Vertaal deze pagina naar:

'DEAD AT SEA' wat is daar nu de betekenis van?

17-08-2022

Wat 'Dead at Sea' betekent volgens Rosita Megchelenbrink kunt U hieronder lezen:


Rosita Megchelenbrink schreef het volgende:Wat mij gisterenavond ineens héél duidelijk werd is wat 'dead at sea' precies betekent.


Een kind krijgt tot op z'n 7e levensjaar de kans zich te melden bij het geboorteregister als levend mens, wordt dit niet gedaan dan wordt hij/zij 'een persoon' en als 'dead at sea' in de boeken geregistreerd.

Dit heeft natuurlijk allemaal te maken met het geboortetrust.

Dat het kind tot de 7e levensjaar de kans krijgt komt ook niet uit de lucht vallen, want de 7 is erg belangrijk en dat wisten de pausen, die al wel 33e graad metselarij waren, toen ze dit hele spel in de onbewuste wereld vanuit hun eigen duister en naar eigen waarheid geïnterpreteerd hebben vanuit de Bijbel, ooit gecreëerd hebben.

Ik weet nu dat je 7 chakra's van onder naar boven dient te openen (de berg van Sion) en bij de opening van je hart ben je volgens de Bijbel al een levend mens geworden, want hier heb je de ervaring gehad één te mogen worden met het Licht dus één geworden met de energie van Jezus.

Hier heb ik al vaker gezegd dat er in de Bijbel staat:

Waters above the firmament and waters below....

Dat betekent dat er binnen het firmament, dus binnen onze planeet, zich ook water bevindt en dan heb ik het niet over de zeeën, rivieren en meren, maar over onze LUCHT die voor 100% uit waterdamp bestaat en rondom ons heen is.

Dus.... 'dead at sea' betekent dat je nog een dolende ziel bent gewoon hier fysiek op de platte aarde binnen onze totale planeet Gaia, omdat je nog niet vergeven hebt en omdat je nog niet de ervaring gehad hebt het Licht op aarde te mogen ZIJN.

Onder andere ik heb namelijk de taak op me genomen om, zoals het letterlijk in de Bijbel staat, de doden levend te maken.

Hier vindt nu al 7 jaar door middel van de adelaars meditatie de geestelijke wedergeboorte plaats, men mag hier als er oprecht vergeven is, met de adelaar naar het Licht om vervolgens het Licht op aarde te mogen ZIJN en dán behoor je bij de EERSTGEBORENEN. Je hebt hiermee je reïncarnatie proces beëindigd, hoeft daardoor niet meer opnieuw geboren te worden in een duale sfeer en mag zelfs fysiek blijven LEVEN.

De 144.000 uitverkorenen die in de Bijbel staan, waarvan de meesten hier in NEDER-land (sterkste duister door angst) wonen zullen als eerste hun geestelijke wedergeboorte ervaren, daarna volgt de rest van het overgebleven volk.

Je bent nu wel fysiek levend hier op aarde, maar het gaat er allemaal om geestelijk levend te worden, bewust te worden,opdat je fysiek niet meer hoeft te sterven.

Het geboortetrust zal hiermee in de toekomst, wanneer meerdere het bovenstaande gaan beseffen (het Licht op aarde ZIJN en leven zonder angst),

God zij dank komen te vervallen.

Hieronder staan afbeeldingen ondersteund door uitleg van Rosita.


Doe Uw voordeel ermee!

De angst die gezaaid is vanuit het onbewuste verleden dient 'te sterven'. Dit gebeurt als je er aan toe bent je 3e oog te openen. Daarna mag je kruin ook open en ben je onsterfelijk geworden.

'Wat onaanzienlijk zwak is wanneer het wordt gezaaid'

Wanneer je net de ervaring hebt gehad het Licht op aarde te mogen zijn kun je dit nog niet plaatsen, maar door geestelijke hulp van de Opgestegen Meesters (Jezus) waar je dus één mee bent geworden (en de engelen energie bent ontstegen) wordt je met schittering en kracht opgewekt.

'De eerste mens, Adam, werd een levend aards wezen.'

'Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest.' Hiertussen zitten alle geleefde reïncarnaties. 'Wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God -> eerst dien je bewust te worden, geestelijk te ontwaken.

Wij zullen niet allemaal eerst sterven - toch zullen wij allemaal veranderd worden. Inderdaad, want ik heb een leven van vóór de adelaars meditatie (toen ik zelf nog dolend was) en ik heb mijn bewuste leven ná de adelaars meditatie waardoor ik nu zelfs niet meer hoef te sterven.

Ieder die nog met angst leeft, leeft nog met de negatieve gedachtegang en de negatieve gedachtes zijn de zonden. Ieder die zondig leeft zal fysiek sterven en blijft gevangen in het reïncarnatie proces, in een duale matrix.