Vertaal deze pagina naar:

De schokkende Waarheid

23-12-2020

Verspreid het Nieuws!

Sinchi de Groot schreef: Shocking Truth - Ik wist dat de activisten in Hong Kong uitgeschakeld waren, maar op zo'n sadistische manier???? Spreid het nieuws!!!!!

Tip: Onderzoek en oordeel zelf of dit de Waarheid is.

Vertaling

(De Engelse tekst onderaan is door google translate vertaald in het Nederlands, excuses voor de eventuele stijl- en schrijffouten of het gebruik van onjuiste woorden.

Tip: Wanneer eventuele woorden niet correct zijn vertaald kun je zelf even het Engelse woord in de Engelse tekst opzoeken voor de juiste vertaling.)

Schokkende waarheid

Door Regenia Morgan


CORONA ONTMASKERD: HET GEHEIM ACHTER CORONAVIRUS GELEKT.

Chinese inlichtingenofficier onthult ware omvang van China's nepcrisis "Coronavirus" ______________________________


Ik ben een hoge Chinese militaire inlichtingenofficier en ik ken de waarheid over de uitbraak van het coronavirus. Het is veel erger dan de media je vertellen: ik ben een Chinese burger in Wuhan die een hoge positie bekleedt - of misschien bekleedt - in de militaire inlichtingendienst. Ik ben ook lid van de Chinese Communistische Partij.

Als hoge ambtenaar bij de top van de partij heb ik toegang tot een groot aantal geheime informatie en ben ik betrokken geweest bij veel uiterst geheime overheidsprojecten. Ik ben gepromoveerd aan een vooraanstaande universiteit in een westers land, daarom kan ik mijn account in het Engels schrijven. Ik heb informatie die naar mijn mening zou kunnen leiden tot de omverwerping van mijn regering.

Het is ook relevant voor miljarden mensen buiten China, die nu allemaal in existentieel gevaar verkeren. Het zal je niet verbazen te horen dat als mijn identiteit onthuld zou worden, mijn leven in groot gevaar zou verkeren, net als dat van mijn vrouw en zoon. Ik vraag u het feit te respecteren dat ik uit dit verslag alle feiten heb verwijderd die het gemakkelijk zouden maken om mij te identificeren.

U zult nu bekend zijn met de recente uitbraak van 2019-nCoV, ook wel bekend als NCP, of gewoon 'coronavirus ". Je hebt vast wel eens gehoord dat het afkomstig is uit Wuhan, een industriestad in China, en dat het afkomstig is van een dier - waarschijnlijk een vleermuis of een schubdier - dat werd verkocht op een markt voor wilde dieren. Er is u verteld dat het een griepachtige ziekte is die in ernstige gevallen longontsteking, ademhalingsfalen en de dood kan veroorzaken.

Ten slotte heeft u misschien gehoord dat, hoewel de ziekte zeer besmettelijk is, deze alleen gevaarlijk is voor ouderen of voor mensen met een gecompromitteerd immuunsysteem. Het officiële sterftecijfer is ongeveer 2% of zo. Dat zijn allemaal leugens verzonnen door de Chinese staat met de stilzwijgende steun van de Amerikaanse diepe staat en zijn vrienden in de Europese Unie, Rusland en Australië, en verspreid door de volgzame media in al die landen.

Laat ik beginnen met u te vertellen dat de wereld niet werkt zoals u denkt dat hij werkt. Hoewel landen als de VS en China strijden om wereldwijde dominantie, is die concurrentie beperkt tot bepaalde beperkte gebieden. In de meeste opzichten zijn de twee landen meer geïnteresseerd in samenwerking, zodat ze kunnen voorkomen dat andere concurrerende landen meer macht krijgen. Ze hebben ook een gedeeld belang om de echte macht uit handen te houden van hun "gewone" burgers. Daartoe hebben ze veel verschillende mechanismen waarmee ze de overgrote meerderheid van hun mediakanalen beheersen.

Vooral de Amerikanen hebben de kunst geperfectioneerd om verzonnen "verdeeldheid" tussen hun twee belangrijkste partijen te creëren, die zijn ontworpen om het feit te verbergen dat beide dezelfde meesters dienen. Deze zelfde naties beschikken ook over technologie die veel geavanceerder is dan je je kunt voorstellen en die zorgvuldig voor het publiek verborgen wordt gehouden. Dit omvat geavanceerde kunstmatige intelligentie die in staat is om alle verkiezingen in de wereld te ondermijnen en te beslissen; biologische en chemische agentia die de denkpatronen en het gedrag van burgers in angstaanjagende mate kunnen manipuleren en beheersen; zeer geavanceerde manipulatietechnieken waarbij gebruik wordt gemaakt van hypnotische praktijken die geheel onbekend zijn bij het publiek; en andere dingen waar ik nu niet op in zal gaan.

Mijn punt is dat de grote naties niet zozeer concurreren, maar samenwerken. Hun voornaamste doel is om de ware werking van de wereld te beschermen tegen het "niet-ingewijden" publiek. Om je een voorbeeld te geven, er zijn eigenlijk geen kernwapens waar ook ter wereld. De VS en de Sovjet-Unie hebben ze allemaal in de jaren zeventig geschrapt, net als hun klantstaten. Iedereen realiseerde zich dat die wapens niet konden worden gebruikt zonder de hele wereld te vernietigen, dus er was geen behoefte aan; maar door te doen alsof ze die nog hadden, konden de grote spelers de niet-nucleaire machten in het gareel houden.

Ik kom terug op het virus: vorig jaar braken er in Hong Kong grootschalige protesten uit tegen de regering. Het Permanent Comité van de Chinese Communistische Partij beschouwde deze als een ernstige bedreiging voor de integriteit en stabiliteit van het moederland. De Amerikaanse regering en de EU wisten allebei dat de Chinezen in het geheim werkten aan een biologisch agens dat de demonstranten volgzaam en gehoorzaam moest maken. Zonder in detail te treden, heb ik aan dat project gewerkt. We probeerden een soort spray te ontwikkelen die vanuit helikopters of drones kon worden verspreid en dat zou leiden tot mentale retardatie en gedragsverandering.

Natuurlijk, aangezien Hong Kong een van de meest open en internationale steden ter wereld is, besloot de partij dat het was te riskant om de agent in Hong Kong vrij te laten zonder hem eerst te testen. Hiervoor had het een groot aantal menselijke cavia's nodig. Hiervoor werden twee groepen geïdentificeerd. Ten eerste hebben we een groot aantal zogenaamde 'islamitische radicalen' in de provincie Xinjiang opgepakt en meegenomen naar wat we 'trainingskampen' noemden. We gebruikten deze kampen al enkele jaren voor menselijke experimenten, maar de protesten in Hongkong betekenden dat we onze inspanningen verdubbelden.

We hebben de gevangenen blootgesteld aan verschillende 'alfa' experimentele middelen. Omdat deze geurloos en onzichtbaar waren, wisten de proefpersonen niet dat ze deelnamen aan medische onderzoeken. De resulterende hoge percentages kanker, vroegtijdige dementie, suïcidale depressie en sterfte door orgaanfalen konden gemakkelijk worden onderdrukt, aangezien de kampen zich in zeer afgelegen delen van ons moederland bevinden.

Toen de eerste experimenten een 'bèta' opleverden, werd het vervoerd naar de provincie Hubei, waar het werd ingezet in een speciale militaire testfaciliteit buiten de stad Wuhan. Dit was niet eens een bijzonder goed bewaard geheim: het bestaan ​​van deze faciliteit is in internationaal nieuws gemeld. Zelfs het feit dat het dicht bij de markt voor wilde dieren ligt, is een bekend feit. Tegen die tijd had onze president al een "sociaal krediet" -systeem ingevoerd waarmee we ontrouwe, contrarevolutionaire en burgerlijke elementen in onze samenleving konden identificeren.

Aan de hand van de sociale kredietscores - die zijn ontleend aan online activiteiten, elektronisch winkelgedrag en rapporten van informanten in het maatschappelijk middenveld - hebben we enkele van de ergste overtreders geselecteerd. Dit waren onder meer mensenrechtenadvocaten en -activisten, christenen, homoseksuelen, kunstenaars, intellectuelen, mensen die vreemde talen spreken en andere ongewenste zaken.

Nadat deze onruststokers waren verzameld en in de testfaciliteit waren geplaatst, hebben we ze blootgesteld aan de Agent, die biochemisch van aard is en zich verspreidt in een onzichtbare aerosol, vergelijkbaar met bepaalde virussen. De eerste resultaten waren bemoedigend, aangezien we een significante cognitieve achteruitgang en vermindering van hogere mentale verwerkingsfaciliteiten zagen.

In wezen werden onze ongewenste personen licht verstandelijk gehandicapt, wat precies het effect is dat we wilden produceren om de onrustige bevolking van Hong Kong tot bedaren te brengen. Helaas werd al snel duidelijk dat de Agent ook andere effecten had. Ongeveer een week nadat de vertraging begon, ontwikkelden onze proefpersonen grote angst- en paniekaanvallen. Uiteindelijk ontwikkelden ze symptomen die vergelijkbaar waren met die van paranoïde schizofrenen. Op dat moment gingen hun lichamen snel achteruit. Ze ontwikkelden een enorme inwendige bloeding; de wanden van hun slagaders verdwenen; ze bloedden uit hun ogen en openingen, en hun weefsel viel uiteen. Om het op een meer directe westerse manier te zeggen, ze begonnen te smelten.

De dood vond meestal plaats door meervoudig orgaanfalen. Dit werd voorafgegaan door minstens vijf dagen van hevige pijn die niet konden worden verlicht door pijnstillers. Het was in die tijd dat ik voor het eerst ons protocol schond: een onderwerp, een oudere dame die lasterlijke cartoons van onze president had gepubliceerd, smeekte me met zo'n aandrang om de dood dat ik medelijden kreeg en haar neerschoot. Ik kreeg een berisping, maar gelukkig werd de klacht ingetrokken toen ik ermee instemde de kosten van de kogel te vergoeden. Ik heb mezelf gezworen nooit meer zo'n onnodige emotie te tonen.

We besloten dat onze agent onbruikbaar was. Het was veel te destructief voor onze doeleinden. We wilden dat de bevolking van Hong Kong zich aan ons onderwierp; we wilden het niet uitroeien. Natuurlijk hadden onze Amerikaanse vrienden toen al belangstelling getoond voor ons werk en ons gevraagd om een ​​monster voor hun eigen onderzoeks- en testdoeleinden. Ze lieten doorschemeren dat ze het wilden gebruiken om bepaalde moeilijkheden in Venezuela op te lossen. Normaal gesproken zouden we hebben afgesproken, aangezien we vriendschappelijke relaties onderhouden met de CIA, maar gezien de extreem giftige aard van de agent, weigerden we.

Dit bleek een ernstige vergissing te zijn. De CIA was ervan overtuigd dat we iets heel krachtigs hadden ontwikkeld en wilden het voor onszelf houden. Ze boden veel geld aan een van onze onderzoekers. Dwaas, hij stemde ermee in om ze een exemplaar te verkopen. We kwamen er net op tijd achter voor de overdracht en probeerden dit te voorkomen. Bij de daaropvolgende shoot-out - doe niet de moeite om ernaar te zoeken in het nieuws, er werd nergens melding van gemaakt - kwamen enkele tientallen mensen om het leven, maar wat nog belangrijker was: de agent ontsnapte.

De shoot-out vond plaats op het wilde dier. markt die is gerapporteerd als de locatie van de overdracht van "dier op mens" die de uitbraak heeft veroorzaakt. Maar natuurlijk was er geen dergelijke overdracht; het was gewoon de locatie waar de CIA het verzegelde flesje met de agent moest ontvangen.

Het flesje is verbrijzeld toen het werd gedropt door de verrader die ermee had ingestemd het aan de Amerikanen te verkopen. Inmiddels begrijp ik dat je sceptisch zult zijn. Als ik echt ben wie ik zeg dat ik ben, waarom zou ik deze informatie dan op internet delen? Ik kan u verzekeren dat ik geen vriend ben van het westerse bestuurssysteem. Ik hou van mijn moederland en ben loyaal aan de Communistische Partij. Het heeft honderden miljoenen van mijn landgenoten uit ellende en armoede gehaald. Maar ik ben ook een mens en ik heb een geweten. Het belangrijkste is dat ik een vrouw en een zoon heb.

Toen we ons eenmaal realiseerden dat de agent was ontsnapt en zich zou gaan verspreiden, hebben we heel Wuhan snel op slot gedaan. Ik was een van degenen die de taak hadden om de gevolgen van de besmetting te beheersen. Natuurlijk konden we zo'n enorme onderneming niet geheim houden, dus besloten we onze staatsmedia te bevelen dat er in Wuhan een "coronavirus" was uitgebroken. In werkelijkheid is er natuurlijk geen "coronavirus". Het was allemaal verzonnen.

Het was een van mijn collega's die op het geniale idee kwam om te doen alsof mensen met de gewone griep leden aan het coronavirus. Hierdoor konden we de ware aard van de ziekte verbergen. Laat me het uitleggen: het is momenteel griepseizoen in China. Toen we ons realiseerden dat we de verspreiding van de Agent niet langer konden beheersen, stuurden we onze mannen naar alle ziekenhuizen en instrueerden we alle dokters om elk geval van de gewone griep te diagnosticeren als "coronavirus".

We bedachten een nieuwe naam - 2019-nCoV - en deelden 'factsheets' uit die een verzonnen ziekte beschreven. Het resultaat van deze beslissing was dat nu tienduizenden mensen werden gediagnosticeerd die gewoon verkouden of griep hadden. als met een mysterieus coronavirus dat, hoewel besmettelijk, niet vaak dodelijk was. Hoewel dit het publiek bang maakte, stelde het ons in staat om het verhaal te vertellen dat de ziekte niet zo dodelijk was; het gaf ons ook de tijd om ons voor te bereiden op de catastrofe die zeker zou komen door een lockdown op te leggen aan Wuhan en andere steden in de provincie Hubei.

U hebt dit niet in het nieuws gehoord - en gezien de omvang van Wuhan, met zijn 11 miljoen inwoners, is het zelfs bij veel van de inwoners niet bekend - maar binnen enkele dagen waren duizenden en duizenden besmet en al snel leden ze de pijnlijke dood. die ik al heb beschreven.

Binnen een week waren er zoveel lijken dat we niet wisten wat we ermee moesten doen, dus gaven we de overlevende sociale kredietgevangenen de opdracht de lichamen het platteland in te drijven en ze in massagraven te begraven. Maar het was erg moeilijk om deze activiteit geheim te houden, en we konden het niet eens bijhouden omdat er zoveel lijken waren.

We plantten een verhaal dat vijf miljoen inwoners Wuhan waren "gevlucht". In werkelijkheid waren natuurlijk veel van die mensen gestorven door de Agent. Ik werkte de klok rond om deze doofpot te orkestreren. Als ik nu terugdenk aan mijn acties, schaam ik me enorm. Destijds geloofde ik nog steeds dat ik voor mijn moederland vocht en dat de heerschappij van de partij juist en rechtvaardig was. Maar diep van binnen begon ik al twijfels te krijgen. Mijn vertrouwen in de partij werd nog dieper geschokt toen ik hoorde wat er met dr. Li Wenliang was gebeurd.

Hij was een van de weinige doktoren die ten onrechte weigerden grieppatiënten met het "coronavirus" te diagnosticeren. Als straf werd hij gestuurd om dode lichamen naar massagraven te vervoeren. De verwachting was dat hij besmet zou worden met de Agent en een pijnlijke dood zou sterven, maar tot onze grote verbazing kreeg hij de ziekte niet.

Je hebt natuurlijk gelezen dat hij stierf aan "coronavirus". U bent verkeerd geïnformeerd. Een sergeant van de People's Armed Police injecteerde hem met een mengsel van heroïne en kwik waardoor zijn longen leegliepen. Toen ik hierachter kwam, werd ik onzeker of ik wel of niet het juiste deed. Hoewel ik denk dat het gepast is dat een regering met strenge hand regeert, denk ik niet dat het juist was om Dr. Li te vermoorden. Hij was een meelevende en vriendelijke man en hij gaf om zijn patiënten; hoe kan ons moederland niet profiteren van zo'n dokter?

Ik deelde mijn zorgen met mijn vrouw, maar zij overtuigde me ervan dat ik niets tegen mijn superieuren moest zeggen. Ze zei dat het te gevaarlijk was; dat ze loyaliteit boven alles waardeerden; en dat ik alleen problemen zou vinden als ik mijn twijfels over hun praktijken zou toegeven. Ze wees er ook op dat we baat hadden bij een eerste medische behandeling. Als hoge ambtenaren kregen we regelmatig voorraden van zeer geavanceerde hazmat-maskers, de enige bekende technologie die infectie kan voorkomen. Ze smeekte me om aan onze zoon te denken, die nog klein is. Als ik me uitsprak en betrapt werd, zou ons leven in gevaar zijn.

Rond dezelfde tijd werd duidelijk dat de agent volledig buiten onze macht lag. Het verspreidde zich als een lopend vuurtje door de provincie Hubei en daarbuiten, waarbij tientallen miljoenen werden geïnfecteerd en ze allemaal stierven. minder doden. Maar dit zijn de influenza-infecties die ten onrechte zijn doorgegeven als het niet-bestaande "coronavirus".

De Agent is veel, veel besmettelijker dan dat, en het sterftecijfer is, in tegenstelling tot het "coronavirus", niet 2%. Nee, het sterftecijfer is 100%. Niemand herstelt ervan. Iedereen die het contracteert, sterft, en veel mensen nemen het op. De provincie Hubei ligt in puin. De verschillende reisbeperkingen en lockdowns die zijn opgelegd, zijn niet in het leven geroepen om de verspreiding van de agent te stoppen - geen van hen kan het stoppen, geen embargo's, geen gezichtsmaskers of handdesinfectiemiddel - maar om te voorkomen dat de overlevenden de ramp met hun eigen mensen zien.

Ik maak deel uit van de grootste dekmantel in de menselijke geschiedenis: het verbergen van de dood van tientallen miljoenen. Binnenkort zal de provincie Hubei niet meer zijn dan een gigantisch mortuarium, en de waarheid zal naar buiten komen. Voor mij kwam het keerpunt toen de partij weer een leugen vertelde, en die leugen was zelfs te vreselijk om te accepteren.

Je hebt misschien gehoord dat China een nieuw ziekenhuis heeft gebouwd, Huoshenshan Hospital genaamd, in Wuhan, om extra quarantaine- en isolatiefaciliteiten te bieden voor geïnfecteerde patiënten. Je hebt misschien gehoord dat ze het in slechts tien dagen hebben gebouwd, maar ook dat is een leugen. Zeker, ze hebben iets in zes dagen gebouwd. Maar het was geen ziekenhuis. De ware aard van het gebouw was topgeheim.

Aanvankelijk was ik naïef genoeg om te geloven dat de partij haar medeleven en zorg voor de mensen toonde. Maar toen stuurden mijn superieuren me naar Huoshenshan. Ik werd rondgeleid in de installatie door een militaire politieagent genaamd korporaal Meng (dit is niet zijn echte naam). Het was daar dat ik de waarheid zag. Zoals ik al zei, de enige manier om jezelf tegen de agent te beschermen is door een speciaal beschermend masker te dragen dat totaal anders is dan de in de handel verkrijgbare maskers. Zelfs medische professionals hebben er geen toegang toe. Het is alleen beschikbaar voor onderzoekers op het gebied van biomedische oorlogsvoering en het bevat uiterst geavanceerde technologie.

Deze maskers moeten op een bepaalde temperatuur worden bewaard om volledige bescherming te bieden, en verliezen hun effectiviteit zeer snel. Zoals ik ook al heb gezegd, was een van de voordelen van mijn standpunt dat zowel mijn familie als ik toegang hadden tot reguliere voorraden, en daarom veilig waren in vergelijking met burgers, doktoren en zelfs lagere overheidsfunctionarissen, die allemaal droegen volkomen ineffectieve chirurgische maskers in de misplaatste overtuiging dat ze ze zouden beschermen.

En dus, met deze speciale uitrusting aan, ging ik met korporaal Meng naar Huoshenshan. Hoe je die plek ook wilt noemen, het is geen ziekenhuis. Natuurlijk, de ingang ziet eruit als een ziekenhuis en in de afdeling aan de voorkant van het complex zijn er wat lijken op normale medische bedden. Daar liggen duizenden geïnfecteerde patiënten, allemaal in de vroege stadia van de ziekte.

Ik liep door die lange, witte gangen naast korporaal Meng, zijn hoekige gezicht neutraal in zijn militaire vermoeienissen, en zag honderden en honderden identieke ziekenhuisbedden waarop de doodsbange en zieke inwoners van Wuhan kronkelden. Hun kreten en smeekbeden achtervolgen me in de lange nachten waarin ik nu niet kan slapen, maar dit was slechts het begin.

Uiteindelijk bracht de korporaal me naar de achterkant van dit voorste gedeelte. Daar leidden afgesloten metalen poorten naar wat hij het "middengedeelte" noemde. De patiënten vooraan zijn zich niet bewust van het bestaan ​​ervan. Het is daar dat de meer geavanceerde gevallen worden bewaard, in wat het meest lijkt op een psychiatrisch gesticht.

Onmiddellijk bij het betreden van dit deel van Huoshenshan werd ik getroffen door het zwakke licht en de stank van braaksel en menselijk afval. Hier zwierven de ongelukkigen vrij rond, hun geest viel geleidelijk uiteen in eindeloze paniekaanvallen en psychotische episodes. Ook hier waren er geen doktoren meer, alleen mannen met een gorillagezicht in zwarte uniformen die behoorden tot een of andere geheime tak van de militaire politie waar ik nog nooit van had gehoord; ze bleken geselecteerd te zijn vanwege hun wreedheid, de meest sadistische manier.

Veel van de gevangenen waren teruggevallen in een kinderlijke toestand en lagen op de grond te huilen als baby's en smekend om medeleven dat ze niet ontvingen. Er was wreed plezier in de ogen van deze schurken terwijl ze de ongelukkigen brutaal maakten. Ze sloegen ze met knuppels, spoten pepperspray in hun ogen en schopten ze met hun stalen laarzen. Omdat ik van de militaire inlichtingendienst was, probeerden de bewakers niet eens hun activiteiten te verbergen. Ze nodigden me zelfs uit om mee te doen; in elk opzicht behandelden ze me als een van hen. Ja, een van hen.

Ik stond in de grijze personeelsbadkamer van Huoshenshan, keek in een goedkope spiegel en vroeg me af: is dit echt wat je bent? Lijk je echt op hen? Maar het geweld was niet alleen een uiting van sadisme, want de arme gevangenen waren er niet om voor verzorgd te worden, ze waren er om te werken Er was nog een paar deuren, en daarachter lag wat de korporaal genaamd de "Core". En het was daar dat ik het zag - stapels en stapels dode lichamen, op elkaar gestapeld tot aan het plafond. Er waren mannen, vrouwen en kinderen, ouderen en peuters, rijk en arm, mooi en misvormd, trots en nederig, ze waren allemaal dood. Onze agent maakte geen onderscheid tussen hen.

Ik hapte naar adem toen de korporaal me naar de kern leidde. Ik kan niet tellen hoeveel het er waren, maar het waren er vele, vele duizenden. En temidden van de stapels lijken was een soort pad, en ik hoorde een brullend geluid in de verte. De ellendige patiënten uit het middengedeelte pakten de doden op en droegen en sleepten ze weg in het donker, terwijl de bewakers ze met wapenstokken sloegen. Het duurde even voordat ik begreep wat er gebeurde. Ik kon gewoon niet geloven wat er aan het einde van dat pad in de Kern lag: het was een enorme oven, met grote vuren van binnen.

Een voor een werd hun geest vernietigd en hun lichamen verwrongen, droegen de stervende mannen en vrouwen de lijken naar de oven en wierpen ze naar binnen in een gedoemde poging om de vreselijke waarheid te verbergen. Ik zag een aantal van hen instorten van uitputting, alleen om hun levenloze lichamen aan de bergen met lijken aan beide kanten toe te voegen. In een schijnbaar eindeloze rij liepen ze, hun uitgemergelde lichamen gekleed in een grijze overall, hun rug gebogen onder het gewicht van hun vreselijke lading. Velen huilden en kreunden van angst en hun stemmen sloten zich aan bij een treurige kakofonie die bleef hangen boven het gebrul van de vuren.

In diepe shock staarde ik naar de grenzeloze gruwel voor me. Naast me stond korporaal Meng, zijn pasgeschoren gezicht even emotieloos als voorheen. Toen ik me omdraaide, keek hij me aan. Zijn mond glimlachte, maar zijn ogen niet. "We gebruiken de energie om Huoshenshan te opereren", zei hij. 'Zo besparen we de staat aanzienlijke middelen. En kijk,' - hij zwaaide naar de galerij van de doden - 'er zijn er zoveel hier. Je zou het bijna kunnen omschrijven als hernieuwbare energie.' Hij lachte en zwaaide met zijn hand in een vreemd kampgebaar. Ik stond sprakeloos en staarde naar de helse taferelen voor me.

Mannen in zwarte uniformen schreeuwden als daemons naar de ellendelingen die de lijken voor hen weggooiden. Ze ontdeden de doden van alles dat waarde had - sieraden, contant geld, dure kleding - en gooiden deze items op een enorme stapel naast de oven. Toen ik de korporaal vroeg wat er met de spullen zou gebeuren, zeiden ze dat ze zouden worden gebruikt om de "ziektekosten" te betalen die het verblijf van de patiënten in Huoshenshan met zich meebracht.

Ik braakte in het toilet. Toen ik bloosde en uit de stal kwam, stond korporaal Meng bij de deur en keek me aan. Zijn gezicht was even leeg als voorheen, maar in zijn ogen dacht ik dat ik een heel zwak spoor van minachting zag. Je bent tien jaar ouder dan ik, zei de blik, maar je bent zacht. Ik bedankte hem voor zijn service en ging naar huis.

Toen ik aankwam, zag ik dat ik honderden updates had ontvangen over het versleutelde apparaat dat de partij gebruikt om met insiders te communiceren. Het nieuws was onvoorstelbaar grimmig. De Juridische en Economische Commissie van de staat had middelen toegewezen voor de bouw van tientallen faciliteiten zoals Huoshenshan in heel China.

De Agent had zich niet alleen verspreid naar elke provincie van het moederland, maar ook naar de meeste andere landen in de wereld. Gelukkig hadden we overeenkomsten met andere regeringen - ze spraken af ​​om te doen alsof de infecties het gevolg waren van een coronavirus. Ze waren net zo bezorgd als wij dat er in hun land paniek zou kunnen uitbreken. Vooral de Amerikanen waren doodsbang dat de S&P 500 zou afnemen. Dit, zeiden ze, zou in een verkiezingsjaar onaanvaardbaar zijn, dus we konden op hun volledige steun rekenen.

Natuurlijk hielp de Wereldgezondheidsorganisatie ons ook. Het enige probleem met de WHO is lange tijd geweest dat we in een wedstrijd zijn verwikkeld met de Amerikanen over wie hen meer omkoopt. Ze brachten allerlei geavanceerde verkeerde informatie vrij over het ontcijferen van het DNA van het zogenaamde coronavirus. Dit alles heeft ons in staat gesteld een wereldwijde paniek te voorkomen, maar voorlopig verslechterde de situatie met verbazingwekkende snelheid.

Ik aarzel niet om teveel op dit punt te onthullen, omdat het mijn vijanden te gemakkelijk zou maken om mij te identificeren, maar we begonnen al snel maatregelen te nemen om onze hoogste leiders te beschermen. Als je naar het wereldnieuws kijkt, zul je zien dat Xi Jinping, onze president, ongeveer een week na de uitbraak verdween, voordat hij weer werd gezien met de leider van Cambodja.

U moet weten dat de persoon die de Cambodjaanse leider ontmoette niet president Xi was. Het was een dubbelganger die jarenlang was getraind om er net zo uit te zien en te klinken als onze president. President Xi is natuurlijk niet onzorgvuldig genoeg om zijn eigen dood te riskeren. Hij zit veilig verscholen in een geheime bunker onder Zhongnanhai, het hoofdkwartier van de partij in Peking, en hij was ook niet de enige leider die ondergedoken zit.

Ik kan je zelfs verzekeren dat meer dan de helft van alle senior partijleden momenteel wordt nagebootst door getrainde acteurs die instructies opvolgen die hen via speciale implantaten zijn gegeven. Denk je echt dat onze premier zijn leven op het spel zou zetten door naar Wuhan te gaan? Dit alles betekent dat onze regering volkomen verlamd is geraakt en de functies van de staat zijn overgenomen door het leger.

Het werd mij duidelijk dat onze inspanningen waren zinloos. Ja, de lockdowns, reisverboden en gerichte moorden op rebellerende journalisten lieten ons toe de ware situatie in Wuhan te verbergen; maar ik wist dat dit niet zou duren. Zodra de massale sterfgevallen in de rest van de wereld beginnen - naar onze schatting zou dit binnen de komende week moeten gebeuren - zal iedereen de waarheid kennen.

Het zal duidelijk worden dat we onszelf niet kunnen beschermen tegen de Agent. Chirurgische maskers, handdesinfectiemiddel, handschoenen - niets kan het stoppen. Niets behalve de speciale hazmat-maskers, maar die kunnen niet in zoiets als voldoende hoeveelheden worden geproduceerd. U, een gewoon persoon, zult er zelfs nooit een krijgen, laat staan ​​een voldoende aantal om u door de komende holocaust heen te helpen.

Voor degenen onder u die dit lezen, kan ik daarom alleen maar voorstellen dat u uw dierbaren dicht bij u houdt. Knuffel ze, vertel ze wat ze voor je betekenen. Geniet van de tijd die je nog met ze hebt. Het is niet typisch in de Chinese cultuur om je gevoelens op deze manier te uiten, maar ik heb het belang van dergelijke gebaren geleerd. Ik heb mijn vrouw beloofd dat ik dit document aan haar zou laten zien voordat ik het postte.

Ik hoor haar huilen in luide, hese snikken in de slaapkamer, en het toetsenbord van mijn laptop is nat van mijn eigen tranen. Niet zo lang geleden ontvingen we resultaten van de reguliere tests die deel uitmaken van onze "prioritaire medische behandeling", en we vernamen dat mijn zoon besmet was met de Agent. De militaire politie die mij het speciale beschermingsmasker had geleverd, had gegeven verlopen en ineffectieve maskers voor mijn zoon, maskers die hoge functionarissen al hadden gedragen en vervolgens weggegooid toen ze ophielden hen te beschermen.

Mijn eigen maskers waren daarentegen altijd van de nodige kwaliteit geweest, ik neem aan dat ze besloten dat mijn zoon een lagere prioriteit had dan ik. Ik veronderstel dat mijn zoon hen niet kon helpen met hun dekmantel. We hadden lang geleden besloten dat we anders zouden zijn - we zouden altijd eerlijk tegen hem zijn. En dus toen hij het ons vroeg, vertelden we hem de waarheid.

We vertelden hem dat hij erg ziek was. Hij vroeg meer, en we vertelden hem dat hij niet beter zou worden. Hij bleef vragen en we vertelden hem dat hij zou sterven. Hij is heel klein, maar hij was oud genoeg om het te begrijpen; zijn doodsbange gejammer zal me blijven achtervolgen voor de rest van mijn ellendige dagen in deze wereld; laat ze maar komen. Laat ze met mij doen wat ze willen. Het kan me niet meer schelen.Shocking Truth


By Regenia Morgan


CORONA UNMASKED: THE SECRET BEHIND CORONAVIRUS LEAKED.


'Chinese Intelligence Officer Reveals True Magnitude of China's Fake "Coronavirus" Crisis ______________________________


I am a senior Chinese military intelligence officer and I know the truth about the coronavirus outbreak. It is far worse than the media are telling you.I am a Chinese citizen in Wuhan who occupies - or perhaps occupied - a high-ranking position in military intelligence. I am also a member of the Chinese Communist Party. As a senior official near the top of the Party, I have access to a great deal of classified information and I have been involved in many top secret government projects. I have a doctorate from a leading university in a western country, which is why I am able to write my account in English.I have information that I believe could lead to the overthrow of my government. It is also relevant to billions of people outside of China, all of whom are now in existential peril.It will not surprise you to hear that if my identity were to be revealed, my life would be in grave danger, as would those of my wife and son. I ask you to respect the fact that I have stripped out of this account all facts that would make it easy to identify me.By now you will be familiar with the recent outbreak of 2019-nCoV, also known as NCP, or simply "coronavirus". You will have heard that it originated in Wuhan, an industrial city in China, and that it came from an animal - most likely a bat or a pangolin - that was sold in a wild animal market. You will have been told that it is an influenza-like illness that can in severe cases cause pneumonia, respiratory failure and death. Finally, you may have heard that although the disease is highly infectious, it is dangerous only to the elderly or to those who have a compromised immune system. The official lethality rate is approximately 2% or so.All of that is a bunch of lies concocted by the Chinese state with the tacit support of the U.S. deep state and its friends in the European Union, Russia and Australia, and spread by the docile media in all of those countries.

Let me start by telling you that the world does not operate the way you think it does. Although countries like the US and China vie for global dominance, that competition is restricted to certain limited areas. In most ways, the two countries are more interested in cooperation so that they can stop other competing countries from gaining more power. They also have a shared interest in keeping real power out of the hands of their "ordinary" citizens. To this end, they have many different mechanisms by which they control the overwhelming majority of their media outlets. The Americans in particular have perfected the art of creating made-up "divisions" between their two main parties which are designed to hide the fact that both serve the same masters.These same nations also posses technology that is far more advanced than you can imagine and which is kept carefully hidden from public view. This includes advanced artificial intelligence capable of undermining and deciding any election in the world; biological and chemical agents that can manipulate and control the thinking patterns and behaviours of citizens to terrifying degrees; highly sophisticated manipulation techniques using hypnotic practices entirely unknown to the public; and other things that I will not go into now. My point is that the great nations do not compete so much as work together. Their principal goal is to shield the true workings of the world from the "uninitiated" public.Just to give you one example, there aren't actually any nuclear weapons anywhere in the world. The U.S. and the Soviet Union scrapped them all in the 1970s, as did their client states. Everyone realised that those weapons could not be used without destroying the whole world, so there was no need for them; but by pretending that they still had them, the big players were able to keep the non-nuclear powers in line.

Let me return to the virus.Last year, large-scale anti-government protests erupted in Hong Kong. The Standing Committee of the Chinese Communist Party considered these to be a grave threat to the integrity and stability of the motherland. The U.S. government and the EU both knew that the Chinese were secretly working on a biological agent that was supposed to make the protesters docile and obedient. Without going into detail, I worked on that project. We tried to develop a sort of spray that could be dispersed from helicopters or drones and that would lead to mental retardation and behavioural change.Naturally, as Hong Kong is one of the most open and international cities in the world, the Party decided that it was too risky to release the agent in Hong Kong without first testing it. For this, it needed a great number of human guinea pigs. Two groups were identified for this.First, we rounded up a large number of so-called "islamic radicals" in Xinjiang Province and took them to what we called "training camps". We had already been using these camps for human experimentation for several years, but the Hong Kong protests meant that we redoubled our efforts. We exposed the inmates to various "alpha" experimental agents. As these were odourless and invisible, the subjects were not aware that they were taking part in medical trials. The resulting high rates of cancer, premature dementia, suicidal depression and death by organ failure could easily be suppressed, as the camps are located in very remote parts of our motherland.

Once the initial experiments had yielded a "beta" agent, it was transported to Hubei Province, where it was deployed in a special military testing facility outside the city of Wuhan. This was not even a particularly well-kept secret: the existence of this facility has been reported in international news. Even the fact that it is located close to the wild animal market is a known fact.By then our President had already introduced a "social credit" system that allowed us to identify disloyal, counter-revolutionary and bourgeois elements in our society. Using the social credit scores - which are taken from online activity, electronic shopping behaviour and reports from informers in civil society - we selected some of the worst offenders. These included human rights lawyers and activists, Christians, homosexuals, artists, intellectuals, people who speak foreign languages, and other undesirables.

Once these troublemakers had been collected and placed in the testing facility, we exposed them to the Agent, which is biochemical in nature and spread in an invisible aerosol, akin to certain viruses. Initial results were encouraging, as we saw significant cognitive decline and reduction in higher mental processing facilities. Essentially, our undesirables were becoming mildly mentally disabled, which is precisely the effect we wanted to produce in order to pacify the restive population of Hong Kong.Unfortunately, it quickly became apparent that the Agent also had other effects. About one week after the retardation set in, our subjects developed major anxiety and panic attacks. Eventually they developed symptoms akin to those of paranoid schizophrenics. At that point, their bodies rapidly deteriorated. They developed massive internal bleeding; the walls of their arteries dissolved; they bled out of their eyes and orifices, and their tissue disintegrated.

To put it in a more direct Western manner, they started to melt.Death usually occurred through multiple organ failure. This was preceded by at least five days of severe agony which could not be alleviated by painkillers. It was at this time that I first violated our protocol: one subject, an elderly lady who had published defamatory cartoons of our President, begged me for death with such insistence that I took pity and shot her. I was reprimanded, but fortunately the complaint was dropped when I agreed to reimburse the cost of the bullet. I swore to myself never again to show such unnecessary emotion.We decided that our Agent was unusable. It was far too destructive for our purposes. We wanted the population of Hong Kong to submit to us; we did not want to exterminate it.Naturally, our American friends had by then taken an interest in our work and asked us for a sample for their own research and testing purposes. They hinted that they wished to use it to resolve certain difficulties in Venezuela. Normally we would have agreed, as we maintain friendly relations with the CIA, but given the extremely toxic nature of the Agent, we declined.

This, as it turned out, was a grave mistake. The CIA was convinced that we had developed something very powerful and wanted to keep it to ourselves. They offered a great deal of money to one of our researchers. Foolishly, he agreed to sell them a specimen. We found out just in time for the handover and tried to stop it from happening. In the ensuing shoot-out - don't bother to look for it in the news, it was never reported anywhere - several dozen people were killed.More importantly, however, the Agent escaped.The shoot-out took place at the wild animal market which has been reported as the location of the "animal to human" transmission that started the outbreak. But of course there was no such transmission; it was just the location where the CIA was supposed to receive the sealed vial containing the Agent. The vial shattered when it was dropped by the traitor who had agreed to sell it to the Americans.By now I understand you will be sceptical. If I really am who I say I am, why would I be sharing this information on the internet? Let me assure you that I am no friend of the Western system of governance. I love my motherland and I am loyal to the Communist Party. It has lifted hundreds of millions of my compatriots out of squalor and poverty. However, I am also a human being and I have a conscience.Most importantly, I have a wife and a son.Once we realised that the Agent had escaped and would start to spread, we swiftly put all of Wuhan into lockdown. I was one of those tasked to manage the fallout of the contamination. Of course we could not keep such a huge undertaking secret, so we decided to order our state media to report that a "coronavirus" had broken out in Wuhan.In reality, of course, there is no "coronavirus". It was all made up.It was one of my colleagues who came up with the genius idea of pretending that people with the common flu suffered from the coronavirus. This allowed us to hide the true nature of the disease. Let me explain.It is currently flu season in China. When we realised that we could no longer control the spread of the Agent, we sent our men to all the hospitals and instructed all doctors to diagnose every case of the common flu as "coronavirus". We came up with a new name - 2019-nCoV - and handed out "factsheets" that described a made-up illness.The result of this decision was that tens of thousands of individuals who were simply suffering from a cold or flu were now diagnosed as having a mysterious coronavirus that, although infectious, was not often lethal. While this frightened the public, it allowed us to push the narrative that the disease was not that deadly; it also gave us time to prepare for the catastrophe that was sure to come by imposing a lockdown on Wuhan and other cities in Hubei Province.

You have not heard this in the news - and given the size of Wuhan, with its population of 11 million, it is not known even to many of the residents - but within days thousands upon thousands were infected and before long they suffered the agonising deaths that I have already described. Within a week, there were so many corpses that we did not know what to do with them, so we ordered the surviving social credit prisoners to drive the bodies into the countryside and bury them in mass graves. But it was very difficult to keep this activity secret, and we could not even keep up as there were so many corpses. We planted a story that five million residents had "fled" Wuhan. In reality, of course, many of those people had died from the Agent.I was working around the clock helping to orchestrate this cover-up. When I think back to my actions now, I feel great shame. At the time I still believed that I was fighting for my motherland and that the rule of the Party was right and just. But deep down, I had already begun to have doubts.My faith in the Party was shaken even more deeply when I learnt what had happened to Dr Li Wenliang.

He was one of the few doctors who refused falsely to diagnose flu patients with the "coronavirus". As a punishment, he was sent to help transport dead bodies to mass graves. The expectation was that he would be infected with the Agent and die an agonising death, but to our great surprise, he did not contract the illness.You have of course read that he died of "coronavirus". You have been misinformed. A sergeant of the People's Armed Police injected him with a mixture of heroin and mercury that caused his lungs to deflate.When I found out about this I became unsure whether or not I was doing the right thing. While I believe that it is appropriate for a government to rule with a severe hand, I do not think that it was right to kill Dr Li. He was a compassionate and kind man and he cared about his patients; how can our motherland not benefit from having such a doctor?I shared my concerns with my wife, but she convinced me that I should not say anything to my superiors. She said that it was too dangerous; that they valued loyalty above everything else; and that I would only find trouble if I admitted to my doubts about their practices. She also pointed out that we benefited from priority medical treatment. As senior officials, we received regular supplies of the highly-sophisticated hazmat masks that are the only known technology that can prevent infection. She implored me to think of our son, who is still small. If I spoke out and were caught, our lives would be at risk.

Around the same time, it became clear that the Agent was entirely beyond our control. It was spreading like wildfire throughout Hubei Province and beyond, infecting tens of millions and causing them all to die.I understand that what I just said is difficult to believe, because you have been told that there have been only about 50,000 infections, and far fewer deaths. But these are the influenza infections that have been falsely passed off as the non-existent "coronavirus". The Agent is far, far more contagious than that, and its fatality rate, unlike the "coronavirus", is not 2%.No, its fatality rate is 100%. Nobody recovers from it. Everybody who contracts it dies.And a lot of people are contracting it.Hubei Province lies in ruins. The various travel restrictions and lockdowns that have been imposed were not created to stop the spread of the Agent - none of them can stop it, not embargoes, not face masks or hand sanitiser - but to stop the survivors from seeing the catastrophe with their own eyes.I am part of the greatest cover-up in human history: the hiding of the deaths of tens of millions. Very soon, Hubei Province will be no more than a giant mortuary, and the truth will come out.For me, the turning point came when the Party told yet another lie, and that lie was too dreadful even for me to accept. You may have heard that China built a new hospital, called Huoshenshan Hospital, in Wuhan, in order to provide additional quarantine and isolation facilities for infected patients. You may have heard that they built it in only ten days.That too is a lie.Sure, they did build something in six days. But it was not a hospital. The true nature of the building was top secret. Initially, I was naive enough to believe that the Party was demonstrating its compassion and care for the people. But then my superiors sent me to Huoshenshan. I was shown around the installation by a military police officer called Corporal Meng (this is not his real name). It was there that I saw the truth.As I have mentioned, the only way to protect oneself from the Agent is by wearing a special protective mask that is entirely unlike those available commercially. Even medical professionals do not have access to it. It is available only to biomedical warfare researchers and it contains extremely advanced technology.These masks need to be kept at a particular temperature to offer full protection, and lose their effectiveness very quickly. As I have also already said, one of the benefits of my position was that both my family and I had access to regular supplies, which is why were safe when compared to civilians, doctors and even lower-level government officials, all of whom wore utterly ineffective surgical masks in the misguided belief that they would protect them.

And so, wearing this special equipment, I went to Huoshenshan with Corporal Meng.Whatever you want to call that place, it is not a hospital. Sure, the entrance looks like a hospital and in the ward at the front of the complex, there are what appear to be normal medical beds. There, thousands of infected patients lie, all of them in the early stages of the disease. I walked along those long, white corridors next to Corporal Meng, his angular face dispassionate in his military fatigues, and saw hundreds upon hundreds of identical hospital beds on which squirmed the terrified and diseased inhabitants of Wuhan. Their cries and pleas haunt me in the long nights in which I now am unable to sleep.But this was merely the beginning. Eventually the Corporal took me to the rear of this front section. There, locked metal gates led to what he called the "middle section". The patients in the front are unaware of its existence. It is there that the more advanced cases are kept, in what most closely resembles a mental asylum.Immediately upon entering this part of Huoshenshan I was struck by the dim lighting and stench of vomit and human waste. Here the unfortunates roamed freely, their minds gradually disintegrating in endless panic attacks and psychotic episodes. Here too there were no more doctors, merely gorilla-faced men in black uniforms who belonged to some secret branch of the military police I had never heard of.They appeared to have been selected for their cruelty, for they beat and degraded the patients in the most sadistic manner. Many of the inmates had regressed to childlike states and lay on the floor weeping like infants and begging for compassion that they did not receive. There was cruel pleasure in the eyes of these thugs as they brutalised the unfortunates. They beat them with batons, sprayed pepper spray into their eyes and kicked them with their steel-capped boots. As I was from military intelligence, the guards did not even attempt to hide their activities. They even invited me to join; in every way, they treated me as one of them.

Yes, one of them. I stood in the grey staff bathroom of Huoshenshan and looked into a cheap mirror and asked myself - is this really what you are? Are you really like them?But the violence was not merely an expression of sadism, for the poor inmates were not there to be cared for.They were there to work.There was one more set of doors, and beyond them lay what the Corporal called the "Core". And it was there that I saw it - piles and piles of dead bodies, stacked on top of one another all the way to the ceiling. There were men, women and children, elderlies and toddlers, rich and poor, beautiful and misshapen, proud and humble.They were all of them dead. Our Agent made no distinction between any of them.I gasped when the Corporal led me to the Core. I cannot count how many there were, but it was many, many thousands. And in the midst of the piles of corpses was a kind of path, and I heard a roaring sound in the distance. The miserable patients from the middle section picked up the dead and carried and dragged them away into the dark, even as the guards beat them with truncheons.It took me a little while before I grasped what was happening. I simply could not believe what lay at the end of that path in the Core. It was an enormous furnace, with great fires roaring within.

One by one, their minds destroyed and their bodies twisted, the dying men and women carried the corpses to the furnace and cast them inside in a doomed attempt to hide the dreadful truth. I saw several of them collapse from exhaustion only for their lifeless bodies to be added to the mountains of corpses on both sides. In a seemingly endless line they went, their emaciated bodies clad in grey overalls, their backs bent under the weight of their dreadful cargo. Many howled and groaned in terror and their voices joined in a sorrowful cacophony that lingered over the roar of the fires.In deep shock, I stared at the boundless horror before me. Beside me stood Corporal Meng, his freshly-shaved face as emotionless as before. When I turned to face him, he looked at me. His mouth smiled, but his eyes did not."We use the energy to operate Huoshenshan," he said. "We save the state considerable resources in this way. And look," - he waved at the gallery of the dead - "there are so many of them here. You could almost describe it as renewable energy." He laughed and waved his hand in a strangely camp gesture.I stood speechless and stared at the infernal scenes before me. Men in black uniforms screamed like daemons at the wretches who were disposing of the corpses for them. They stripped the dead of anything that had value - jewellery, cash, expensive clothing - and tossed these items onto an enormous pile next to the furnace. When I asked the Corporal what would be done with the items, they said that they would be used to pay for the "healthcare expenses" incurred by the patients' stay in Huoshenshan.I vomited in the toilet. When I flushed and came out of the stall, Corporal Meng stood by the door and looked at me. His face was as blank as before, but in his eyes I thought I registered a very faint trace of contempt. You are ten years my senior, the look said, but you are soft.I thanked him for his service and went home.

When I arrived, I saw that I had received hundreds of updates on the encrypted device the Party uses to communicate to insiders. The news were unimaginably grim. The State Legal and Economic Commission had allocated funds for the construction of dozens of facilities like Huoshenshan all throughout China. The Agent had spread not only to every single province of the motherland, but to most other nations in the world. Fortunately, we had agreements in place with other governments - they agreed to pretend that the infections were due to a coronavirus. They were just as worried as we were that a panic might break out in their countries. The Americans in particular were terrified that the S&P 500 might decline. This, they said, would be unacceptable in an election year, so we could count on their full support.Of course the World Health Organisation also helped us. For a long time, the only issue with the WHO has been that we have been locked in a contest with the Americans about who bribes them more. They released all sorts of sophisticated misinformation about having decoded the DNA of the so-called coronavirus. All this has allowed us to stave off a global panic.For now.Yet the situation was worsening with astonishing speed. I am reluctant to reveal too much on this point, as it would make it too easy for my enemies to identify me, but we quickly began to implement measures to protect our most senior leaders. If you look at the world news, you will see that Xi Jinping, our President, disappeared for approximately one week after the outbreak, before being seen again with the leader of Cambodia.

You should know that the person who met the Cambodian leader was not President Xi. It was a body double who had, for many years, been trained to look and sound just like our President. President Xi is of course not careless enough to risk his own death. He is safely ensconced in a secret bunker underneath Zhongnanhai, the headquarters of the Party in Beijing.Nor was he the only leader who is in hiding. In fact, I can assure you that over half of all senior Party members are currently being imitated by trained actors who are following instructions given to them via special implants. Do you really think that our Prime Minister would risk his life by going to Wuhan?All of this means that our government has become utterly paralysed and the functions of the state have been taken over by the military.It became clear to me that our efforts were pointless. Yes, the lockdowns, travel bans and targeted assassinations of rebellious journalists allowed us to hide the true situation in Wuhan; but I knew that this would not last. Once the mass deaths begin in the rest of the world - in our estimation, this should happen within the next week or so - everyone will know the truth. It will become clear that we cannot protect ourselves from the Agent. Surgical masks, hand sanitiser, gloves - nothing can stop it. Nothing except the special hazmat masks, but those cannot be produced in anything like sufficient quantities. You, an ordinary person, will never even receive one, let alone a sufficient number to see you through the coming holocaust.

For those of you reading this, therefore, all I can suggest is that you keep your loved ones close to you. Hug them, tell them what they mean to you. Enjoy the time you have left with them. It is not typical in Chinese culture to express one's feelings in this way, but I have learnt the importance of such gestures.I promised my wife that I would show this document to her before I posted it.Yet I broke my word.

I hear her weep in loud, hoarse sobs in the bedroom, and the keyboard of my laptop is wet with my own tears. Not long ago, we received results of the regular tests that are part of our "priority medical treatment", and we learnt that my son had been infected with the Agent.The military police that has supplied me with the special protective mask had been giving expired and ineffective masks to my son, masks that senior officials had already worn and then discarded when they ceased to protect them. My own masks, on the other hand, had always been of the necessary quality.I suppose they decided that my son was of lower priority than me. I suppose my son could not help them with their cover-up.We had long ago decided that we would be different - we would be honest with him, always. And so when he asked us, we told him the truth. We told him that he was very sick. He asked more, and we told him he would not get better.He continued asking, and we told him that he would die. He is very small, but he was old enough to understand.His terrified wails will haunt me for the rest of my miserable days in this world.Let them come. Let them do with me as they will. I no longer care.

Wil je reageren op deze blog?


Stuur jouw reactie dan naar info@freedom-for-all.com