Vertaal deze pagina naar:

Ooit weleens een Spirit Orb waargenomen?

06-04-2021

Deze Spirit Transformeert van de ene Energie vorm naar de andere... (Orb)


Orbs, wat zijn het en wat is hun boodschap?


Het fenomeen 'Orbs' is een relatief nieuw fenomeen.

Het is pas 20 jaar oud, althans toen is het ons pas echt als zodanig opgevallen. Misschien is het fenomeen wel veel ouder, maar toen pas kwamen de beelden duidelijk door en kregen de Orbs wereldwijde bekendheid.

Het fenomeen nam een grote vlucht met de intrede van digitale camera's. Die hebben een breder ontvangstbereik dan de traditionele camera's, de camera's met film, en kunnen niet alleen het zichtbare licht 'opvangen' maar ook een deel van het infrarode licht. De Orbs houden zich graag in dit frequentiegebied op.

De eerste jaren werden de witte bollen op het scherm van onze camera veelal afgedaan als vlekken op de afdrukken of als mankementen van de camera. Maar al gauw bleek dat er wat anders aan de hand was. De lichtbollen waren reëel. Ze bestonden echt. Daarna volgde er een grootscheeps offensief tegen Orbs, opgezet door professionele fotografen, critici en anderen experts die het verschijnsel niet konden verklaren. Het offensief was erop gericht om het Orb fenomeen als onzin van de hand te doen. Het waren regendruppels of stofjes op de lens, of reflecties van het flitslicht of andersoortige lichteffecten.

Maar die mening bleek niet houdbaar. Er verschenen steeds meer foto's waarvoor geen goede verklaring gegeven kon worden. Maar waarbij wel duidelijk was dat het niet aan de camera lag, of aan atmosferische omstandigheden. Daarna werd het fenomeen lange tijd dood gezwegen. Een beproefde methode. Want als je er niet over praat of schrijft, bestaat het niet.

Bron ► https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/orbs-wat-is-hun-boodschap/We weten inmiddels behoorlijk wat over Orbs


We weten dat ze verschillende kleuren kunnen hebben, dat ze verschillende vormen kunnen aannemen. Dat ze zich als wolken kunnen manifesteren. Dat ze intelligent zijn en dat ze zelfs gevoel voor humor hebben. Dat ze houden van flitslicht. Dat ze veelal in het infrarode frequentiegebied zichtbaar zijn. En dat ze vaker voorkomen, of althans vaker zichtbaar zijn, als het regent of sneeuwt, of als er mist is. En helemaal als het onweert.