Vertaal deze pagina naar:

Tartaria mud flood

06-02-2021

De Waarheid maakt je Vrij ❤️ maar maak dat de schaapjes maar eens duidelijk, kuch.


Tartarië, Oude Wereld Orde & Verborgen Geschiedenis.

De vorige wereldwijde beschaving (vaak aangeduid met Tartarië of Tartaria) werd na een wereldwijde genocide vanaf ongeveer het midden van de negentiende eeuw (1850) vervangen door de "huidige beschaving".

De start van de "huidige beschaving" vond voor de "landen" op aarde niet in dezelfde periode plaats. De "huidige beschaving" begon met de "industriële revolutie" in West-Europa. Blijkbaar hadden de huidige machthebbers West-Europa gekozen om zich te vestigen.

Om deze reden had volgens de officiële geschiedenis het Verenigd Koninkrijk een groot deel van de aarde gekoloniseerd, maar ook andere West-Europese landen, zoals Nederland, België, Frankrijk, Portugal, Spanje en Italië hadden volgens de officiële geschiedenis hun aandeel in het koloniseren van gebieden op aarde.

Bron ► https://deloonslaaf.com/2021/01/24/onze-geschiedenis-is-een-leugen-deel-11/#more-3910

De ultieme middelen om mensen te controleren is religie, blind vertrouwen in autoriteit en angst. De mensheid moet dan ook geloven in de waarde van geld, dat vergeleken kan worden met religie, omdat fiat geld geen intrinsieke waarde heeft.

Het huidige financiële stelsel is een systeem van list en bedrog, dat is ontworpen en wordt gecontroleerd door de machtselite, waarbij de ultra rijken met de dag rijker worden en de middenklasse en alles wat daaronder zit vooral door de huidige pandemie in sneltreinvaart kapot wordt gemaakt.

De machtselite bestaat uit nazaten van de overwinnaars van deze vernietigende wereldwijde oorlog en genocide. De twee belangrijkste centra voor het wereldwijde financiële stelsel over de gehele wereld bevinden zich in The City te Londen en in Zwitserland, waar de BIS (Bank for International Settlements) zich bevindt in de stad Basel. Dit is de reden, dat Zwitserland neutraal is gebleven tijdens de twee wereldoorlogen en buiten de Europese Unie is gebleven; het land waar veel machthebbers wonen en op vakantie gaan laat je waar mogelijk ongemoeid.

The City in Londen is ook een autonoom stukje land met een eigen bestuur. Blijkbaar was het voor het machtige Britse Rijk te moeilijk om in hun eigen hoofdstad Londen dit stukje land te veroveren, terwijl in afgelegen en zeer moeilijk begaanbare gebieden van India met veel mankracht, paard en wagen en vakmanschap prachtige spoorlijnen en kanalen door de Engelsen zouden zijn aangelegd (nee dus, want die zijn van de vorige beschaving...).

Het koloniseren van de gebieden op aarde door deze West-Europese landen zou de verklaring moeten zijn voor de vele steden, spoorwegen en kanalen over de gehele wereld, die in essentie dezelfde opzet en architectuur blijken te hebben. Zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van deze bouwwerken is verbazingwekkend en zou nooit door de koloniserende West-Europese landen in de bijbehorende periode gerealiseerd kunnen worden, terwijl in eigen land het merendeel van de bevolking volgens de officiële geschiedenis in arren moede zou leven. Bovendien waren deze landen voornamelijk bezig met (onderling) oorlog voeren en in hun koloniën de lokale bevolking te onderdrukken en uit te buiten.

Het concept "landen" en "industriële revolutie" is bedacht door de huidige machtselite. "Landen" dienen ertoe om bevolkingsgroepen tegen elkaar te kunnen opzetten, zoals daar ook religie voor wordt gebruikt. De bevolking leeft dan in angst en is bezig met overleven, werken of carriëre maken, indien de omstandigheden dit toelaten.

De "industriele revolutie" is in het leven geroepen om de technologische ontwikkelingen te kunnen verklaren, die ten doel hebben om de gehele mensheid op aarde te kunnen controleren.

Deze technologische kennis was reeds vanaf het begin bekend bij de machtselite en werd door middel van de industriële revolutie in rap tempo ingevoerd op aarde om de oude en harmonieuze technologiën van de vorige beschaving te doen laten verdwijnen.

Daarbij moeten de mensen met behulp van deze technologische hoogstandjes worden afgesneden van hun spirituele essentie. Deze ontkoppeling is noodzakelijk om de toekomstige mens eenvoudig te kunnen controleren.

Deze machtselite bestaat uit nazaten van de winnaars van eerder genoemde wereldoorlog, die de vorige beschaving heeft doen laten verdwijnen. Het is de grote vraag, hoe deze vernietiging heeft plaatsgevonden. Het is zeer aannemelijk, dat destijds bij de uitroeiïng van de mensen biologische wapens zijn gebruikt. De vele epidemiën, die het verleden gekend zou hebben in bijvoorbeeld de (niet bestaande) middeleeuwen, komen hierdoor in een ander daglicht te staan.

Zeer veel bouwwerken van deze vorige beschaving zijn ook na deze wereldoorlog vernietigd, zij het door oorlogen, opzettelijke verwaarlozing of "modernisering". De bombardementen op Duitse steden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog is een triest voorbeeld van deze vernietiging.

In arme gebieden op aarde kwam de industriële revolutie pas later op gang. Dit betekende niet, dat de technologische ontwikkelingen daar tot de dag van vandaag achter zijn gebleven ten opzichte van bijvoorbeeld West-Europa. China was enkele decennia terug schijnbaar een land met zowel beperkte industrie als technologie, maar heeft dit ruimschoots goed weten te maken. China is een triest voorbeeld van wat de mensheid te wachten staat: geleefd én gecontroleerd worden door smart technologie, waarbij de mensen leven in betonnen hokken in een overbevolkte maar zielloze stad.

Toch is van de vorige wereldwijde beschaving nog zeer veel bewaard gebleven. Zo zijn oude filmopnamen te zien op bijvoorbeeld youtube. Moderne technieken kunnen deze flikkerende beelden stabiliseren en inkleuren. Op deze oude beelden zijn prachtige bouwwerken te zien. Kanalen en spoorwegen behoren ook tot deze bouwwerken, evenals de vele tramlijnen die dorpen en kleine steden met elkaar verbonden. Maar hieronder eerst enkele moderne filmpjes van Havana (Cuba), Boedapest (Hongarije) en Sint-Petersburg (Rusland).

Twee moderne films van Havana te Cuba:

Moderne film van Boedapest:

Hieronder enkele oude filmpjes van de youtube kanalen Rick88888888 en Geschiedenis in Kleur, die middels moderne technieken zijn verbeterd en ingekleurd:

verzichtspagina 'Tartaria" met links naar andere delen uit deze serie.

Pagina ► https://deloonslaaf.com/tartaria/


Overal ter wereld worden restanten van hoog ontwikkelde beschavingen onder de zeespiegel gevonden. Voorbeelden hiervan zijn:


Maar stel... dat de laatste hoog ontwikkelde wereldwijde beschaving zijn restanten in de vorm van bouwwerken heel duidelijk zou hebben nagelaten... zouden de mensen het dan weten? Zouden de mensen in de gaten hebben waarom door de jaren heen prachtige oude bouwwerken werden verwaarloosd om uiteindelijk te worden afgebroken? Op de facebook pagina Oud-Arnhem zijn vele oude foto's van prachtige gebouwen te bewonderen... die blijkbaar moesten verdwijnen.


Link ► https://www.facebook.com/arnhem.nostalgischnederland/

Steeds meer mensen beginnen te ontdekken, dat de steden waarin zij leven overblijfselen zijn van een vorige wereldwijde hoog ontwikkelde beschaving, die ook in Nederland nog goed zichtbaar is. Helaas zijn veel bouwwerken van deze vorige beschaving moedwillig gesloopt of onherkenbaar gemaakt. Dat is raar, want deze prachtige, weelderige en zeer duurzame bouwwerken zouden zijn gemaakt in een tijd waarin volgens de officiële versie van de geschiedenis veel mensen zouden leven in arren moede, kinderarbeid normaal geweest zou zijn en technologische ontwikkelingen nog in de kinderschoenen zouden staan.

Het blijkt dat oude herenhuizen, paleizen, kerken, kanalen, de tram, de metro en de trein reeds door deze vorige beschaving werden gebruikt! Deze vorige beschaving was blijkbaar de Oude Wereldorde, want er wordt niet voor niets gesproken over een Nieuwe Wereldorde.

In de reeks artikelen "Onze" geschiedenis is een leugen wordt vooral aan de hand van foto's van bouwwerken uitgelegd dat de officiële geschiedenis is gebaseerd op leugens. De vorige wereldwijde beschaving werd door de huidige machthebbers uit de geschiedenisboeken gewist en in de plaats daarvan is de geschiedenis een nagenoeg compleet verzonnen verhaal van de huidige machtselite: de aristocratie, de adel... geef ze maar een naam.

Omdat de vorige wereldwijde beschaving in de door de overwinnaars geschreven geschiedenisboeken geen naam heeft, wordt deze in de bron van deze info onder meer aangeduid met "Tartaria".

Waarom zijn er op foto's van over de hele wereld fregatten (boten, oorlogsschepen) uit de klassieke oudheid te zien?

Tip: Op facebook is de groep Tartarië, Oude Wereld Orde & Verborgen Geschiedenis ook het bezoeken waard. Deze studiegroep gaat over onze verborgen geschiedenis m.b..t. Groot-Tartarië, de 'Mudflood' en de Reset. Niets is wat het lijkt!

Link ►  https://www.facebook.com/groups/2256892771254551

Lees verder op de onderstaande website >>

https://deloonslaaf.com/tartaria/

Wilt U reageren op deze info?


Stuur dan Uw reactie naar info@freedom-for-all.com