Vertaal deze pagina naar:

The promised land

09-01-2021

The promissed land is the land of GOD.

Always is.

No government needed.

No totalitarianism.

No euro or dollar. 

--

Het beloofde land is het land van GOD.
Is altijd zo.
Geen regering nodig.
Geen totalitarisme.
Geen euro of dollar.


Dit schreef Sjonny O'fark vandaag op Facebook.

Ik kan helaas niet reageren op zijn reactie, (wegens nieuwe blokkade van 30 dagen vanaf gisteren op Facebook). Ik stuur hem deze blog, dan kan hij het toch lezen wat zijn reactie bij mij teweegbracht aan gedachtes en hersenspinsels.

HERSENSPINSELS


Zomaar even wat uiteenlopende hersenspinsels vandaag 08-01-2021.

Sommige mensen komen in de tijd van nu (eindtijd) tot een besef van diepe bezinning.

Sommige mensen raakten de afgelopen jaren hun huis kwijt omdat ze ontwaakten, zoals Casper Zwart, Bart van Well en vele andere mensen. Ik ben er daar zelf ook een van.

Hoe het nu voelt? Enerzijds als een bevrijding en anderzijds nu gedwongen om te denken in oplossingen over wat vroeger vaak hele kleine futteliteiten waren.

Wat vroeger heel gewoon was, dat is nu niet meer het geval. Geen dak meer boven je hoofd betekent: Geen eigen bed, geen eigen ................ (vul zelf maar in). Afhankelijk zijn en worden van de goedheid van anderen.

Dat is zeer waarschijnlijk ook de reden dat ik nu deze blog schrijf en een boek aan het schrijven ben. Ook ik ben tot diepe bezinning gekomen van mijn aardse leven. Ik denk nu na over dingen waar ik vroeger nooit bij stilstond.

Ik startte in september 2015 mijn eerste pagina op Facebook op. De naam van de pagina was "VOLK WORDT WAKKER". Daarna startte ik een groep op met bijna 9000 leden. Facebook vond dat er teveel waarheid (nep nieuws) werd gepubliceerd en verwijderde de groep. Zo werd vorig jaar ook een GESARA groep onzichtbaar gemaakt voor de leden. Deze groep had inmiddels ruim 5000 leden.

Nu heb ik vorig jaar een nieuwe groep opgestart om mensen te laten doen ontwaken. Deze groep heeft nu bijna 1000 leden en heb de tekst uitgebreid met de tekst:

"Wil jij ontwaken of verder ontwaken?"


Wat is jouw antwoord?
Wat is jouw antwoord?

Mooie momenten


Bart van Well loopt nog steeds als een rode draad door mijn leven heen.

Wat een uitersten heeft hij mij laten zien. Soms beleefde ik met hem de hemel op Aarde en soms de hel op Aarde. Ik ga nog een aparte pagina aan hem wijden. Enerzijdse als rehabilitatie voor hem en anderzijds als een stuk bewustwording voor andere mensen. Zodat we inzicht krijgen in onszelf en ons Aardse bestaan. Tot zover.

Bart van Well en Dienie Kars (eind 2016).
Bart van Well en Dienie Kars (eind 2016).
In 2017 deden we samen een speech over 5G.
In 2017 deden we samen een speech over 5G.

NWO AGENDA

Team Biden / Harris bereidt zich voor om de stevige controle van de heersende klasse over de Amerikaanse bevolking te herstellen vanaf de top van de uitvoerende macht.

Bron ► https://www.zerohedge.com/technology/us-navy-patent-describes-em-drive-flying-triangle-craft

UFO'S

In augustus 2019 diende The Drive verzoeken voor de Freedom of Information Act in bij de marine om meer licht te werpen op het patent. Hoewel het nog steeds niet bekend is of die verzoeken zijn beantwoord, heeft verder onderzoek via de Public Patent Application Information Retrieval-database van de U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) aan het licht gebracht dat supergeleiders en de generator van elektromagnetische velden in feite al op de een of andere manier in bedrijf kunnen zijn.

Als de technologieën die in het octrooi worden beschreven al operationeel zijn, betekent dit dan dat de marine UFO's bouwt?Patent van de Amerikaanse marine beschrijft EM-aandrijving voor "Flying Triangle" -vaartuigen


Er is potentieel voor samenzweringsgoud in een patent uit 2018, ingediend door luchtvaartingenieur Dr.Salvatore Cezar Pais, die werkt voor de Naval Air Warfare Center Aircraft Division, een onderzoeksorganisatie binnen de marine die gespecialiseerd is in elektromagnetische aandrijvingen en supergeleiders.

Het octrooi (US10144532B2) beschrijft "een vaartuig dat gebruik maakt van een traagheidsmassa-reductie-apparaat dat bestaat uit een binnenste resonantieholte, een buitenste resonantieholte en microgolfzenders. holte. De microgolfzenders creëren hoogfrequente elektromagnetische golven door de resonerende holte, waardoor de resonerende holte in een versnelde modus trilt en een lokaal gepolariseerd vacuüm creëert buiten de buitenste resonerende holte. "

Ik lees hierboven iets over goud, zou daarom goud een edelmetaal zijn en daarom zo belangrijk zijn voor de geheime UFO industrie? Wordt het goud, wat gedolven wordt, voor deze industrie gebruikt? Het zou zomaar kunnen. Ik sluit niets meer uit. Alles is mogelijk zeg en schrijf ik vaak.

Dat dus...

Waar staan we over 10 jaar?

Weleens over nagedacht?

Trump schijnt een Meesterplan te hebben gemaakt.

Samen met Prinses Diana en JFK (Jr.).

Prinses Diana en Michael Jackson schijnen nog te leven.

Ik laat me met de stroom meevoeren...

Go with the Flow ❤️

Of heb ik een andere keuze?

GESARA is coming!

Gegroet, Dienie

Namasté.


Wat krijgt Biden hier in zijn hand gedrukt?

Een Judas penning?

Tip: Je kunt zelf de video downloaden boven de afbeelding.

De test vaccineert je volgens de onderstaande video.

Ze geven elkaar het Vrijmetselaars teken om op koers te blijven!!

Is McConnell zojuist bedreigd om op koers te blijven?

Wat betekent het als ze hun driehoek naar iemand doen?

McConnell is duidelijk bang voor deze man.

Zie het onderstaande Twitter bericht met daarin de video.

Twitter ► https://twitter.com/gmw10279/status/1347350836834410497?s=12
Bekijk de onderstaande video, dan ben je goed op de hoogte.

https://www.bitchute.com/video/NFO2xvAEdqsc/


Oke, ook ik ben een aantal jaar geleden diep in die rabbithole gedoken...

Om te weten wat er speelde...

Daarom ben ik zo enorm gecrashed in mijn leven...

Zowel financieel als maatschappelijk...

Heb alles verloren...

Alles heeft een reden!

Zodat ik nu de bevolking kan informeren...

Het is mijn Missie hier op Aarde...

Ik heb nu tijd en energie in overvloed...

Uiteindelijk ben ik een erg Dankbaar Mens geworden...

Dat ik zover ben gekomen...

Met de inzichten en kennis die ik nu heb...

Thanks God 🙏

--

De enorme hoeveelheid info van wat er komen gaat zal DE WERELD DOEN SCHOKKEN !!

Bereid je voor om geschokt te zijn Patriots !!

Het gaat gebeuren...


GOED BERICHT


Onze planeet wordt herboren ❤️

Bevrijd van kwaad en duisternis !!!!
De zonne-terugkeer vindt plaats op 3 januari 2021.
Vanaf 6 tot 7 januari zijn de monetaire zorgen voorbij!
Vóór 6 of 7 januari, zodat de volledige restauratie kan plaatsvinden.

21 januari 2021 wordt de Planetaire Bevrijdingsdag !!!

De planeet zal voorgoed uit de "gevarenzone" verdwijnen en nooit meer terugkeren.
De monetaire zorgen zullen op 6 of 7 januari OVER zijn,
waardoor de volledige restauratie kan plaatsvinden.

Tegen 11 januari zal er een netwerk worden opgezet dat GEEN kind op aarde meer honger zal lijden.

Dit zal heel snel gebeuren!

21 januari 2021 wordt de Planetaire Bevrijdingsdag !!!

De planeet zal de "gevarenzone" voorgoed verlaten en nooit meer terugkeren.
Geldzorgen eindigen op 6 of 7 januari,
zodat volledig herstel kan plaatsvinden.

Tegen 11 januari 2021 wordt een netwerk opgezet,
waarin GEEN kind op aarde meer honger heeft.

Dit zal heel snel gebeuren!


Trump heeft een Missie van onze Schepper.
Trump heeft een Missie van onze Schepper.


Wanneer je de Waarheid publiceert, word je vaak geblokkeerd door Facebook.

Dit overkwam Agnes Janssen vandaag weer eens.

Ze gebruikte afbeeldingen van de onderstaande website.

Daardoor vond ik iets heel moois...

Bron ►  https://jesus-comes.com/index.php/tag/wir-sind-die-144000/


Wie zijn de 144.000?

 Verzameling van verklaringen van de Heer

Openbaring van Johannes, 7e hoofdstuk

Het verzegelde

7.1 Toen zag ik vier engelen staan ​​aan de vier hoeken van de aarde, die de vier winden van de aarde vasthielden, zodat er geen wind over de aarde, noch over de zee, noch over enige boom zou waaien. 7.2 En ik zag een andere engel opstaan ​​van de opkomst van de zon, die het zegel van de levende God had, en met grote stem riep tot de vier engelen, die de macht hadden gekregen om de aarde en de zee schade toe te brengen: 7.3 Doe geen schade aan de aarde of de zee of de bomen totdat we de dienstknechten van onze God op hun voorhoofd verzegelen.

7.4 En ik hoorde het aantal van hen die waren verzegeld: honderdvierenveertigduizend die waren verzegeld uit alle stammen van Israël ...

De grote schare van alle volkeren

7,9 Toen zag ik, en zie, een grote menigte, die niemand kon tellen, uit alle naties en stammen en volken en talen;

Het Lam en zijn eigen

14,1 Ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met hem honderd vierenveertig duizend, met zijn naam en die van zijn vader op hun voorhoofd geschreven. 14: 2 En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van een groot water, en als de stem van een grote donder, en de stem die ik hoorde was als die van harpisten die op hun harpen speelden. 14.3 En ze zongen een nieuw lied voor de troon, en voor de vier schepselen en de oudsten; en niemand kon het lied leren, behalve de honderdvierenveertig duizend die door de aarde waren gekocht. 14.4 Dit zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben verontreinigd, want zij zijn maagden; zij volgen het Lam waar het ook gaat. Deze werden uit mensen gekocht als eerstelingen voor God en het Lam, 14,5 en er werd geen valsheid in hun mond gevonden; ze zijn onberispelijk.

Book of True Life, Teachings of the Divine Master
Instructie / vers

1/33. Waar zijn die honderd vierenveertig duizend (144.000)? - Elias is bezig ze te verzamelen, ongeacht of sommigen spiritueel zijn en anderen geïncarneerd. Ze zullen allemaal geestelijk verenigd zijn in dit goddelijke werk.

1/34. U zult grote evenementen zien, waarvan er vele u zullen verbazen; maar met mijn instructies zal ik je het licht geven zodat je nooit in de war raakt. Bestudeer mijn woord, dat u zal inspireren om van uw vader en uw broers te houden. Het is niet nodig om in de honderdvierenveertig duizend te zijn om de Vader te dienen of om jezelf discipelen van de Meester te noemen. Degenen die tot dit aantal behoren, zijn degenen wier taak het is om pioniers en beschermers van Mijn werk te zijn.

2/28. Honderdvierenveertigduizend geïncarneerde en gedesincarneerde geesten zullen gedurende deze tijd de weg banen. Het zullen voorlopers, profeten en boodschappers zijn. Het zijn degenen die ik heb gemarkeerd die de legers voor moeten gaan.

2/29. De naam van de stam waartoe ze in de Eerste Keer behoorden, werd aan deze gemarkeerde mannen geopenbaard, zodat ze zouden weten dat ze toen een verbond met hun God hadden gesloten en lange tijd op het pad van de Heer waren. Maar in het heden is elke stamnaam verdwenen omdat het niet de Heer is die de grenzen trekt om mensen van elkaar te scheiden.

3/69. Van de honderdvierenveertig duizend die door mij zijn gemarkeerd, zal een deel mijn woord horen via deze stemdragers om een ​​spirituele taak te vervullen, een ander deel zal geestelijk mijn bevelen ontvangen, ondersteund door de gave van intuïtie, en een ander deel dat in het hiernamaals is, zal zijn missie worden. vervullen in de mensheid op een spirituele manier.

HET DERDE TESTAMENT, Openbaringen van Jezus Christus, hoofdstuk 39

Aards en spiritueel Israël en de 144.000

55. Een deel van de 144.000 die door Mij zijn getekend, leeft onder de mensheid. Deze dienaren van mij zijn over de hele wereld verspreid en vervullen hun taak om voor vrede te bidden en te werken aan menselijke broederschap. Ze kennen elkaar niet; maar ze vervullen hun bestemming - om de weg van hun medemensen te verlichten - sommigen intuïtief, anderen verlicht door deze openbaring.

56. Degenen die door mijn liefde getekend zijn, zijn deels eenvoudige mensen; maar er zijn ook mensen die gerespecteerd worden in de wereld. Ze kunnen alleen worden herkend door de spiritualiteit in hun leven, door hun werken, door de manier waarop ze denken en de goddelijke openbaringen begrijpen. Ze zijn niet afgodisch, vroom of lichtzinnig. Het lijkt erop dat ze geen enkele religie beoefenen en toch is er een innerlijke aanbidding tussen hun geest en die van hun Heer.

59. De mensheid zal geloven, mijn werk zal zich over de wereld verspreiden. Ik zal beginnen met de 144.000 gemarkeerde die gehoorzaam, met liefde en toewijding zullen vechten in de tijd van religieuze en ideologische geschillen. In het midden van deze strijd zullen ze als een kettingschakel zijn en de wereld geen keten van slavernij aanbieden, maar een spirituele alliantie gekenmerkt door vrijheid en broederschap. Deze soldaten zullen niet alleen zijn, mijn geestenwereld zal hen begeleiden en beschermen. Ze zullen onderweg wonderen verrichten en zo van mijn waarheid getuigen.
Ze zijn allemaal gekocht, maar weinigen hebben het geaccepteerd ... Weinigen zijn gekozen
Trompet van God - 19 augustus 2005

Vraag van Timoteüs ... Heer, wat betekent dat in het boek Openbaring waar staat ... "De 144.000 verontreinigden zichzelf niet met vrouwen, zij hielden zichzelf rein?" (Openbaring 14: 4)
Dit is wat de Heer tegen zijn dienstknecht zegt ... Integendeel, de 144.000 zijn door de aarde gekocht, verlost en gekozen als een speciaal offer, en ze zijn geestelijk niet verontreinigd, puur als maagden. Timothy je vroeg en ik antwoordde. Maar ik zeg je, je bent een van de 144.000. Kijk, ik heb je al aan het nummer toegevoegd. Mijn zegel zit op je voorhoofd ... Kun je je die dag niet herinneren?

Maar degenen die jaloers zijn, proberen twijfels op te wekken door je waardigheid in twijfel te trekken en door vrouwen te verontreinigen. En om deze reden verwerpen ze mijn woord dat ik tot deze generatie heb gesproken. Ze blijven in hun zonden omdat ze geen deel in mij willen zoals ik werkelijk ben. Ze hebben zichzelf van mij verwijderd en proberen ook anderen weg te trekken, zodat ze zich bevestigd kunnen voelen in hun onrechtvaardige zaak.

Maar wie de Heer heeft gereinigd, is zijn taak waardig, noem hem niet onwaardig of verontreinigd! Want wat uit het hart van de mens komt, vervuilt in feite de mens, maar wat uit het hart van God komt, is heilig.

Vrees daarom, zeg ik tegen degenen die met de vinger wijzen en zich vernederen. Allen die Mijn woorden verdraaien voor hun eigen voordeel, anders zult u schuldig worden bevonden aan het lasteren van de Heilige Geest!

Omdat de verontreiniging waarover wordt geschreven en die door de mensen verkeerd wordt geïnterpreteerd, niet de verontreiniging bij de dochters der mensen is, maar de verontreiniging bij de dochters van de kerk, genaamd "moeder" en "hoer", zegt de Heer. Want geestelijke zuivering komt door genade en is bedoeld voor degenen die ik heb uitgekozen om maagd van geest te worden, ja een complete zuivering van elk gebied in hun leven.

Alle mensen zijn verontreinigd en hebben allerlei soorten verleidingen; er is geen rechtvaardige man op de hele aarde, nee, niet één ... Maar allen die zich bekeren in gerechtigheid en waarheid worden gereinigd in het bloed van het Lam, dat puur en heilig is.

Daarom moeten degenen die Ik heb geroepen om Mijn getuigen te worden, rein van hart en geest worden en als maagden worden. Ze moeten gescheiden worden van de wereld en van de verdorven leringen van mensen, die gepredikt worden in al deze kerken, die voortdurend Mijn Naam verontreinigen en Mijn Beeld schaden.

Timoteüs, je hebt niet gezeten onder de hoogmoedigen, en je hebt ook niet deelgenomen aan de misleide kerken van mensen. Je accepteerde helemaal geen lering tot die dag dat ik naar je toe kwam en je oren opendeed en je mijn stem hoorde. Je was inderdaad als klei, gevormd door de wereld, maar je bleef ongevormd van geest.

Het was niet je eigen verdienste, Timoteüs, want ik had je vanaf je geboorte geroepen om maagd te blijven in de Geest. Zie, zelfs toen u nog in de baarmoeder was, heb ik u geheiligd. Ik heb u verordineerd tot profeet, een getuige van Mijn Naam, een vijand voor alle naties. Daarom heb je geen vertrouwen gesteld in de leringen van de wereld, noch heb je enige leerstelling aanvaard die in de kerken van mensen wordt onderwezen.

En wat betreft je lichaam en je gedachten, ja, je bent vervuild door de zonde en daarvoor was je schuldig, net als iedereen die is opgegroeid in de wereld, maar ik heb je zonden van je afgenomen en ik herinner me de jouwe niet meer Wangedrag.

Daarom vraag ik je welke vervuiling er overblijft? Want wat de Heer heeft gezuiverd in het bloed van het Lam is een nieuwe schepping ... maagd.

DE HEER KOMT DICHT... Maak de weg vrij voor Zijn terugkeer

Trompet van God - 3 juli 2005

En nu zend ik 144.000 in de Geest van Johannes en met de kracht van Elia om te dopen met het Woord van God en met vuur! Omdat Ik Mijn woorden in je mond heb gelegd en de bazuin stevig in je handen rust! Omdat de Zoon des mensen terugkomt om de zijnen te verzamelen en ook snel komt met macht en grote heerlijkheid!

Vertrouw daarom degenen die Ik heb gezonden en zend, want zij zijn Mijn getuigen; ze horen mijn stem en bereiden mijn weg voor mij voor.

Hiervoor, Mijn kinderen, is eigenlijk de roep van de bazuin aan het einde van dit tijdperk. Mijn oordelen zullen uit de hemel vallen over elke stam, taal, volk en natie. Mijn straffen zullen hard op aarde regenen en de trots van mensen breken ...
Kijk, ik zal alle mensen uit hun huis halen! In mijn gewelddadige woede zal ik mensen verdrijven en de steden zullen worden verwoest en de huizen zullen verwaarloosd blijven! Omdat de aarde enorm verwoest zal worden!

Maar er is een toevluchtsoord voor deze storm, een manier om eraan te ontsnappen is voorbereid! ...
Hij wordt Jezus en Christus genoemd, de Heer, YahuShua HaMashiach is Zijn naam! ... Roep Hem aan! Wacht niet Roep Zijn naam aan in gerechtigheid en waarheid en u zult zeker worden gered! ... zegt de Heer.

De 144.000 Getuigen moeten de weg bereiden voor The Coming of The Son of Man ... The HEILY ONE of ISRAEL

Trompet van God - 8 augustus 2006

Voor de profeten, Mijn Getuigen, 144.000 in aantal, het was voor u bedoeld en het zal zo zijn. U zult niet van de wereld zijn, ook al blijft u erin. Alle struikelblokken worden van je pad verwijderd en alle kettingen worden van je lichaam losgemaakt. Je zult beschikbaar zijn voor de Heer. Ik zal je inderdaad hier en daar zenden in overeenstemming met de vreugde van Mijn wil.

Ik zal ook zorgen voor alle dingen die u nodig heeft. Niets zal je tegenhouden van mijn bedoeling of je stappen stoppen. Je moet alles leiden wat ik je zal geven en die zullen uit je eigen lichaam worden genomen. En in datzelfde uur zul je alles verliezen en toch niets verliezen ... Je zult de wereld winnen en de wereld zal je vijand worden.

Nu en vandaag ben je je eerste vijand en pas de tweede na de duivel, want hij zal proberen je tegen jezelf op te zetten en hij zal er ook naar streven om al diegenen van wie je houdt in je vijanden te veranderen. Wees hier niet ongerust over ... je zult sterk worden. En door mijn eigen woord zul je groot worden, groot in woord en daad. Omdat de Heer Zelf u zal onderwijzen en u zult overwinnen. En wanneer de dief komt en het huis van de sterke man berooft, zul je volledig worden opgericht; je zult mij volgen om nog meer weg te nemen van hem die mijn naam heeft vervloekt en mijn vaten heeft bedorven.

Ik zal ze met vuur reinigen, ja zeven keer en je zult ze dragen. En als ik je gebied, zul je met arendsvleugels zweven en ik zal je samen met hen naar een plaats dragen die ik je zal laten zien en daar zul je een tijd, tijden en een halve tijd blijven. Dan zal de Heer in grote heerlijkheid komen op Zijn witte paard in de wolken. Ja, er zullen grote bliksem- en donderflitsen zijn die voorafgaan aan de grote en angstaanjagende komst van De Mensenzoon in Zijn Glorie ... Zelfs de zon, de maan en de sterren zullen geen licht geven.

Wie zijn de 144.000 getuigen? Brullende leeuwen in de tijd van verdrukking
Trompet van God - 20 september 2009

En deze, die ik heb gekozen, die van het speciale offer zijn, 144.000 in aantal, deze moeten worden opgenomen en zeker worden getransformeerd, maar op hetzelfde moment moeten ze achterblijven. Deze zullen niet worden verborgen omdat ze tussen de menigten zullen wandelen, zowel zichtbaar als onzichtbaar, gehoord en verworpen. Omdat deze moeten worden gewijzigd of hoe moet ik ze verzenden en hoe moeten deze voor mij spreken? Op welke manier zullen deze bestaan ​​wanneer de dood hen wacht? Zoals er staat: "Zonder dat deze dagen worden ingekort, zou geen vlees worden behouden."

Zie, deze mannen, Mijn dienaren, zullen als wijnpersers in Mijn wijngaard zijn, totdat de tijd om is. Boeren op de grote en vreselijke dag van de Heer ... Deze zullen in geen geval als lammeren ter slachting worden gegeven! ... Dit zullen machtige mannen zijn!

Deze zouden moeten brullen als leeuwen, ja, wat brullen jonge leeuwen! Ziet u, met een daverend gebrul zal Ik door hen heen spreken, en zij zullen een enorm geluid maken, zelfs te midden van deze zondige generatie! ... Een vreselijk geluid dat doordringt tot de oren van deze boze menigte mensen die Mijn Naam en Mijn komst haten! ... Een luide Roep, een trompetgeluid dat muren afbreekt en ze somber maakt!

Overzicht

De 144.000 verzegelden maken deel uit van de opgenomen personen. Maar het is niet het aantal van degenen die worden opgenomen. Hoewel Hij zegt dat de eerste oogst nederig zal zijn van de nederigen, heeft Hij dat aantal nooit genoemd. Maar Hij legt duidelijk uit wie zal worden opgenomen en wie niet (de link hiernaar volgt rechtsboven).

De 144.000 zullen in deze vreselijke opname-tijd voor de Heer werken. Hiervoor zijn ze uitgerust met bovennatuurlijke vermogens. Sommigen zijn op aarde, anderen werken vanuit het hiernamaals.

WoW

Ik las in de bovenstaande tekst:

"Je zult beschikbaar zijn voor de Heer"

Yes, I am ❤️

Wilt U reageren op deze info?


Stuur dan Uw reactie naar info@freedom-for-all.com