Vertaal deze pagina naar:

THE END OF THE WORLD

26-04-2022

Jan Bommerez schreef iets heel belangrijks op!


In 1984 gaf mijn leraar Barry Long een profetische lezing met de ongezellige titel 'The End of the World'. Daarin voorspelt hij dat er een desastreuze afrekening zal komen voor de hoogmoed van de mens, die slimmer denkt te zijn dan de intelligentie van het Leven zelf.

De niet ontwaakte mens is gedreven door 'hebben' en weet niet wat 'zijn' is.

Dat zal de mensheid uiteindelijk duur te staan komen.

Barry Long voorspelde in 1984 dat een groot deel van de mensheid zou sterven tijdens een toppunt van wetenschappelijke waanzin.

Hij maakte wel een onderscheid, hij zei:

'Een meerderheid zal sterven maar het menselijk ras zal overleven'.

Zij die zullen overleven zullen zij zijn die de angst overwonnen hebben en die zich van binnenuit laten leiden door de wijsheid van het hart. Hij stelde dat elke beschaving uiteindelijk kapot gaat en dat onze beschaving vernield zal worden door arrogante wetenschappers en technocraten die voor God willen spelen. Ze denken dat ze het leven kunnen bestuderen en analyseren en manipuleren, maar dat kunnen ze niet.

Het leven is een mysterie!


Je kunt het niet bestuderen omdat je het leven bent, niet de levensvorm.

Je kunt het leven liefhebben en je kunt het leven zijn.

Je kunt het echter niet vinden onder een microscoop.


Hoogmoed komt voor de val en de val zal komen voor al wie de moed van het hart niet kent. Jammergenoeg - zo zei Barry - zal het een enorme tragedie vergen om de mensheid van het valse pad af te halen. Iedereen zal zijn eigen strijd op zielsniveau moeten strijden. Er staat geen collectieve redding op het menu. Alleen een hoger bewustzijn zal de aarde omvormen en bewustwording gebeurt alleen in individuen.

Dat het leven intrinsiek goed is kan alleen ontdekt worden door de Liefde te laten ontwaken in ons hart. Dat is de transformatie van rups tot vlinder. Onze ware natuur is die van de vlinder. Veel mensen zullen niet kunnen transformeren, hoe pijnlijk dat ook klinkt.

De mens zal alleen vrij worden dankzij de Liefde.

Angst is wat de meesten het leven zal kosten. Ik wou dat ik een leuker verhaal kon vertellen. Het ziet er echter meer en meer naar uit dat we in de eindtijd zijn beland, die Barry voorspelde in 1984. Het jaar dat Orwell ook aangaf.

Kies voor Liefde ❤️


Bron: Jan Bommerez