Vertaal deze pagina naar:

ER WORDT REEDS EEN MASSASTERFTE VERWACHT DOOR VACCINATIES EN 5G STRALING

13-07-2021


Dit artikel lag al langer te wachten om te gaan schrijven...

Het is nu de tijd om het te publiceren...

De geschiedenis gaat zich herhalen van depopulatie van de wereldbevolking.

Er zullen veel mensen gaan sterven wanneer deze agenda zich doorzet.

Alleen de allerslimsten en gelukkigen onder ons gaan overleven...

Er worden reeds vele voorbereidingen getroffen vanwege de massasterfte (genocide) van de wereldbevolking, omdat dit een agenda is van de satanische elite (Agenda 21, Agenda 2030, The Great Reset, WHO en WEF).

Er wordt reeds toegewerkt naar een lockdown binnen nu en 2 weken en de derde dodenspuit wordt straks aangeboden in verband met de zogenaamde DELTA variant.

Bekijk de onderstaande compilatie eens goed?

Wat zie je daar staan? DELTA

Connect de dots!

Bereid je nu alvast voor op het allerergste of het allermooiste wat er kan gebeuren in je leven...

Dan ga je het vast overleven in je hoofd.

Namasté 🙏De ingrediënten van de spuit gaat zeer waarschijnlijk reageren met de 5G straling, die straks opgeschroefd gaat worden.

Te verwachten is dat dan heel veel mensen na de 3e spuit ineens dood neer gaan vallen.

De satanische elite weet wat er staat te gebeuren door het vaccinatieprogramma en de 5G straling. Dan zullen heel veel mensen gaan sterven, vandaar de vele voorbereidingen. Het is te lezen in de onderstaande links.

Ze willen de wereldbevolking terugbrengen naar max. 500 miljoen mensen.

Dit staat beschreven op de Georgia Guidstones in Georgia.

Dit gaat ze zeker lukken wanneer ze niet tijdig gestopt gaan worden!

Bereid je alvast voor op het allerergste, dat je veel  dierbaren binnenkort kunt gaan verliezen die zich reeds hebben laten vaccineren of alsnog de 3e spuit (en vervolgspuiten) gaan halen.

Laat je niet vaccineren of testen en ga ook onderzoek doen!


Velen gingen je reeds voor, deden hun onderzoek en ontwaakten ook...


Georgia Guidstones in Georgie
Georgia Guidstones in Georgie


De Guidestones werden 2008 beklad door Christenen die de genocide op 7 miljard mensen zien als Satanisch plan: maar ze worden dus ook weer schoon gemaakt...

Bron foto Wikipedia


Wie was de opdrachtgever van het bouwen van de Georgia Guidstones?


Het is onbekend wie het clubje Amerikanen was dat het monument oprichtte, ze kochten de grond, richtten het monument op en bleven anoniem.

Maar logisch gezien kun je dit afleiden over hun komaf:

  • Ze moeten invloed en veel geld hebben, iemand beschermt ze: anders kun je niet zomaar grond opkopen, zo'n gigamonument oprichten dat blijft staan, om die grond vervolgens aan de Staat te geven met monument
  • Het zijn geen domme jongens: Want anders maak je geen monument met vrijmetselarij-achtige astronomische trekken en vertalingen in Egyptische Hieroglyfen, Chinees, Russisch, Hebreeuws en het Sanskriet.


Het komt niet van de Tokkie-familie maar 'The Intelligent Few' , mensen die zichzelf zien als onze leidsmensen. Sinds 1980 staat dit monument in Elbert County Georgia, met daarop 10 geboden voor de toekomstige aarde.

Dit zijn ze in het Engels:Info over de Georgia Guidstones


Is dit een oproep tot het uitroeien van de mensheid?

Voor veel mensen spreekt hieruit een duister plan om de mensen op aarde uit te roeien tot minder dan een tiende van de bevolking. Dit betekent de dood van meer dan zeven miljard mensen. Vervolgens zal de aarde bevolkt worden met 500.000.000 mensen die de richtlijnen van de Georgia Guidestones moeten naleven. Eén van die richtlijnen is dus dat het aantal mensen op 500.000.000 gehandhaafd moet worden.

Wat de Guidestones bijzonder maken zijn de tien richtlijnen die erop staan. Volgens sommigen zijn het de geboden van de duivel en volgens anderen zijn het waarschuwingen aan de mensheid, omdat wij de aarde aan het uitputten zijn.


Wie zijn de bedenkers van de Georgia Guidestones?


Laten we eerst op zoek gaan naar wat we weten over de bedenkers van het monument.

In 1979 meldt zich een geheimzinnige man bij de granietfabriek in Elberton. Hij noemt zich Robert C. Christian en vertelt er meteen bij dat dit niet zijn echte naam is. Hij vertegenwoordigt een groep mensen die een monument wil oprichten met belangrijke leefregels voor latere generaties.

Het monument moet een herkenningspunt worden. Het moet de elementen kunnen trotseren en duizenden jaren overbruggen. Christian is duidelijk geïnspireerd door het Engelse Stonehenge. Hij wil dat het monument het Amerikaanse Stonehenge zal worden.

Hij vergelijkt het monument ook met de steen van Rosetta. Dezelfde boodschap zal in diverse talen uitgehakt worden, zodat de boodschap nooit verloren zal gaan.

In alle opzichten een merkwaardig en duister verhaal dat nader onderzoek vraagt.

Hieronder een aantal info links.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

https://www.franklinterhorst.nl/Het%20mysterie%20van%20de%20Georgia%20Guidestones.htm

https://www.mysterieuzewereld.nl/georgia-guidestones/


Van een Wakker iemand kreeg ik een aantal info links toegezonden met de vraag wat ik ervan vond.


Ook stond erbij: Bekijk de documenten en schrik niet...

Wel, ik ga het vandaag even bekijken en mijn eigen gedachtes erbij schrijven.

Als eerste klik ik de onderstaande link aan.

https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/013120-2021?origin=SearchResults&p=1

Ik scroll eerst geheel naar beneden. Ik begrijp er nog niet veel van. Ik ga even een stukje vertalen vanuit het Engels, dat brengt vaak ineens veel duidelijkheid.

En ja hoor... Lees en huiver!


Er wordt geschreven over de voorbereidingen en hoe te handelen wanneer er een massasterfte komt in Londen


Sectie II: Object

Omvang van de aanbesteding

Tijdelijke lichaamsopslagservice

 Bouwwerkzaamheden voor gebouwen met betrekking tot gezondheids- en sociale diensten, voor crematoria en openbare voorzieningen

Dit is een calamiteitencontract, waarop alleen een beroep wordt gedaan in het geval dat zich in de toekomst een overdaad aan sterfgevallen voordoet en de bestaande opslagcapaciteit van lokale lichamen moet worden vergroot.

Het overkoepelende doel van deze aanbesteding is om één enkele raamleverancier te bieden die in staat zal zijn om tijdelijke lichaamsopslagfaciliteiten te bieden om overledenen te huisvesten in het geval van een overdaad aan sterfgevallen. De overledene zal met waardigheid en respect worden opgeslagen op locaties die op dat moment moeten worden bepaald op basis van de lokale behoeften van Londen en zal een aantal ontwerpelementen nodig hebben om tegemoet te komen aan de lokale omstandigheden en beperkingen van de locatie, terwijl ze in staat zijn om snel te worden ingezet, gebouwd en in gebruik genomen volgens een overeengekomen standaard.

De Autoriteit streeft naar een raamovereenkomst voor tijdelijke opslag van lichamen in het geval van een teveel aan sterfgevallen voor de 32 Londense stadsdelen en de City of London, onder leiding van Westminster City Council. De raamovereenkomst benoemt één aanbieder en heeft een looptijd van 4 jaar. Dit is een calamiteitencontract, waarop alleen een beroep wordt gedaan in het geval dat zich in de toekomst een overdaad aan sterfgevallen voordoet en de bestaande opslagcapaciteit van lokale lichamen moet worden vergroot.Kijk naar de statistieken op 18 minuten maar bekijk de hele video!


Allereerst ga ik kijken vanaf 18 minuten...

Video ► https://youtu.be/lcWTGRmFjT8

Er wordt vanaf 18 minuten uitleg gegeven over de website www.deagel.com

Deze site heb ik al een paar keer eerder gezien.

Gepubliceerd wordt over het bevolkingsaantal dat in sommige landen in de loop der jaren drastisch terugloopt door de depopulatie agenda (genocide) die momenteel wordt uitgevoerd door vaccinaties in combinatie met 5G straling (DELTA).

Dit wordt door de satanische elite de epidemie of pandemie genoemd.

Weet en besef dat zij grote leugenaars zijn om zelf te overleven!

Zij willen absoluut de macht behouden.

Echter zo God wil zal geschieden op onze Aarde en met de Mensheid.

Belangrijk is dat we massaal gaan ontwaken!

Helaas zullen vele ongelovigen sterven wanneer ze kiezen voor de vaccinatiespuit.

R.I.P.CP2023-20


Corona Lijkenverwijderingscontract


Nu ga ik de onderstaande link bekijken.

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/4c36971a-6667-449c-9052-e2a80f4f9725

Vertaald vanuit het Engels:

De Raad wil namens HM Lijkschouwer diensten voor Lichaamsoverdracht inkopen. In het ongelukkige geval van een gewelddadige, plotselinge of verdachte dood is het de verantwoordelijkheid van de lijkschouwer om de lichamen van de plaats delict te verwijderen naar een geselecteerde mortuarium of lijkopslagfaciliteit om het noodzakelijke onderzoek te voltooien.

Per Kavel worden maximaal drie Aanbieders gepromoveerd. Deze aanbieders worden gerangschikt op basis van de hoogste algemene eindevaluatiescore. De best scorende aanbieder is de primaire aanbieder voor die geografische kavel/zone, waarbij de andere succesvolle aanbieders binnen de kavel (zone) het alternatief zijn (volgens rangorde) als de primaire aanbieder niet in staat is om de dienst te verlenen. De kavels vallen samen met de zones. Elk perceel sluit aan op een geografische zone in het rechtsgebied van de lijkschouwer van de Devon County Council. De overledene moet worden verzameld zoals aangegeven door de politiecontrolekamer en het kantoor van de lijkschouwer en vervoerd naar het North Devon District Hospital en elke andere locatie zoals aangegeven door de lijkschouwer. De verwachte waarde is € 750.000.

Er zal een aanbestedingsevenement worden gehouden via Microsoft Teams op 10 juni 2021 om 10.00 uur in verband met deze aanbesteding. Het evenement zal zich richten op het aanbestedingsproces en zal de ITT en de andere documenten toelichten, evenals nuttige informatie om Inschrijvers in staat te stellen 'aanbestedingsklaar' te zijn. Er zal een overzicht zijn van de servicebehoefte van commissarissen van de service en er is gelegenheid om vragen te stellen aan het einde van het evenement. Hoewel er alles aan zal worden gedaan om vragen tijdens dit evenement te beantwoorden, kan het nodig zijn om op een later tijdstip te reageren. De gegeven presentaties en vragen en antwoorden zullen via ProContract beschikbaar worden gesteld. Om ervoor te zorgen dat dit evenement het meeste voordeel oplevert, worden aanbestedingsorganisaties aangemoedigd ervoor te zorgen dat de aanwezigen de meest geschikte personen zijn, d.w.z. personen die een ingediende inschrijving zullen opstellen en beslissingen zullen nemen. Om een ​​plaats te reserveren, stuur een e-mail naar oliver.reed@devon.gov.uk zodat de uitnodiging voor de vergadering naar u wordt verzonden.


MIJN CONCLUSIE STAAT IN DE KOP VAN DIT BERICHT

ER WORDEN REEDS VELE VOORBEREIDINGEN GETROFFEN OP DE MASSASTERFTE

VANDAAR OOK DE VELE FEMA LIJKKISTEN, DIE STAAN AL JAREN TE WACHTEN

HET IS ALLEMAAL GEWOON OP INTERNET TE LEZENTip: Wees zelf de eye-opener naar jouw familie, vienden en bekenden door het dragen van een T-shirt met een goede of mooie boodschap, zodat ook zij gaan ontwaken!


Naar eer en geweten gepubliceerd op 13-07-2021.

Bye for Now ❤️

Dienie Kars

(Waarheidsvinder en Blogger)