Vertaal deze pagina naar:

HOE STA JIJ HIERIN?

22-12-2022

Een FB vriend (Edwin Berfelo) schreef mij het volgende:


Lieve Dienie, ik weet dat je bewust bent en naar de Waarheid zoekt.

Ik heb net als jou tientallen jaren onderzoek gedaan, maar de Waarheid vindt je niet in deze vreselijke aarde, maar Jezus Christus is de Waarheid.

Bekeer je tot Jezus Christus en je zal eeuwig leven in zaligheid.

Ja, kijk op https://www.jezuskomtspoedig.nl/

-----------


Ik schreef:

Dag lieve Edwin, dank voor deze reactie.

Ik zal deze delen op social media.

Lees de onderstaande interessante reacties op dit bericht.

PS. Ik heb de reacties niet geredigeerd, lees de boodschap die erin staat.

Reacties op dit bericht:

Yvonne de Ruiter schreef:


Blijft altijd lastig voor mij.

Ze hebben ook God van ons verwijdert door alle geloven op te richten. Kathedralen waren energiecentrales /kathodes en hadden genezende frequenties.

Zoals de vorm van de ramen de bouwstijl etc. Inmiddels zijn wij vergeten wie we zijn en wat onze afkomst is. De bijbel klopt ook niet er liggen nog 777 boeken opgeslagen in het Vaticaan door hen in beslag genomen. Wij zijn allemaal de waarheid en licht en liefdevolle wezens! Ons DNA is de verbinding, het koord met de bron met het goddelijke.

God kan toch niet aan voorbij gaan aan een zuiver en een goed mens!

Bernadine Bokhorst schreef:


Ik ben er door jarenlang lezen, overdenken, analyseren, debuteren en combineren achter gekomen dat het een verkeerde aanname is te denken dat er een Redder i.c. Jezus komt!

Ook al staat dat in de bijbel. Die is nl enorm gemanipuleerd, zoals boven al vermeld door het Vaticaan, waardoor velen, die het christ. geloof aanhangen totaal op het verkeerde been zijn gezet, is me gebleken.


Bestudeer eens:

"Christus keert terug en onthult verbijsterende waarheid!"

2010 uitgever@cbbu.nl uit Renkum.


Zeer boeiend en het resoneerde enorm bij me. Vooral lezen en herlezen: een ware eyeopener. En/of kijk voor de door een Amerikaanse dame gedurende 40 jaar opgeleide en opgetekende brieven, ontvangen van Meester Jeshua Himself!

Echt: de schellen vallen je van de ogen!

Deze teksten resoneerden enorm bij me!


Wat wel aan de orde is, is dat we eindelijk mogen ontwaken en onze inherente goddelijkheid gaan beseffen, zoals Christus ook zei: "Het koninkrijk Gods is binnenin U".

En daarmee wordt bedoeld, keer je naar binnen en zie je schaduwkanten onder ogen. En stel je open voor en doe onderzoek via diverse andere bronnen.

Dat wil zeggen dat je zuivere Kennis probeert te vergaren van de historische esoterische (lang geheim gehouden) geschiedenis en ontwikkeling van de mensheid (waardoor o.m. duidelijk wordt dat er aan ons DNA gesleuteld is (zie app hierboven) door een ras met verkeerde bedoelingen en dat we dus niet schuldig zijn, laat staan zondig, zoals de door de katholieke priesters gemanipuleerde bijbel ons wil doen geloven om ons onderdanig en gehoorzaam aan hun wil te maken. Hun tot in deze tijd doorgevoerde macht!!

Ook de evangelisten/optekenaars waren mensen met een beperkt bewustzijn waardoor je vaak HUN interpretaties leest in plaats van wat Jezus bedoeld heeft te zeggen.

Er staat in de bijbel dat we naar Gods Evenbeeld zijn geschapen!

En de mens bezit dus in potentie dezelfde krachten en machten, er is alleen ooit aan ons DNA gesleuteld, waardoor ons bewustzijn zich vernauwd heeft en we niet meer beseften en konden geloven dat de bijbelse tekst: "jullie zijn tot meer in staat dan Ik" echt waar is.

Het gaat er in deze tijd om dat je je daar bewust van wordt en Dat 'Bewust' Zijn weer stapje voor stapje tot ontwikkeling brengt en gaat leven. Dus dat we zelfvertrouwen en vaardigheden gaan ontwikkelen met geloof in eigen kwaliteiten, dat we ons huiswerk doen zoals het al genoemde schaduwwerk d.w.z.oude programmaties opruimen en inzien dat we nog steeds met het idee van een Redder rondlopen (op"Iets" buiten ons hopen) waardoor we geen verantwoordelijkheid nemen om gezamenlijk een vernieuwde samenleving vorm te geven. Het impliceert dat je je dus niet ten opzichte van een regering, God of wat voor een autoriteit dan afhankelijk moet opstellen.

Ik zeg dus niet dat er geen God is, dat kan ik niet weten. Er was ooit een verschijnsel van een brandend braambos, maar is dat een bewijs? ik heb nog nooit van iemand gehoord of gelezen dat hij God werkelijk gezien heeft!!

We moeten in de eerste plaats het kwaad in ons zelf onder ogen durven zien en daarmee in het reine komen. Het bewijs dat we dat nog niet op grote schaal hebben gedaan is wel dat we nu met al deze shit,die we in feite zelf met zijn allen gecreëerd hebben moeten leven!!

Als het het grootste gros van de mensheid niet meer de buitenwereld de schuld zou geven, maar verantwoordelijkheid zou nemen voor de eigen binnenwereld, reflecterend op het eigen gedrag en denkgeest, dan zouden we ook niet meer in angst voor de ander(en) hoever te leven en gaat automatisch liefde prevaleren. En pas als je op de hoogte bent van het feit dat er met je DNA geknoeid is, besef je ook dat jij er niets aan kunt doen, behalve tot Bewust Zijn komen.

Je weet dan dat jij en iedereen onschuldig is en je hoeft niemand meer iets kwalijk te nemen, want als er verkeerde dingen gebeuren hoef je hen alleen maar te vergeven en in je gebeden in liefde te omarmen. Vooral ook diegenen die een negatief en afbrekende beleid voeren.

We zitten op aarde immers in een leer- en herinneringstraject dus als je je goddelijke afkomst erkent en je inspant om er een betere wereld van te maken heb je niets te vrezen en gaan we geleidelijk met zijn allen van een angstige naar een liefdevolle samenleving! De meeste mensen deugen immers! Precies deze onvolgroeide houding om het van een Redder te verwachten is de reden dat we nu in deze shit zitten!

Dus maak een begin met jouw bijdrage, hoe klein ook, aan een mooiere vernieuwde samenleving, die gebaseerd is op de 3 basis regels: niet doden, niet stelen en NIET Dwingen!

Iedereen moet dus zijn/haar missie( kwaliteiten) gaan leven om zo zijn bijdrage te leveren aan die Nieuwe Aarde. En daar zijn in heel Nederland al veel groepen mee bezig!!

Je kunt en mag het niet aan een ander overlaten. (Het zal mijn tijd wel duren of wat kan ik hier nou aan doen in mijn eentje?) Nee, in je eentje niet: samen en delen is het credo van de nieuwe tijd!

Laten we het zo noodzakelijke innerlijke schaduwwerk doen om weer vanuit zuiverheid en het hart te gaan handelen! Dan pas kan er vrede op aarde komen. Al het andere geloof geeft blijk van een kinderlijke houding waarbij we van een grote pappie, 'iets' buiten ons zelf, alles verwachten, terwijl er niets buiten jou is, want Jij en de Vader zijn Een en Christus is jouw broeder, evenals je buurman etc.

Die ogenschijnlijke buitenstaander is gewoon een andere Jij!

Het Onze Vader - gebed vraagt: geef ons vrede in Hemel en op AARDE!!

Ooit er bij stil gestaan?

Ook op Aarde dus, wie moet dat dan doen als jij je wilt laten redden Edwin? En kennelijk is er ook onvrede in de Hemel! Is dat dan een plek waar je straks wilt zijn? En wat is die hemel dan en waar? Wat zou er toch in die 777 verdonkerdemaande bijbel boeken staan?

Enfin alles zal te zijner tijd aan het licht komen: Onder andere dat we eeuwenlang belogen en bedrogen zijn en werden en ons nog steeds laten bedriegen door de priesters evenals nu door de regeringsleiders.

Ga op vergelijkend onderzoek uit: een heel goede app daarvoor om mee te beginnende is:

"Nine For News".

https://www.ninefornews.nl/


En de aarde is op zichzelf neutraal in mijn optiek, niet vreselijk. Wat er gebeurt wel met name komt uit de hoofden en harten van de mensen. Dat mag en moet veranderen!

Ik wens je alle goeds op jouw zoektocht naar een steeds ruimer begrip en zicht op de relatieve (dat wil zeggen voortdurend veranderende) 'werkelijkheid' voor de creatie waarvan ieder voor zich mede verantwoordelijk is!

Volg Christus boodschap en zoek het koninkrijk gods in jou zelf. Wees niet bang, vraag Jezus hulp, die zal hij je zeker geven als je serieus aan jezelf gaat werken!


Ben je al oordeel vrij?


Ik niet hoor, vind het lastig om naar mijn eigen negatieve mind/gedachten te kijken. Ik schaar mezelf echt nog niet onder de volledig dienstbaren. Dat is die smalle weg waar de bijbel over spreekt. En als mens heb je slechts beperkte keuze vrijheid als ik de bijbel goed begrijp.

Tijd om naar bed te gaan.

Welterusten.

Het is wel een erg lang verhaal geworden!