Vertaal deze pagina naar:

Twente, het oude land

09-02-2021

De bewoners heten Twentenaren of (informeel) Tukkers


Tijdens het googelen vandaag kwam ik (Dienie Kars) onderstaande interessante info tegen, wat ik jullie niet wil onthouden. Het hoort bij mijn ontdekkingsreis van ons aardse bestaan.

De schrijfster van dit artikel (Anneke Koers) schreef iets heel moois, zeker de laatste regel van de dikgedrukte tekst.

Mijn herinneringen maken deel uit van het collectief geheugen. Daarom meen ik dat ook ik recht heb om geschiedenis te schrijven. Tegenwoordig wordt er veel aandacht besteed aan geschiedenis. Met andere woorden: het is populair om zich te verdiepen in vooral lokale gebeurtenissen. De lokale geschiedenissen hebben overeenkomsten met de landelijke; veel beleid werd algemeen gemaakt. De stadjes Ootmarsum en Oldenzaal in Twente echter zijn een ontmoeting van jezelf met de geschiedenis.

Ik zou naast mijn stem ook mijn geheugen nog verloren hebben, als vergeten mij evengoed afging als zwijgen. Algemene veiligheid is geen zaak van louter hopen en wensen, maar er is ook vertrouwen ontstaan in die wensen en de krachten komen terug. Maar door de menselijke zwakte werkt het middel trager dan de kwaal. Zoals ook ons lichaam langzaam groeit en snel afsterft, zo kun je talent en cultuur gemakkelijker onderdrukken dan terugroepen. Want juist dat nietsdoen krijgt ook iets aangenaams en de eerst zo verfoeilijke passiviteit is tenslotte gewenst. Zo veel jaren midden uit ons leven zijn weg, zwijgend zijn de jongeren oud geworden, ouderen haast aan het einde van hun dagen geraakt. Toch zal het mij niet tegenstaan om desnoods in simpele stijl de voorbije slavernij te boekstaven en te getuigen van al het goeds van nu.


Twente, het oude land


Twente (Nedersaksisch: Tweante, Twente) is een landstreek in het oosten van Nederland, die het oostelijke deel van de provincie Overijssel omvat, evenals het tot Gelderland behorende Rietmolen.

In het westen en noorden grenst het aan de eveneens Overijsselse streek Salland. Daarbij vormt de Regge bij Nijverdal de grens vormt. In het zuiden grenst Twente aan de Achterhoek (provincie Gelderland), in het zuidoosten aan de Duitse Kreis Borken en in het oosten en noorden aan de eveneens Duitse Grafschaft Bentheim. Daar wordt de Dinkel als natuurlijke grens beschouwd.

In oude geschriften is Twente achtereenvolgens terug te vinden als Tuianti (797), Tueanti (799), Thuehenti (851), Tuente (11e eeuw) en tenslotte Twente of Twenthe. Voor de herkomst van deze naam zijn twee theorieën gangbaar.

De eerste en oudste gaat terug tot de zestiende eeuw toen men Twente identificeerde als het woongebied van de Germaanse stam de Tubanten die bekend was uit de Romeinse oudheid.

De tweede theorie is gebaseerd op de gelijkenis tussen de namen Twente en Drenthe. Zoals de naam Drenthe is afgeleid van het telwoord drie, denkt men dat Twente is afgeleid van het woord twee. Vóór de elfde of twaalfde eeuw grensden de gouwen Drenthe en Twente nog aan elkaar.

In oude geschriften is Twente achtereenvolgens terug te vinden als Tuianti (797), Tueanti (799), Thuehenti (851), Tuente (11e eeuw) en tenslotte Twente of Twenthe. Voor de herkomst van deze naam zijn twee theorieën gangbaar.

Er zijn maar weinig gebieden in Nederland die als regio zo lang bestaan als Twente. Al meer dan duizend jaar kon het een eenheid blijven. De oudste aanwijzingen zijn de derde eeuwse opschriften op altaarstenen uit de muur van Hadrianus, een Romeinse verdedigingslinie in Noord-Engeland.

Hierop wordt verwezen naar 'cives Tuihanti', burgers van Twente. Uit latere schriftelijke gegevens blijkt dat aan het eind van de achtste eeuw gesproken werd over het gouw Twenthe. Dit was een boerenvrijstaatje, bestuurd door een edelman die door vrije boeren gekozen werd.

Bronnen:

https://boudicca.de/de/the-people-of-the-tubantes/

https://hethistorischportaal.nl/twente-het-oude.land/

https://hethistorischportaal.nl/wp-content/uploads/Twente-het-oude-land.pdf

Wilt U reageren op deze info?


Stuur dan Uw reactie naar info@freedom-for-all.com