Vertaal deze pagina naar:

Als er een medicijn is tegen COVID hoeven we ons niet te laten vaccineren toch?

03-01-2021

Waarom adviseert Mark Rutte dan toch een ieder aan om zich te laten vaccineren?


Welke agenda zit daar achter?

Waarom het zogenaamde verbod van de overheid op HydroxyChloroquine (HCQ)?

Huisarts Rob Elens heeft gewonnen!Lees hieronder de info:


Huisartsen mogen HCQ voorschrijven aan patiënten met Corona symptomen!

Covid-19 is geen virus, zoals ze ons hebben doen geloven. Het is een bacterie die, versterkt door 5G-elektromagnetische straling, ontsteking en hypoxie veroorzaakt.

En dit terwijl de Nederlandse MSM, met NRC voorop, een jaar lang niks anders hebben gedaan dan mensen angst aanjagen voor dit middel dat al 60 jaar wordt gebruikt tegen malaria en reuma.

Mooi dus, als er een medicijn is tegen covid, dan hoeven we ook niet te vaccineren!

Sterker nog, het mag ook niet meer versneld op de markt worden gebracht.

Dank Rob Elens voor het juridisch aanvechten!

Dank Omar de Boer voor het delen van dit bericht!

In juiste, voorgeschreven dosering:

Indien U in contact wilt komen met dokter Rob Elens in verband met Covid-19 en U bent niet ingeschreven als patient van hun huisartsenpraktijk verzoeken zij U om NIET de huisartsenpraktijk te bellen maar contact te zoeken via de website https://zelfzorgcovid19.nl/


Alle telefoontjes gaan ten koste van de reguliere patientenzorg van hun patienten!


ER WORDEN DAAR GEEN RECEPTEN UITGESCHREVEN !!

Bedankt voor Uw begrip!Wat is Biologika?


De leer van Biologika - De Nieuwe Medicina - mogen we gebruiken als een wegenkaart voor onze gezondheid. Het is 180 graden anders denken over gezondheid en ziekte.

Het laat ons zien hoe een ziekteproces precies ontstaat (van koortslip tot endeldarmkanker) aan de hand van de revolutionaire ontdekking van de 5 biologische natuurwetten en hoe het verbazingwekkend zelfgenezend vermogen van het lichaam precies werkt na een emotionele opluchting.

Wij kunnen eindelijk weten wat er met ons gebeurt: welke symptomen wij ervaren in de stressfase en welke in de herstelfase na de conflictoplossing.

Door het begrijpen van onze fysiologische processen kunnen we bewustere beslissingen nemen over onze lichaam-ziel gezondheid.

Biologika geeft een 180 graden andere, volledig nieuwe kijk op fysieke en mentale ziektes en gezondheid. Het is een totaal nieuw paradigma, een complete perceptieverandering.

Tip: Neem eens een kijkje op de onderstaande website.

https://www.biologikanederland.nl/over-biologika/


HCQ

Tip: Neem ook eens een kijkje op de onderstaande website.

https://zelfzorgcovid19.nl/schriftelijke-bevestiging-nhg-hcq-is-helemaal-niet-verboden-nieuwe-huisartsbrief-vs5/


NHG verklaring op Radio 1


Er wordt ook gesproken over de juridische status van het NHG document. Daarin wordt vermeld dat zorgverleners op basis van professionele autonomie zo nodig kunnen afwijken van de richtlijn. Dit staat ook zo in de geneesmiddelenwet omschreven. Dit moet welbesproken worden met de patient en de apotheker. Dan kan er nooit strafvervolging volgen omdat offlabel voorschrijven mag volgens de geneesmiddelen wet. In zo een geval staat de wet boven de richtlijnen.

Dit blijkt ook uit een radio interview wat het NHG hoofd van de afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap Jako Burgers gaf op Radio 1.

De interviewer Jurgen van den Berg vroeg tijdens dat interview onder meer of de overheid het middel zou moeten verbieden. Op die vraag gaf Jako Burgers een heel interessant antwoord: "Nee zover hoef je niet te gaan, dat kan ook eigenlijk niet. Het middel is beschikbaar en kan door elke arts worden voorgeschreven, ook op andere indicaties. Het middel is geregistreerd ... voor systeemziektes waarbij de immuunrespons in de war is geraakt ... . Dat artsen dan dit toch gaan proberen bij COVID-19, laten we maar zeggen, je kunt het beter niet doen, maar het kan nog wel."

Dit is een duidelijk andere boodschap dan de IGJ heeft afgegeven over off-label gebruik van HCQ.

https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/63976-2020-08-28-hydroxychloroquine-niet-effectief-voor-behandeling-corona

Tip: Ga dit zelf ook eens bestuderen!


Uit diverse studies komt naar voren dat de vatbaarheid, het verloop en de uitkomst van virusinfecties een samenhang lijkt te vertonen met tekorten aan mineralen, vitamines en andere essentiele nutrienten.

Daarnaast zijn er studies die concluderen dat het nemen van supplementen om deze tekorten op te heffen leidt tot een milder verloop danwel dat het helpt om te voorkomen dat een virusinfectie zich voordoet.

Bijwerkingen van deze supplementen (ook wel neutraceuticals genoemd) zijn er vaak niet in tegenstelling tot pharmaceuticals.

De 4 meest voorkomende tekorten worden hieronder behandeld en hangen samen met het feit dat veel voedingspatronen eenzijdig zijn en bovendien vaak geprocessed voedsel bevatten. Verder is er ook een verband tussen tekorten en leeftijd, chronische ziekten en life style.

Soms is het nodig om met behulp van medicijnen de toegang tot een cel voor een virus te blokkeren, gelukkig bestaan er goedkope en vrij (zonder doktersrecept) verkrijgbare middelen.


Zink


Zink is zeer belangrijk voor het immuunsysteem.

Een chronisch of acuut zink-tekort kan ontstaan vanwege meerdere redenen:

 • Het zink-absorptievermogen van mensen neemt af naarmate men ouder wordt.
 • Zink-tekort kan ook ontstaan wanneer men een chronische aandoening heeft waardoor er meer zink wordt verbruikt.
 • Een slordige life style kan oorzaak zijn van een zink-tekort (bijvoorbeeld alcoholisme kan leiden tot een zink-tekort).
 • Er is een hoger verbruik van zink tijdens een infectie wat kan leiden tot een acuut zink-tekort.

Bij een chronisch zink-tekort is een aanvulling middels zink-supplementen op het dagelijks dieet noodzakelijk.


Over de positieve effecten van het innemen van zink-supplementen op:

 • long ontsteking bij kinderen.
 • long ontsteking bij ouderen.
 • COVID-19 "Wij stellen dat het menselijke immuunsysteem perfect is uitgerust om het SARS-CoV-2-virus aan te pakken en dat het COVID-19-geassocieerde sterftecijfer (C.F.R.) grotendeels kan worden verminderd door de zink dieet inname te verbeteren en de zinkvormige absorptie (via Zn2+-ionoforen voor ouderen - chloroquine, eventueel kinine of clioquinol) te verbeteren".
 • "Kan zink-correctie in SARS-CoV-2 patiënten de resultaten van de behandeling verbeteren?"
 • COVID-19 "Behandeling niet-IC patiënten met zink vs zonder zink is 2x zo effectief"

Een zink-correctie kan plaatsvinden middels supplementen echter naast een zink-supplement is er een zogenaamde zink-ionofoor nodig om zink in de cel te krijgen.

Voorbeelden van zink-ionoforen zijn: Chloroquine (CQ), HydroxyChloroQuine (HCQ), Kinine, Quercetine (QCT).


Quercetine


Quercetine heeft geen heftige bijwerkingen en is voor iedereen als supplement te koop terwijl de meeste andere zink-ionoforen, zoals CQ, HCQ en Kinine, alleen op doktersrecept verkrijgbaar zijn (deze zijn dan vaak wel krachtiger maar geven wat meer kans op bijwerkingen).

 • Quercetine gaat ontstekingen tegen.
 • Quercetine is een zink-ionofoor en verbetert de zink-absorptie.
 • Vitamine C stimuleert de opname van Quercetine.

Vitamine C


Bij infecties zijn supplementen van Vitamine C nuttig voor het optimaal functioneren van het immuunsysteem.

Samen met Zink speelt Vitamine C een belangrijke rol in het immuunsysteem.


Vitamine D


Ook Vitamine D is een belangrijke speler voor het immuunsysteem.

Uit een drietal studies blijkt de belangrijke rol die een vitamine-D-tekort speelt in het verloop van COVID-19 :

 • "Vitamine D-tekort verhoogt de incidentie van luchtweginfecties. Meer dan 1 miljard mensen wereldwijd hebben een tekort aan vitamine D. Als een vitamine D-deficiëntie wordt geassocieerd met incidentie of ernst van de SARS-CoV-2-infectie, zou een wereldwijde oproep kunnen worden gedaan voor vitamine D-supplementatie om de pandemie te beperken." Conclusie uit een Belgisch onderzoek onder 186 COVID-19 patiënten is dat met name bij mannen een vitamine-D-tekort sterk samenhangt met de incidentie en het stadium van de ziekte zoals zichtbaar op een CT-scan.
 • Conclusie uit een Fillipijns onderzoek onder 212 COVID-19 patiënten is dat een negatief verloop sterk samenhangt met het vitamine-D-tekort.
 • Conclusie uit een Indonesisch onderzoek onder 780 COVID-19 patiënten is dat mortaliteit en vitamine-D-tekort sterk samenhangen ook wanneer gecontroleerd wordt voor leeftijd, geslacht en co-morbiditeit.
 • Conclusie uit een Israelisch onderzoek onder 7807 personen is dat 782 COVID-19 positief testen juist met een hoog vitamine-D-tekort.


Broomhexine - OTC-medicijn


Broomhexine is een goedkoop en bovendien zonder recept vrij verkrijgbaar medicijn een zogenaamd Over-The-Counter-(OTC)-medicijn. Uit recent onderzoek blijkt dat Broomhexine de celtoegang voor een virus blokkeert. In combinatie met HCQ werkt het nog beter. Ook HCQ kent een virusblokkerende werking maar is in Nederland door het NHG nog niet positief geadviseerd, zie ook ons nieuwsblog hierover.

Deze onderzoeken zijn zogenaamde Randomised Control Trial (RCT) en maken gebruik van laag gedoseerd HCQ wat nodig is om als zink-ionofoor te dienen. Omdat HCQ in Nederland door het NHG negatief wordt geadviseerd bij COVID-19 kan een vervangende zink-ionofoor gebruikt worden in de vorm van Quercetine (zie hierboven).

Voor een advies over supplement en OTC-medicijn doseringen afhankelijk van uw situatie lees verder op de pagina over Zelfzorg

Behalve via supplementen kunnen bovenstaande mineralen, vitamines en nutrienten ook via voedingsmiddelen ingenomen worden.

Bron ► https://zelfzorgcovid19.nl/

Wilt U reageren op deze info?


Stuur jouw reactie dan naar info@freedom-for-all.com