Vertaal deze pagina naar:

KINDERHANDEL EN JEUGDZORG

14-01-2022

Het is vaak hartverscheurend wanneer jeugdzorg babies of kinderen bij hun ouders weghalen!


Wanneer je eenmaal in de tentakels van jeugdzorg terechtkomt, ben je er zomaar niet van los. Al menig keer is aangetoond dat jeugdzorg een verdienmodel is voor de (r)overheid. En tevens hun handel in kinderen mogelijk maakt.

Lees hieronder het hartverscheurende verhaal van een jong koppel met baby...


Een veilig thuis voor Djeyvano en z'n ouders


De moedige Alice Kruijen startte een doneeractie op voor Djeyvano en z'n jonge ouders:

Mijn naam is Alice Kruijen en ben een (vervroegd) gepensioneerd verpleegkundige/sociaal pedagoog en docent die zich altijd actief heeft bezig gehouden met de zorg, hulp en zelfs onderwijs aan kinderen, jeugd en jongeren.

Na mijn pensionering heb ik mijn werkzaamheden voortgezet in een vrijwillig kader. Op dit moment ondersteun ik een jong koppel van beiden 19 jaar die 8 maanden geleden een prachtige zoon hebben gekregen.

Al mijn pogingen om dit koppel een warm thuis te bezorgen, zijn tot nu toe niet gelukt. In al die tijd bestaat er de dreiging dat dit kindje bij de ouders wordt weggenomen als er geen huisvesting geregeld kan worden.

Aan de criteria die daar echter aan gesteld worden anno 2022 kunnen deze jonge ouders nooit meer voldoen. Om uithuisplaatsing te voorkomen heb ik deze moeder met haar kindje tijdelijk onderdak verleend. De vader verblijft op dit moment dan ook even bij zijn ouders.

Ik heb kunnen regelen dat ze per 1 april 2022 in de particuliere sector een huisje kunnen huren in een kindvriendelijke, mooie en veilige buurt. Dit huisje wordt in huur goedkoper aangeboden wanneer we zelf de opknapkosten voor onze rekening nemen. Daardoor is de verhuurder bereid onder de huursubsidiegrens aan hun te verhuren zodat het betaalbaar blijft. Het huis is oud en heeft lange tijd leeg gestaan, er is zeker zo'n 30 jaar niets meer aan gebeurd. Om het bewoonbaar te maken hebben we zo'n 20.000 euro nodig. Met dit geld kunnen we o.a. het minimaal benodigd sanitair en een eenvoudig keukentje realiseren waarbij ook gedeeltelijk stroom-leidingenwerk vervangen zal moeten worden. Ook zullen enkele kozijnen vervangen worden, en uiteraard moet de woning gestoffeerd worden.

Het is helaas onmogelijk gebleken voor dit jonge gezinnetje om op een andere manier zelf voor hun kindje te kunnen zorgen en uit handen te blijven van Jeugdzorg .

Enkele trieste en verdrietige feiten die tot deze situatie hebben geleid en waarbij ik niet bij machte ben geweest deze situatie in veiligere banen te leiden, ondanks dat er daar voor door de jaren heen heel veel tevergeefs (liefdevolle) pogingen in ondernomen zijn:

In Nederland vindt kinderhandel al meer dan 80 jaar plaats.

Dit wordt georganiseerd en gefinancierd door de Nederlandse Staat die hele hoge subsidies aan BJZ (Bureau Jeugdzorg), die sinds de decentralisatie onder de gemeentes vallen, ter beschikking stelt wanneer er kinderen uit huis worden geplaatst.

Voor elk uithuisgeplaatst kind ontvangt BJZ van de gemeentes een aanzienlijk bedrag per kind per jaar, dat kan oplopen tot meer dan 75.000 euro per jaar.

Jeugdzorg voert daarbij haar werk uit in een stelsel van publiek-private samenwerking. Met deze handel verdient men meer geld naarmate er bij kinderen meer problemen gedetecteerd, gefabriceerd, of zelfs problemen verzonnen worden.

Jeugdzorg werkt in een wereld waarin kinderen veel te vaak op basis van ondeugdelijke dossiers bij hun ouders worden weggehaald. Zeker na de WMO transitie worden kinderen maar al te vaak "vastgehouden" op basis van valse meldingen, ongefundeerde zorgen, misdiagnoses etc.

Als gevolg hiervan staan er op dit moment ongeveer 450.000 kinderen onder OTS (Onder Toezicht Stelling van de overheid) en zijn er inmiddels veel meer dan 50.000 kinderen uit huis geplaatst na de WMO transitie. Dit aantal is zelfs verdubbeld na de WMO transitie in 2015.

Deze kinderen worden op basis van ondeugdelijke dossiers weggehaald en naar een onbekende locatie gebracht, bij vreemden, waarna het contact met hun dierbaren wordt verboden, of slechts sporadische wordt toegestaan. Deze ervaringen veroorzaken per definitie trauma's bij kinderen en hun ouders. Door het opstarten van deze crowdfunding willen we, naast het helpen van dit jonge gezinnetje, dit probleem ook meer onder landelijke aandacht gaan brengen want het verdriet en leed dat hier achter schuil gaat is werkelijk ongekend.

Mocht u nadere informatie willen hebben kunt u via mijn email contact met me opnemen. Alice.kruijen@home.nl

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw donatie.


Help dit jonge koppel!

Doneeractie