Vertaal deze pagina naar:

LATEN WE ALLEMAAL EEN HALVE MINUUT HET LAATSTE BAZUIN BLAZEN OP 31-12-2022 VANAF 23:59:31 TOT 00:00:00 UUR

31-12-2022

Deze oproep kreeg ik binnen van een Lichtwerker en ja, ik ga dit uitvoeren, jij ook?Het uiteindelijke doel is om de frequentie te verhogen!

Ik doe daar graag aan mee wanneer dat speciaal aan mij word gevraagd.

Hoe ik dat ga uitvoeren? Met de claxon van de auto!

Doe je mee? Spring dan straks in je auto en druk op de claxon, een halve minuut lang.

Of verzin iets anders wat jou beter past, ook goed.

Misschien vind je het gek, maar het werkt wel, dat weet ik.

Doe daarbij ook een wens voor de mensheid, dan gaat die zich vervullen!


De laatste bazuin is de bazuin, die voor het laatst Gods verschij­ning aankondigt als Hij voorgoed onder de mensen komt wonen. Die bazuin luidt de nieuwe bedeling in en geeft het sein voor de opstanding der doden en de verandering van de nog in leven zijnde gelovigen met het oog op hun eeuwige intocht in het Koninkrijk van God.


Ken je de maranatha-roep?

Heere kom toch spoedig.

Laat het niet te lang meer duren.


Wel, Hij komt. Spoedig is Hij daar. We tellen af. De bruid zal toch verlangen naar de komst van de Bruidegom. De eeuwige bruiloft komt. En alle bazuinen van de engelen zullen niet zo overweldigend zijn als de aanblik van Christus Zelf.

Niets is ter wereld vergelijkbaar bij Zijn heerlijkheid en fonkelende schoonheid. Hij gaat al het schoon van de mensen en heel de schepping ver te boven. En we zullen Hem niet alleen zien gelijk Hij is, maar - en daar valt hier het accent op - we zullen ook zijn gelijk Hij is.

Bron: https://www.eskol-kerk.nl/de-laatste-bazuin/

Bye for Now ❤️

Dienie Kars

(Waarheidsvinder en Blogger)