Vertaal deze pagina naar:

De Protocollen van de Wijzen van Sion

25-01-2021

Heb je hier al eens van gehoord? Zo nee, lees ze dan eens door!

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION

(Nederlandse vertaling uit 1933)

Voorwoord

De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking van de plannen van Adam Weishaupt.

De illuminatie vormen de geheime kracht achter de Protocollen en zijn daarmee tevens deleidende kracht achter de nagestreefde wereldheerschappij.

Wie enig inzicht heeft in de samenzwering-kunst van de Illuminatie, zal in staat zijn de Protocollen in het licht van vandaag te beoordelen.

Lees de protocollen en stel door hun inhoud de echtheid vast!

Schijnbaar is de aaneenschakeling van paragrafen droge literatuur.

In werkelijkheid zijn ze de boeiendste en tevens de meest ontstellende geschriften die denkbaar zijn.

Lees de Protocollen langzaam en laat elke paragraaf goed tot u doordringen.

Vergelijk de richtlijnen met het verleden en het heden. Vergeet ook niet dat wanneer men in de Protocollen over God spreekt, dit niet de God van de Joden of de Christenen is, maar niemand minder dan lucifer, oftewel satan zelf.

De Protocollen van de wijzen (of Ouderen) van Sion (soms geschreven als Zion) is geen antisemitische tekst, aangezien juist de niet-Joden als minderwaardig worden bejegend. Het is wel gebruikt als middel om mensen tegen de Joden op te zetten door het te doen blijken alsof de Protocollen van de Wijzen van Sion de blauwdruk is van een Joodse samenzwering tot het verkrijgen van wereldmacht.

Deze tekst is met opzet zo geschreven alsof het een Joods/Zionistisch document is om er voor te zorgen dat de aandacht niet gaat naar degenen die er wel achter zitten.

En dat zijn de illuminatie... wie anders!

PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION ►

https://wimjongman.nl/artikelen/protocollen.pdf


Herkent U deze fenomenen?


Lees de onderstaande bron eens door?

Daarin is het volgende te lezen:


De Protocollen geven precies de realiteit weer waarin we vandaag de dag leven, inclusief in Amerika en Europa, aldus de professor.

"Er moet in alle landen een vijandige relatie zijn tussen de overheid en het volk," zei hij.

De presentator voegde toe: "Klopt. Dit is de zionistische tactiek van verdeel en heers."

"In de meest recente studie van de Israëlische onderzoekscentra wordt gesteld: 'Als de niet-Joden ons aanvallen, voeren we de Protocollen van de wijzen van Sion in'," zei de hoogleraar, die gespecialiseerd is in Israëlstudies.

"De Protocollen zijn al van kracht," zei de presentator. "Iedereen die ze heeft gelezen ziet dat."

"Het verspreiden van chaos, mensen tegen elkaar opzetten, verdeeldheid scheppen in een land," klonk het. "Dat doen ze allemaal om meer controle te krijgen."


Bron ► https://www.ninefornews.nl/protocollen-wijzen-sion-kracht/

Trump

Wat is nu de rol van Trump? Wat doet hij nu werkelijk?

Speelt Trump nu Meesterschaak?

In wie z'n belang?


Wilt U reageren op deze info?


Stuur dan Uw reactie naar info@freedom-for-all.com