Vertaal deze pagina naar:

Cognitieve Dissonantie wat is dat? En wat betekent dat?

18-04-2021

Informatie over Cognitieve Dissonantie benaderd vanuit de wetenschappelijke hoek.

Deze blog heb ik zojuist speciaal voor iemand geschreven die ik persoonlijk ken.

En voor al die andere mensen, die ontwaakte mensen blokkeren of verbannen uit hun leven, omdat de informatie die ontwaakte mensen hen aanreiken niet resoneert met hun eigen overtuigingen en dit bij hen een onaangenaam gevoel geeft, omdat ze dan hun eigen perceptie (waarden en normen) eigenlijk aan moeten passen.

De onderstaande meme verduidelijkt dit wat hiermee wordt bedoeld.


Zo ziet het beeld eruit van een gehypnotiseerde bevolking of een groep mensen.

Maar dat is toch ook geen wonder met dagelijks zoveel MK Ultra mind control technieken op de weg en in winkelstraten (coronamaatregelen), televisie, radio, kranten en op social media?


Wat is cognitieve dissonantie?


We kennen allemaal van tijd tot tijd dat onbehagelijke gevoel dat er iets niet klopt tussen wat we doen en wat we daarvan vinden.

Voorbeeld 1

Je bent aan het werk en loopt voor overleg even naar een collega. Onderweg daar naar toe, kom je langs het koffie automaat. Daar liggen ook nog een paar lekkernijen. Je loop voorbij en negeert de koffie en het lekkers. Je wilt minder koffiedrinken en je hebt met je geliefde afgesproken om een paar kilootjes kwijt te raken. Je voelt je goed en sterk en bent ook wel een beetje trots op jezelf.

Na het overleg met je collega kom je opnieuw langs het koffieautomaat. Er is net iemand voor je geweest. De koffiegeur hangt nog in de lucht. En die koeken zien er ook wel erg lekker uit. Voordat je het goed en wel doorhebt, loop je met koffie in de hand en een heerlijke koek in je mond verder. Je denkt: "Dat overleg was best pittig en ik moet hard aan de slag. Ik heb even wat energie nodig. En vanavond ga ik toch hardlopen....."

Voorbeeld 2

Het aantal klachten van klanten is te hoog. Uit onderzoek is gebleken dat dit meestal komt doordat toezeggingen worden gedaan die niet gehaald kunnen worden. Het gevolg is dat klanten regelmatig verteld moet worden dat de levering een dag later zal zijn.

De directie heeft besloten dat voortaan iedereen moet overwerken, als blijkt dat jouw werk van die dag niet af is. "Wij maken onze beloften waar" is de rechtvaardiging voor deze keus. Alleen als aantoonbaar sprake is van overmacht, krijgt de klant een bericht dat de helaas niet op tijd geleverd kan worden. De directie hoopt dat met "overwerk" als middel, iedereen goed nadenkt over toezeggingen die aan de klant zijn gedaan.


Cognitieve dissonantie theorie


De Amerikaanse sociaal psycholoog Leon Festinger (1919 - 1989) kwam in 1957 met een theorie die hij de cognitieve dissonantie theorie noemde. Volgens Festinger bestaat er in ons brein een soort mechanisme dat een oncomfortabel gevoel creëert van dissonantie, wanneer we inconsistentie ervaren tussen verschillende expliciete attitudes en onze kennis zoals we die hebben opgeslagen in onze hersenen. Eenvoudiger gezegd. We voelen ons ongemakkelijk als er een verschil is tussen wat we doen en wat we denken over dat doen.

Festinger stelt in zijn theorie dat we altijd proberen om deze dissonantie, dat ongemakkelijke en onbehagelijke gevoel, op te heffen.

Dat kan op twee manieren:

1. We passen ons denken of onze overtuiging aan (voorbeeld 1)

2. We passen ons handelen aan (voorbeeld 2)


Soms is dat heel subtiel, zoals in voorbeeld 1. Daarin rechtvaardigen we de keus om toch koffie te nemen en die lekkere koek te verorberen, door met onszelf af te spreken dat we die avond gaan sporten. In de psychologie heet dit dat we na een onherroepelijke daad, onze attitude veranderen. Het is een rechtvaardiging. Waarschijnlijk is dit van korte duur in voorbeeld 1. De kans is groot dat we daar toch niet intrappen, waardoor dat onbehagelijk gevoel terugkomt.

In voorbeeld 2 wordt het gedrag aangepast. De waarde of overtuiging (we doen wat we beloven) blijft staan. De bedoeling van de directie is dat het onbehagelijke gevoel niet voorkomt, omdat geen toezeggingen worden gedaan die niet kunnen worden waargemaakt.

Het is uiteraard onmogelijke om in volledige harmonie met jezelf, de overtuigingen en daden te leven. Steeds doen zich nieuwe situaties voor die spanning geven tussen onze denken en handelen. En steeds opnieuw zullen we proberen deze dissonantie op te heffen.

Als we dit niet doen, blijft het sudderen en groeit onze onrust. Afhankelijk van de aard en omvang van de cognitieve dissonante situatie, kost het je op termijn meer energie. Ga het gesprek met jezelf dan niet uit de weg, maar los het onbehagen op. Verander je denken of verander je doen.

https://www.ministrare.nl/is-cognitieve-dissonantie/Wikipedia


Wikipedia schrijft: "Cognitieve dissonantie is de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen of bij handelen in strijd met de eigen overtuiging.

In zijn boek A Theory of Cognitive Dissonance uit 1957 stelde Leon Festinger dat mensen streven naar het verkleinen van dissonantie en daarvoor hun opvattingen of gedrag aanpassen.

De Oorspronkelijke theorie

Deze ervaren onvrede leidt ertoe dat men een of meer meningen of attituden onbewust herziet om ze meer met elkaar in overeenstemming te brengen, consonant te maken. "

Geschiedschrijving

De cognitieve dissonantietheorie wordt in verschillende disciplines van de wetenschap toegepast, waaronder in de historiografie of aanverwante onderzoeksdomeinen zoals de historische kritiek. Bijvoorbeeld inzake de publieke opinie en massamedia, namelijk hoe communicatiemedia, onder andere in de politiek, sinds eeuwen hebben geprobeerd een groep, of de massa, te winnen voor een bepaald standpunt. Het doel is de boodschap tot een intrinsiek deel van de cognitieve structuur van de ontvanger te maken. Dit kan, volgens de cognitieve dissonantietheorie, door beide zijden van een geschilpunt te presenteren aan niet-overtuigden; in bepaalde situaties komt het eerst verdedigde het sterkst over, in andere het laatste. De boodschapper kan ook speculeren op emoties en angst.

De theorie werd door John G. Gager gebruikt als een mogelijke wetenschappelijke verklaring voor het ontstaan van het christendom. De theorie van Festinger zegt dat wanneer een voorspelling niet uitkomt, het geloof toeneemt. In het vroege christendom bleven, aldus Gager, de messiasverwachting en voorspelde Eindtijd inderdaad uit. Gager tracht hieruit te verklaren dat Jezus na zijn dood een goddelijke en devotionele status kreeg toegeschreven door zijn volgelingen. Daarop zou een proces van legende- en mythevorming zijn gevolgd waarvan men volgens Gager een neerslag ziet in de evangeliën. Festinger zelf was echter van mening dat zijn theorie niet kon worden toegepast op het vroege christendom en Gagers analyse werd door theologen bekritiseerd.

Link Wikipedia ► https://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_dissonantieBye for Now ❤️

Dienie Kars

(Waarheidsvinder en Blogger)