Vertaal deze pagina naar:

HEEL VEEL MENSEN ZEGGEN: "JA, MAAR IK LEEF NU!"

28-03-2023

Dat is ook zo, maar kijk eens om je heen in welke wereld we nu leven...


Daar word je toch al bijna vanzelf depressief van?

De kunst van leven en overleven...

"Nieuwe Dageraad" en "Lichtkind"


DEZE INFORMATIE KAN DOOR MENIGEEN ALS (ZEER) SCHOKKEND WORDEN ERVAREN !

Helma Broekman, van de web­sites "Nieuwe Dageraad" en "Lichtkind", laat de men­sen mid­dels en­ke­le vi­deo­films we­ten hoe de we­reld ach­ter de scher­men in el­kaar zit.

Ze spreekt over de ar­chon­ti­sche krach­ten, het ho­lo­gra­fi­sche be­wust­zijns­veld, de ge­van­gen­schap van de men­sen­zie­len, de toe­komst van de men­sen als cyborg-men­sen, et cetera.

Voor de­ge­nen die op zoek zijn naar meer ken­nis, meer waar­heid, om­trent wat er nou wer­ke­lijk aan de hand is in deze we­reld, in dit uni­ver­sum, vin­den we dit een zeer waar­de­vol­le toe­voe­ging voor on­ze web­site.

We moeten er echter voor waarschuwen dat de waarheden die zij ons voorlegt niet allemaal prettig zijn, en misschien niet geschikt zijn voor mensen die liever niets willen weten over de kwade machten die de mensheid overheersen.

Meer info ► https://degrotedwaling.com/de-nieuwe-dageraad.html

- WORDT VERVOLGD -