Vertaal deze pagina naar:

HONGERSNOOD

20-10-2021Het moment is bijna aangebroken voor de veranderde wijze waarop regeringen over de hele wereld hun landen besturen![Forwarded from Leger Van Liefde]Meer landen verenigen zich en meer kinderen van God zullen bestuurd worden door Eén Instantie.


Het is tijd voor jullie om de ogen wijd te openen en te luisteren naar elke verandering in wetten die jullie zullen verarmen.


Vecht wetten aan die jullie voedselvoorzieningen controleren.


God, Mijn Eeuwige Vader, zal die boosaardige groepen straffen die zouden proberen om Zijn kinderen uit te hongeren.


Mijn volgelingen, dit is de Tijd om het Derde Zegel te openbaren.


Al zal het nog een tijdje duren voor het geopend wordt. Ik zeg jullie dit zodat jullie kunnen proberen je voor te bereiden om eigen voedsel te winnen en voedselvoorraden aan te leggen zodat zij niet zullen vergaan.


Met de tijd zal jullie voedsel beperkt worden net zoals de toegang tot drinkbaar water.


Deze groep, hoewel verzwakt door de kracht van jullie gebeden, is van plan om vele onschuldige mensen te doen verhongeren en te vergiftigen in een poging om de wereldbevolking uit te dunnen.


Zij zullen hard vechten om daarin te slagen.


Terwijl zij Gods kinderen verschrikkingen doen ondergaan, zal Mijn Eeuwige Vader ecologische

straffen veroorzaken en miljoenen van deze boosaardige mensen van de aardbodem wegvagen.


Jullie weerspatronen zullen blijven veranderen. Met de tijd zal dit het vermogen om handel te drijven aantasten, zodat wereldmachten zullen gestopt worden in hun kwade plannen.


Door heel die crisis moeten jullie, Mijn leger, tot God de Vader bidden om jullie te beschermen tegen deze mensen en zodat zij hun verharde harten zullen openen voor de waarheid van Gods Barmhartigheid.


Ik zeg jullie dit zodat jullie je kunnen voorbereiden.


Deze gebeurtenissen zullen niet meteen plaatsvinden en veel van dit plan kan vermeden en verzacht worden door jullie gebeden en offers.


Het kwaad komt niet van God. Het ontstaat uit hebzucht, egoïsme en dorst naar macht en controle. Al deze zwakheden zijn door Satan voortgebracht en voorgelegd aan de wereldleiders om hen te verleiden opdat zij de kinderen van God kunnen schaden.


Laat niet toe dat Satans krachten jullie landen bestuurt.


Bid, bid, bid dat jullie de sterkte mogen bezitten om jullie te verzetten tegen maatregelen ontworpen om jullie arm en afhankelijk te maken, en jullie in de macht (in de gratie) te brengen van diegenen die jullie landen beheersen. Zij regeren onder wereldomvattende machten waaronder het Verenigd Koninkrijk, VS, EU, China en Rusland.


Ik, jullie Jezus, zal jullie helpen vervolging te ontwijken, maar vergeet niet dat gebed jullie voornaamste wapen zal zijn.


Gebed kan deze boosaardige mensen beletten om jullie vermogen af te pakken om te eten, te drinken, jullie te kleden en de diensten bij te wonen in Christelijke kerken.Strijd in Mijn naam en Ik zal altijd naast jullie staan.Bye for Now ❤️

Dienie Kars

(Waarheidsvinder en Blogger)