Vertaal deze pagina naar:

Op zoek naar onze echte Geschiedenis!

25-01-2021

Graag zou ik me dagelijks willen bezighouden om de echte geschiedenis te onderzoeken en te ontdekken van onze aarde en het ontstaan van de mensheid. Waarom? Omdat ik graag alles wil weten.

Deze wens heb ik reeds uitgesproken en geschreven.

Here we Go ❤️

Het begin is gemaakt...Volgens de Bijbel zou de ark van het verbond het Hebreeuwse volk hebben vergezeld bij de verovering van het beloofde land. De oorspronkelijke, primitieve Ark van het Verbond was een kist met een beeld van de god Jahweh.

Niet ver van Jeruzalem onderzoeken archeologen de overblijfselen van een tempel waarvan de Bijbel zegt dat de ark van het verbond twintig jaar bewaard is gebleven.

Volgens de Torah bevat de Ark van het Verbond de twee stenen tafelen met de Tien Geboden die Mozes van God ontving. De vergulde houten kist is het symbool van het verbond - in het Hebreeuws B'rith - tussen God en het volk van Israël, dat het altijd met zich meedroeg op hun reis naar het Beloofde Land. In de 10e eeuw voor Christus besloot koning David ze te houden in een tempel in zijn hoofdstad Jeruzalem, de bakermat van de monotheïstische religies. Vier eeuwen later belegerden de Babyloniërs de stad en verwoestten de tempel. Sindsdien was de ark van het verbond spoorloos verdwenen.

De verloren kist met zijn magische krachten heeft altijd tot de verbeelding gesproken en talloze schatzoekers aangetrokken. Maar is er enig bewijs van hun bestaan? Is de geschiedschrijving gebaseerd op de Hebreeuwse bijbel betrouwbaar? Wanneer zijn deze teksten geschreven? Door wie? En met welk doel? Archeologen en theologen houden zich al eeuwen bezig met deze vragen. Een site een paar kilometer van Jeruzalem zou nieuwe antwoorden kunnen geven.

Volgens de Hebreeuwse bijbel werd de ark van het verbond op de heuvel Kirjath-Jearim bewaard voordat hij naar Jeruzalem werd gebracht. Tegenwoordig staat hier een katholiek klooster. Het is de enige plaats in het hele gebied die in de Bijbel wordt genoemd en die nog niet is opgegraven. Een Frans-Israëlisch team van wetenschappers onder leiding van de archeoloog Israel Finkelstein en de theoloog Thomas Römer ging op zoek naar de geheimen van de opgravingslocatie in Kirjath-Jearim met behulp van de nieuwste technologie.

De spannende onderzoeksmissie leidt de onderzoekers naar nieuwe sporen uit het verleden: archeologische vondsten die worden afgewisseld met bijbelse beschrijvingen. In een poging het verhaal van de Ark van het Verbond te traceren, komt een veel groter verhaal naar voren: de schepping van de Hebreeuwse Bijbel.

Wilt U reageren op deze info?


Stuur dan Uw reactie naar info@freedom-for-all.com