn lafheid niet langer van deze verschillende vormen van hulp voorzien. Op dat moment zal Gods grimmigheid toenemen en ontzegt God alle levende wezens een kans om zich te bekeren.

God zal alle hoop van de mens wegnemen en de straf uitdelen die hij zo ruimschoots verdient. Op dat moment zal de donder razen en de bliksem flitsen, alsof de golven van de oceaan woest tekeergaan, alsof tienduizend bergen in elkaar storten. De mens wordt als gevolg van haar opstandigheid door de donder en bliksem geveld. Andere schepselen worden door de donderslagen en bliksem weggevaagd.

Het hele universum vervalt abrupt tot chaos en de schepping kan de oer adem van het leven niet herstellen. De talloze horden mensen kunnen niet aan het gebulder van de donder ontkomen. Horde na horde mensen valt te midden van bliksemschichten in de kolkende stroom en wordt weggevoerd door krachtige stromingen die van de bergen af gutsen. Plotseling verzamelt zich op de plaats van 'bestemming' van de mens een 'mensenwereld'.

Lijken dobberen op het oppervlak van de oceaan. De hele mensheid verwijdert zich ver van God wegens Zijn toorn, want de mens heeft tegen de essentie van Gods Geest gezondigd, zijn opstandigheid heeft God beledigd.

Maar op de plaatsen zonder water genieten andere mensen, met gelach en gezang, nog wel van de zekere beloften die God aan hen gedaan heeft.

Uit 'Volg het Lam en zing een nieuw lied'