Vertaal deze pagina naar:

HOE NU VERDER NADAT VELE GELIEFDEN ZIJN GESTORVEN?

27-02-2023

Dit vraag ik mij werkelijk weleens af...


Hoeveel kan een mens hebben wanneer steeds meer geliefden overlijden?

In 2020 overleed mijn lieve en zorgzame vader (zie foto)...

Daarvoor en daarna enkele zeer goede FB vrienden en vriendinnen...

Uiteraard ook vele andere mensen die ik heb gekend...

Op 14 februari stierf mijn trouwe metgezel, mijn allerliefste hondje...

Vandaag, op 27-02-2023, stierf een fantastische man, Carel Heebink, R.I.P, lieve Carel ❤️

Hoe raap je de moed weer bij elkaar om verder te leven?

Dat vraag ik mij nu werkelijk weleens af...

Pfffffffffffffffff...

De video hieronder kwam op mijn pad in het Telegram kanaal van De Bataafse Leeuw.

https://www.bitchute.com/video/Z9N80YQgaoqY/

Door de video stuitte ik op een website met een bijzondere boodschap.

Hoe resoneert dit bij jou? Hoe komt dit bij jou binnen?

Ik hoor het graag middels de reacties of middels mijn e-mailadres: info@dieniekars.nl

Het gaat om de tekst en boodschap hieronder.

De statistieken van de dood zijn onthutsend... 1 op de 1 mens sterft in deze wereld!


ELK FYSIEK LICHAAM STERFT EVENTUEEL...

IEDEREEN STERFT!

WAT DAN?


Ben je ongelukkig? Niet tevreden? Niet vervuld? Afvragen waarom?

Heb je het gevoel dat er iets ontbreekt? Dat komt waarschijnlijk omdat het zo is!

Als je je Ziel niet hebt gevuld met de Heilige Geest, dan is het onmogelijk om VREDE te voelen.

Om gemachtigd te zijn om je bestemming te vervullen, heb je ECHTE KRACHT nodig... een spirituele energie...

EEN HEILIGE GEEST die voor je uit gaat en deuren opent die geen mens kan openen.

Als u Jezus Christus als uw persoonlijke Heer en Verlosser wilt ontvangen, en Zijn Heilige Geest wilt ontvangen om een EEUWIGE bestemming in de Christusziel te beginnen, zeg dan dit eenvoudige gebed tot de Heer die van u houdt:

Jezus Christus, ik geloof dat u Gods Messias bent.

Ik geloof dat U de Zoon van God bent, die Uw leven gaf als offer om mijn ziel te redden van de kwellingen van de hel.

Ik beken dat ik een zondaar ben.

Vergeef me alsjeblieft.

RED mij alstublieft en vul mij met UW HEILIGE GEEST.

Ik wijd mijn tijd op aarde aan uw missie en ik vraag om de grote eer om voor eeuwig bij u te zijn.

Dus vergeef alstublieft mijn zonden, neem de leiding en verander mijn leven.

Neem alsjeblieft mijn gebroken stukken en gebroken hart en laat mijn leven herrijzen.

Voed mij alstublieft op als Gods eigen kind tot de heilige en machtige ziel die U wilt dat ik ben.

Ik vertrouw erop dat U mijn Redder, Verlosser, Voorziener, Verdediger, Gids, Vriend en HEER bent voor eeuwig.

Zo zal het zijn.


Waarom?

Hoewel ik niet eens aan de oppervlakte kan komen van Gods leringen en profetieën over de Messias gedurende de laatste zesduizend jaar, zal ik mijn best doen om in het kort onze behoefte aan redding uit te leggen. De basis gaat ongeveer zo: we hebben allemaal een dubbel karakter. We hebben een geweten dat ons herinnert aan de rechtvaardige wegen van God, maar we hebben ook kwade verlangens.

We zijn allemaal zondaars... jij, ik, je buurman, iedereen.

Deze dubbele aard komt voort uit een "erfzonde" of besmetting van de menselijke genenpool vele millennia geleden. Het boek Genesis legt uit dat de gevallen engelen bloedlijnen vermengden met onze voorouders, daarom is deze "erfzonde" of slechte aard genetisch doorgegeven door alle menselijke generaties.

Evenzo erfden we een excommunicatie van God die oorspronkelijk alleen bedoeld was voor de gevallen engelen. Als oplossing voor dit probleem zond God een offerende Messias naar dit rijk. Zijn naam was/is Jezus (Yeshua) de Christus. Hij had de hele Heilige Geest van God tot Zijn beschikking, maar in plaats van die macht te gebruiken om over de aarde te regeren, offerde Hij Zijn leven op en gaf Hij Zijn Heilige Geest op. Zijn Heilige Geest bleef in de wereld om in de mensheid te wonen, waardoor we onze natuur konden beheersen en in Zijn plaats op aarde konden regeren... waardoor we letterlijk "het Lichaam van Christus" werden.

Wanneer we Zijn Geest uitnodigen om in ons te wonen, ontvangen we letterlijk een Heilige Geest in ons lichaam en onze ziel... deze Geest is een deel van Christus Zelf. Als je Christus ontvangt, zul je nieuwe en heilige verlangens ervaren. Je zult ook je "roeping" ontvangen, wat de kennis is van je doel op deze aarde en het vermogen om dit te bereiken. In tegenstelling tot boze geesten, zal God niet over je vrije wil stappen als een "geestelijke verkrachter" om je ziel te bezitten. Je moet Hem uit eigen vrije wil in je hart uitnodigen.

God stuurt niemand naar de hel...

Zielen kiezen de hel uit eigen vrije wil.


Jezus Christus waarschuwt ons voortdurend en stuurt gedurende ons hele leven meerdere dienstknechten van de Heer op ons pad. Hij heeft ons allemaal uitgenodigd om zich met hem te herenigen, maar veel mensen kiezen ervoor om Christus te verwerpen en uit eigen vrije wil de hel in te gaan. Hij is Heilig en zal het alleen overnemen en Heer van je leven worden als je het uit eigen vrije wil vraagt. Daarom moet u het bovenstaande gebed uitspreken, en het werkelijk in uw hart menen, om de vrije gave van Zijn eeuwige Redding, Zijn Heilige Geest, te ontvangen.

Net zoals het downloaden van de informatie van een schijf naar de harde schijf van een computer of het uploaden naar de "cloud", zal je ziel/identiteit dan worden "geüpload" naar de eeuwige Christus Geest Overziel. Dus zelfs als je lichaam (de schijf) wordt vernietigd, leeft je identiteit voor altijd voort bij Hem, in Hem. Jij wordt één met Christus en Hij wordt één met jou. Zo simpel is het.

God wil herenigd worden met al zijn kinderen... niemand is te zondig. Hij weet dat we zondaars zijn en Hij weet precies waarom. Een vijand heeft ons en onze genetische stamboom dit aangedaan, maar God wekt de mensheid op door Zijn Heilige Geest en Zijn (Adam/Christus) bloedlijn. Hij heeft ons een manier gegeven om voor altijd met Hem herenigd te worden, dus keer alsjeblieft terug naar de God die van je houdt.

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God.


Deuteronomium 30:19 (bijbelvers)

Ik heb je leven en dood, zegeningen en vloeken voorgesteld. Kies nu voor het leven, zodat jij en je kinderen kunnen leven.


Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God.

Romeinen 3: 23


Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.

Johannes 3: 16-17


Jezus zei tegen hem: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij."

Johannes 14: 6


En toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en zeiden tegen Petrus en de rest van de apostelen: "Mannen broeders, wat moeten we doen?" Toen zei Petrus tegen hen: Bekeer u en laat een ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden; en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen."

Handelingen 2: 37-38


Oh, proef en zie dat de Heer goed is; gezegend is de man die op Hem vertrouwt.

Psalmen 34: 8


Bron: https://www.xtremerealitycheck.com/getsaved.html