Vertaal deze pagina naar:

Masada en Qumran

22-11-2020

De Dode Zeerollen

De lange tijd, zo'n vijftig jaar, tussen de spectaculaire vondst en de uiteindelijke openbaring van de teksten heeft ten slotte tot veel kritiek geleid. In die tijd hadden slechts een handvol specialisten toegang tot de teksten, die weinig naar buiten brachten over de inhoud ervan. Geruchten deden zelfs de ronde dat het Vaticaan de inhoud geheim wilde houden. Pas in 1990 kwam hierin verandering in toen een nieuwe hoofduitgever besloot de rollen openbaar te maken.

Bron ► https://www.geschiedenisbeleven.nl/wat-de-dode-zeerollen-ons-geleerd-hebben/

Qumran

De Dode-Zeerollen omvatten een collectie handschriften van circa 850 documenten, waarvan bijna een derde deel bestond uit verschillende handschriften van de Tenach. Deze handschriften zijn ontdekt tussen 1947 en 1956 in een elftal grotten in de buurt van Qumran, een plaats ten noorden van de Dode Zee en ongeveer 12 kilometer ten zuid-westen van Jericho.

De handschriften zijn geschreven in de Hebreeuwse, Aramese en Griekse taal. De handschriften dateren uit de periode van 200 voor Christus tot ongeveer 200 na Christus. De handschriften zijn erg belangrijk, omdat het vrijwel de enige geschreven bronnen zijn over de joodse wereld uit die tijd. Ook laten de handschriften licht vallen op de politieke en religieuze context van die dagen. De handschriften zijn vooral van groot belang voor het onderzoek naar de oorspronkelijke tekst van het oude testament. Ook bieden zij een beeld, van het tot dan toe vrijwel onbekende, zogenoemde intertestementaire tijdvak. Het blijkt dat de beschikbare handschriften uit de 9e eeuw (de massoretentekst) vrij nauwkeurig aansluiten bij de handschriften die in Qumran zijn gevonden.

Bron ► https://www.bijbelstudie.org/dodezeerollen.html