Vertaal deze pagina naar:

NEDERLAND IS EEN BEDRIJF

02-06-2021


Uiteindelijk bestaat alles uit verdienmodellen, het innen van gelden of donaties en het wel of niet verstrekken van info!


De Overheid is een Roverheid!


Door middel van de media, het onderwijs, religies, stichtingen, organisaties, instellingen, corperaties, bedrijven etc. wordt de bevolking misleid, onderdrukt, afgesperst, ziek gemaakt en zelfs vermoord.

Sommige families in de wereld hadden zulke goede ideeën dat ze daar steenrijk door zijn geworden. Sommige families zijn rijk geworden door erfenissen of landjepik.

Wanneer men in aanraking kwam met de illuminati (geheime en occulte genootschappen) of afstamde uit een van de 13 satanische bloedlijnen hebben ze duivelse plannen bedacht om de bevolking te kunnen indoctrineren, te kunnen hersenspoelen (middels mind control), te kunnen manipuleren en te depopuleren. Datgene wat er nu dus  gaande is wereldwijd.

Ook waren ze in staat om allerlei bedrijven op te kopen of te starten om de bevolking aan te kunnen sturen, arm en vooral dom te houden. Denk hier bijvoorbeeld aan het onderwijs, de vele religies en het aanbod van maatschappelijke,- geestelijke- en lichamelijke zorgverlening. Hierdoor verkregen ze veel grip op de bevolking, die door het aanbod van brood en spelen zoet en bezig werd gehouden.

Momenteel hebben veel mensen nog steeds geld nodig om te kunnen (over)leven en om voedsel te kunnen kopen. Terwijl op aarde in principe alles al aanwezig is wat we nodig hebben om te kunnen leven.Gelukkig gaat nu het hele machtssysteem veranderen door middel van NESARA / GESARA.

We mogen straks zelf door middel van humanitaire projecten onze wereld nieuw vorm gaan geven door gebruik te maken van onze kennis, gaves, handvaardigheden en talenten!

Zie hiervoor de website ► https://www.freelifeworld.info/Nederland is een bedrijf


Iemand schreef op social media:

"Klopt dat de Nederlandse staat een bedrijf is, je kunt het ook zelf op zoeken, het is de pure waarheid, en zo ook je gemeente, en de scholen, zelfs je huisarts, ze staan allemaal ingeschreven bij de kamer van koophandel."

Zie link ► https://vereniging.vrije-mens.org/images/phocadownload/nederland/DB_Nederlandse_Staat.png


Check and connect de dots!
Nederland is een bedrijf


Te lezen is de hier onderstaande informatie op de onderstaande website.

https://www.vraagde2ekamer.nl/nederland-is-een-bedrijf/


Vraag aan de CU, het FvD, de PVV en de SGP

(5 april 2021, kamerlid Segers, kamerlid Baudet, kamerlid Wilders en kamerlid van der Staaij)

Mark Rutte is directielid van het bedrijf genaamd: 'Staat der Nederlanden'. Nederland is een privaat bedrijf en is geregistreerd bij Dun & Bradstreet, onder D-U-N-S nummer: 40-200-0004.

Via dit private bedrijf en door middel van zijn registratie bij de Security and Exchange Commission in het District van Columbia is dit bedrijf van directielid Mark Rutte aan de drievoudige Kroon in de 'CITY OF LONDON' geschonken.

De startdatum van het bedrijf de 'Staat der Nederlanden' en/of 'De Nederlandse Regering' is rond 1848 en is een wereldwijde moedermaatschappij met 424 dochterondernemingen in zijn bedrijfsstructuur.

Het Ministerie van Financiën is separaat geregistreerd bij Dun & Bradstreet, onder D-U-N-S nummer: 41-169-5539. Het hoofdkantoor van het Ministerie van Financiën is het private bedrijf genaamd: 'Movares Nederland BV' in Utrecht.

Het private Belastingbedrijf is een niet-geregistreerde business-unit van dit private bedrijf. De bevoegde functionaris van dit bedrijf is koning Willem-Alexander. Dit bedrijf is eveneens een wereldwijde moedermaatschappij met zelfs 545 bedrijven.Er zijn dus twee bedrijven genaamd: 'Staat der Nederlanden', met voor elk bedrijf een 'Eigen Regering'. Kunt u aangeven waarom dit zo is ingericht?

Ter info - 1

Het D-U-N-S Nummer, dat gebruikt wordt door de meest invloedrijke en toonaangevende organisaties ter wereld, wordt erkend, aanbevolen of vereist door meer dan 50 wereldwijde industrieën en handelsorganisaties, met inbegrip van de Verenigde Naties, de Amerikaanse Federale Overheid, de Australische Overheid, de International Standards Organisation (ISO) en de Europese Commissie.

Ter info - 2

Het leger, de politie en justitie en veiligheid, alsmede de hele rechtspraak zijn allemaal vreemde mogendheden door de registratie in het District van Columbia. Verder zijn er drie verschillende rechtsvormen:

1. Commercial of handelsrecht volgens de UCC (Uniform Commercial Code) met haar aanvullende wetgeving;

2. als het rechtscollege zich terugtrekt in de raadkamer om te overleggen, dan komt het terug in het zeerecht met zijn trustrecht (INSEAD). Er is nu een andere rechtsvorm aan de orde. Het is derhalve niet meer dezelfde zaak;

3. mocht het rechtscollege zich nogmaals terugtrekken, dan komt het wederom terug met een andere rechtsvorm, namelijk: Canoniek recht.


Verklaring Beneficiaire Aanvaarding


Je maakt je met de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (Spoed VBA) bekend als de Enige Erfgenaam van jouw individuele geboorte Trust nalatenschap. Je corrigeert daarmee de aanname van de bedrijfspolitieke, vermeende bevoegden, dat de, van overheidswege onder dwang verkregen, geboorte aangifte zou inhouden, dat jij vrijwillig, van jouw feitelijke bevoegdheid afstand zou hebben gedaan.

Meer info ► https://hogeraadvandekinderen.nl/


De Overheid is een Roverheid!