Vertaal deze pagina naar:

OVER AZIATISCHE OLIFANTEN DIE TIJDELIJK HUN HABITAT VERLIETEN EN WEER TERUGKEERDEN

03-10-2022

One Happy Family

❤️ ❤️ ❤️

📸 by a drone 🐘🐘
📸 by a drone 🐘🐘

De verbinding is geweldig, God-zij-dank!

Zelfs dieren hebben deze wat wij 'aanraakverbinding' noemen.

Veel mensen kunnen hier nog iets van leren ❣️


In 2021 trok een kudde wilde Aziatische olifanten in de Chinese provincie Yunnan de aandacht van de wereld met hun onverwachte migratiereis naar het noorden. Uiteindelijk keerden ze om en gingen op 9 december 2021 terug naar hun oorspronkelijke habitat, het Xishuangbanna National Nature Reserve in het zuiden.

Wat gebeurde er daarna? Volgens de National Forestry and Grassland Administration (NFGA) blijven de olifanten in het natuurreservaat en verkeren ze allemaal in een goede staat.

In januari van dit jaar zag het natuurgebied dat de kudde een nieuw lid had verwelkomd. Op 5 februari ging de kudde de Wild Elephant Valley in Xishuangbanna binnen en voegde zich bij een andere olifantengroep die in het gebied foerageerde. Later kozen twee olifanten ervoor om bij de nieuwe groep te blijven. Ondertussen bleef de zwervende kudde zich verplaatsen naar het diepere deel van het Mengyang-subreservaat van het Xishuangbanna National Nature Reserve.

"De babyolifanten die tijdens de migratiereis worden geboren, groeien geleidelijk op en krijgen een bepaald onafhankelijk vermogen", zegt Chen Fei van het Asian Elephant Research Center van NFGA.

De kudde die in Mengyang verblijft, is stabiel. Af en toe verlieten ze het bos om gewassen te foerageren aan de rand. Voorlopig leven ze in harmonie met de omliggende gemeenschappen.

De NFGA zei dat het instandhoudingswerk met betrekking tot de Aziatische olifant zich richt op monitoring en vroegtijdige waarschuwing en dat er uitgebreide maatregelen worden genomen om problemen op de lange termijn op te lossen, zoals het beschermen van zijn leefgebieden en het oplossen van conflicten tussen mens en olifant.

(De omslagafbeelding is een frame uit de bijgevoegde videoclip.)
(Als je een bijdrage wilt leveren en specifieke expertise hebt, neem dan contact met ons op via nature@cgtn.com.)

Bron ► https://news.cgtn.com/news/2022-05-26/What-happened-after-the-wandering-wild-Asian-elephants-returned-home--1alSfmW0MDK/index.html

Er was wat droge humor vanwege dit beeld


Dit zijn Aziatische olifanten in Yunnan, China. Ze verlieten het Preservation Area en begonnen aan een reis en onderweg werden foto's gemaakt. Nu zijn ze teruggekeerd naar waar ze vandaan kwamen.

Er bestaan slechts driehonderd exemplaren in het wild. Ze zijn beschermd. Toen ze hun avontuur naar het noorden maakten, doorkruisten ze vele dorpen en steden waar de overheid zich voorbereidde op hun veilige doorgangen met voedsel en gemaakte barrières.

Uiteindelijk keerden ze om en vonden misschien geen ideale nieuwe habitat. Het is een triest verhaal voor alle levende wezens met de opblazende menselijke bevolkingsactiviteiten die overal ter wereld inbreuk maken.


Er was wat droge humor op sociale media in China. Een bericht op de sociale-mediasite van Weibo zei dat de dieren waarschijnlijk de VN-conferentie over biodiversiteit in Kunming wilden bijwonen. Ze zijn wat vroeg, want het vindt pas in oktober plaats.
Er was wat droge humor op sociale media in China. Een bericht op de sociale-mediasite van Weibo zei dat de dieren waarschijnlijk de VN-conferentie over biodiversiteit in Kunming wilden bijwonen. Ze zijn wat vroeg, want het vindt pas in oktober plaats.


Maar dit is ook een serieus probleem...


 Met verlies van leefgebied en toenemende onenigheden tussen olifanten en boeren in Yunnan. Li Zhongyuan, een bosbouwfunctionaris van Xishuangbanna, vertelde de Global Times dat het traditionele dieet van de olifanten in hun leefgebied was uitgeput, nu de dieren zijn overgestapt op landbouwgewassen zoals maïs en suikerriet. Er zouden soortgelijke trektochten kunnen zijn als het leefgebied verder wordt verkleind door de aanplant van rubber en andere marktgewassen.

Meer info ► https://news.cgtn.com/news/2022-08-10/Live-Celebrate-World-Elephant-Day-with-Asian-elephants-in-Yunnan-1cocSU8DfsQ/index.html

Mijn boodschap:


Mijn hart werd geraakt toen ik het beeld van de olifanten zag,

dat ze als groep lagen te slapen, zij-aan-zij,

zo bijzonder en zo puur natuur!


Laten we zuinig zijn op onszelf,

onze dieren en de natuur,

en meer rekening houden met elkaar!


Bye for Now ❤️

Dienie Kars

(Waarheidsvinder en Blogger)