Vertaal deze pagina naar:

Over Catherine Keyl en Geendoofpot.nl

10-02-2021

Geen Doofpot gaat niet over ons, maar over de maatschappij waarin we leven, en klokkenluiders in het bijzonder. Maar u mag weten wie we zijn en waarom we dit doen.

Dit staat op de website te lezen.

Geen Doofpot | Over Ons


Initiatiefnemers van GeenDoofpot zijn Brian de Mello en Ben Paulides.

Ben speelt een rol in de lokale en provinciale politiek. Sinds begin jaren '80 is hij als ondernemer actief met zijn technische bedrijven in de im- en export met Oost-Europa en Azië. Hij voelt zich betrokken als burger maar ook bij het ter verantwoording roepen van veroorzakers van misstanden. Transparantie en openheid zijn de basis.

Bron website ► https://geendoofpot.nl

Op de genoemde website is het voorts het volgende te lezen:


DOE MEE EN HELP DE KLOKKENLUIDERS


Een klokkenluider is iemand die een ernstige misstand herkent, bij de leiding aan de orde stelt en ziet dat er niets mee gebeurt. De melder wordt vervolgens veelal tegengewerkt om de misstand te herstellen of verder aan te kaarten, en uiteindelijk komt de melder in zo'n groot moreel dilemma terecht dat hij of zij niet anders meer kan dan de publiciteit te zoeken.

De typische klokkenluider wordt daarna in diskrediet gebracht, ontslagen, tegengewerkt of op een andere wijze geïntimideerd: de melder wordt vaak ongeloofwaardig gemaakt middels karaktermoord.

Organisaties en overheden werken hier vaak in samen, waardoor ook de pers het risico loopt op het verkeerde been te worden gezet. Soms vindt pas na jaren eerherstel plaats, als dat er al ooit komt.

Een klokkenluider is niet een rancuneus persoon die iemand anders een hak wil zetten. Evenmin is hij iemand die een regeling heeft getroffen met een geheimhoudingclausule en toch de publiciteit zoekt. Dit zijn geen klokkenluiders, maar niet-integere personen met een persoonlijk doel.

Bent u een klokkenluider en wilt u een plek op ons podium?

Laat het ons weten door een bericht via:

melding@geendoofpot.nl

Of zet uw verhaal op papier en stuur het naar:

Stichting GeenDoofpot
Postbus 8508
De Windturbine 7
3815 KP Amersfoort

Tijdens kantooruren zijn wij telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 085-8881444. Een berichtje sturen via Twitter mag ook.

Wilt u een afspraak maken voor een gesprek? Dat kan; anonimiteit wordt gegarandeerd.

TELEGRAAF


Volgens de Telegraaf schrijft Catherine Keyl het volgende:

'Er zijn 1,7 miljoen complotdenkers in ons land'

Natuurlijk zijn we allemaal druk met de Elfstedentocht en corona, maar er is iets heel gevaarlijks aan de hand. Er is een grote groep Nederlanders die radicaliseert, namelijk de complotdenkers en de anti-overheidsactivisten.

Bron ► https://www.telegraaf.nl/vrouw/312565186/er-zijn-1-7-miljoen-complotdenkers-in-ons-land

De vraag is nu, heeft Catherine Keyl dit werkelijk zelf geschreven?

ONDERZOEK

Wat klopt hier niet?

Wie verdraait de Waarheid?

Aan welke zijde staat Catherine Keyl nu werkelijk?

Wilt U reageren op deze info?


Stuur dan Uw reactie naar info@freedom-for-all.com