Vertaal deze pagina naar:

Wie wordt de volgende BURGEMEESTER? Jij?

16-01-2021


Stel jij je kandidaat als nieuwe gekozen burgemeester van je eigen gemeente?BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE BEVOLKING

We stoppen ermee het NAZI regiem op te volgen, nu is het onze beurt.

Mensen neem zelf de regie weer in handen!

Niemand kan iemand anders dwingen om naar hun regels te leven of als slaaf van een overheid gebruikt te worden.

Wil je iets doen, dan stel je kandidaat als nieuwe gekozen burgemeester van je eigen gemeente, want daar gaat de verandering gebeuren, mits je geen politiek verleden hebt.

Jullie zijn geen toeschouwers maar mede spelers, dus doe je eigen deel om de bevrijding van de Deep State mogelijk te maken.

Begin met informatie te verzamelen.

Rinus Verhagen.


Rinus Verhagen verzond de volgende e-mail met info op 15-01-2021:

Als aanvulling op mijn bericht van vandaag, we stoppen ermee, nu is het onze beurt.

Als deze overheid geen bestaansrecht heeft door list en bedrog uit het verleden, dan verwondert het mij dat er mensen zijn die een politieke partij willen beginnen.

Een politieke partij kan onder het huidige Nazi systeem van 18 mei 1940 enkel op hun spelregels gebeuren, een niet bestaande koning of grondwet dienen.

Wil je iets doen, dan stel je kandidaat als nieuwe gekozen burgemeester van je eigen gemeente, want daar gaat de verandering gebeuren, mits je geen politiek verleden hebt.

Alle zittende burgemeesters zijn aangesteld om het fop Hitler Kabinet te dienen.

De Burgemeesters hebben willens en wetens hun dorps- en stadsgenoten misleid en bedrogen, op grote schaal fraude gepleegd door documenten verplicht te stellen van een niet bestaand Nederland.

Als Fake Koning Willy von Amsberg, de huidige stadhouder van bezet Nederland als provincie van Duitsland, via een notaris zijn medewerking verleend aan Frans van der Heijden om een rechtszaak te beginnen tegen de Nederlandse Bank en staat, het Vaticaan om een verdrag uit 1602 is dit ook een bevestiging dat we geen rechtsstaat meer hebben, terwijl Maxima de Nederlander niet kon vinden.

Wees je er doordrongen van dat we zelf onze toekomst moeten bepalen en nooit meer moeten laten belazeren door een corrupte politiek, want je bent van geboorte soeverein, dit kan niemand je afnemen, het is een universeel natuurrecht.

De verandering begint dus tussen je eigen oren, als je helder hebt hoe we zijn misbruikt, misleid, en als werkvee de Elite hebben gediend, kunnen we er ook per direct mee stoppen.

In Italy is de regering gevallen, tevens is er een autopsie gepleegd op een vermeende Corona dode, waaruit blijkt dat het om de uitgestorven Griep ging vanaf week 17; 2020.

https://debataafschecourant.wordpress.com/2021/01/15/italie-atoombom-op-de-pandemie/


ITALIË: ATOOMBOM OP DE 'PANDEMIE'

15 JANUARI 2021 / ADMINISTRATOR

Voorloper van een uitgebreid verslag.


In Italië - waar het kabinet is gevallen - is autopsie gedaan op een overleden COVID-19 patiënt.

Autopsie is door de WHO ten strengste VERBOTEN!!

Waarom wordt nu wel duidelijk.

Bron: Italiaans ministerie van Volksgezondheid


Na dit onderzoek bleek dat er geen sprake was van een "virus" maar dat er andere ontdekkingen zijn gedaan. Hoofdoorzaak zijn bloedstolsels door verschillende oorzaken, waaronder parasieten en blootstelling aan stralingsbronnen.

Na behandeling met conventionele methoden (Paracetamol, aspirine) knapten "COVID-19" patiënten direct op. Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid heeft meer dan 14.000 patiënten op één dag ontslagen en naar huis gestuurd.

Verdere berichtgeving volgt.


Lieve, angstige mensen: Bereid u zich maar voor op een gigantische schokgolf.

Het hele Pandemie verhaal en valse profeten uit de regering en RIVM zijn dus nu ontmaskerd.

Wat pijnlijk duidelijk maakt met welk tuig uit het Hitler kabinet we van doen hebben.

Hij die nu nog de valse overheid vertrouwd is tamelijk zwakbegaafd als hij het moordadig plan niet kan of wil begrijpen van de Politiek.

https://www.takecare4.eu/end-of-bilderberg-rutte/

https://www.takecare4.eu/we-stoppen-ermee-nu-is-het-onze-beurt/


TRANSITIE

Neem je eigen verantwoording in de transitie (overgang), daarbij vraag ik jullie voor je hulp.

Hoop en eigen interactie is daarbij wel gevraagd, als we het zelf niet doen, een ander doet het niet voor ons, als we als makke schapen de 1% ratten blijven volgen en hun gestoorde eisen inwilligen.

De 99,9% tegen 0,1%, dit zou toch een beetje zelfvertrouwen moeten geven dat de verandering die we willen, zelf ook kunnen realiseren.

De terreur van de politiek hoeven we niet langer te dulden, politie optreden om het zieke systeem van list en bedrog levend te houden kunnen we niet meer toelaten.

Maak melding als er een agent of boa je het leven wil verzieken met een onwettige fake regelgeving bedacht door psychopaten uit de politiek van het Bilderberg Kartel.

Wij als bevolking zijn zelf verantwoordelijk voor de veranderingen die we eisen, maar ook zelf vorm moeten geven.

We hebben ons in slaap laten sussen en vervolgens compleet laten onteigenen als een stel slaven.

Als we onze verandering niet zelf doorvoeren, zal het nooit gebeuren.

Per direct einde Lock Down, ondernemers open jullie bedrijven, en ga weer ondernemen, laat je bedrijf niet kapotmaken voor de Fake Regelgeving van de Politiek die geen enkele waarden hebben.

Maak de schade op die de politiek je bedrijf, of je gezin hebben toegebracht met een onwettige vernietiging op basis van valse leugens en Fake Griep Virus.

Alle sancties die opgelegd zijn, boetes die van de corrupte overheid geclaimd worden niet betalen, zelfs terugvorderen.

Verkeersboete of welke boeten dan ook via het CJIB terug eisen bij Albert HazelHufter, stuur massaal je claim naar zijn privé adres. (Zie afbeelding onderaan deze pagina).

Ondernemers en overige bevolking, stop per direct met belasting te betalen aan een valse misdadige overheid, omdat Nederland niet meer bestaat en geen rechtsstaat of koninkrijk meer is vanaf 13 mei 1940, en vanaf 18 mei 1940 een provincie van Duitsland is door het verraad van de Politiek en Fake Koningshuis.

Daar de grondwet op 13 mei 1940 is vervallen zijn alle wetten en verdragen vanaf die tijd niet rechtsgeldig, omdat ze namens Nederland dat niet meer bestaat , uitgevaardigd zijn.

Werkgevers stop per direct om Loonbelasting aan de corrupte overheid af te dragen, we hebben geen contract met de belastingdienst of het Nazi Bilderberg regiem in Den Haag.

Deurwaarders, iedereen die ooit in aanraking is gekomen met Deurwaarders, moet zijn geld terug gaan eisen en de Deurwaarder privé aansprakelijk stellen, omdat hij aan dit misdrijf tegen de bevolking heeft meegewerkt als onderdeel van een criminele organisatie.

Deze systeem hyena's hebben in onze toekomst geen bestaansrecht meer.

Mocht er iemand nog naar een rechtszitting gedwongen worden, laat duidelijk weten dat de rechter totaal onbevoegd is om recht te spreken door het ontbreken van een geldig rechtssysteem vanaf 18 mei 1940.

Stop per direct elke vorm van belasting betalen aan de misdaad organisatie die zich uitgeeft als onze rechtmatige overheid, wat het duidelijk niet is vanaf 5 mei 1940, door de stille coup die de politiek en Bernhard von Lippen hebben gepleegd.

Haal zoveel mogelijk het geld van de bank, want banken zijn de bron van inkomsten en voor de Nazi politiek in Nederland.

Niemand is onschendbaar, de misdaden tegen de bevolking in bezet Nederland zijn door een krijgstribunaal te behandelen, waarbij op hoogverraad de doodstraf staat.

Beste mensen vanaf 18 mei 1940 zijn Burgemeesters die een partij trouw waren tot Burgemeesters aangewezen om het Nazi systeem levend te houden.

Stuur je Burgemeester een brief en eis dat hij zijn functie verkiesbaar stelt, er een nieuwe Burgemeester gekozen moet worden die geen enkele binding met het politiek kartel heeft vanuit het verleden en heden.

De bevolking gaat lokaal de democratie opnieuw vormgeven en de lokale politiek een mandaat geven van de koers die de bevolking bepaalt.

Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijke wet en regelgeving laten vervallen, het bestuurlijke overheid terug brengen naar enkel het hoogstnodige om te kunnen functioneren in plaats van dicteren.

Per 27 Januari 2021 zou de Dollar geherwaardeerd worden, dan kunnen we de Euro in de ban doen en enkel in de Nieuwe US-Note gaan betalen, of een andere munt, maar beslist stoppen met de Euro.

Komt er een politie agent of boa, die een boete wil uitschrijven, laat het hem gerust doen, we betalen deze toch niet, omdat we geen legaal rechtssysteem hebben in de dictatuur waarin we nu leven.

Daarom vraag ik jullie om actief deel te nemen en informatie te gaan verzamelen over, deurwaarders, politici, rechters, en foute ambtenaren.

Inventariseer welke schade je hebt opgelopen om zo een schade claim te kunnen indienen.

Politici, en Fake Koning, worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de misdaad die ze tegen ons hebben begaan, en gaan compleet onteigend worden.

Laat je door de Fake Angstpropaganda van de Media en politiek niet langer gijzelen, om op voor je eigen belangen.

Huisartsen, verpleegkundigen of overige kwakzalvers zijn 100% privé aansprakelijk, die vaccinaties gaan zetten bij de bevolking zijn daar persoonlijk verantwoordelijk voor, de toegebrachte schade of moord in opdracht het Nazi regiem Rutte en Willy.

Laat geen euthanasie op je toepassen, dokter en zijn hele personeel doen het eerst meer op hun eigen lijf en gezin uitproberen.

Wij de bevolking trekken een streep, en maken de rekening op van de onderdrukking en list en bedrog wat ons ruim 80 jaar is aangedaan.

Iedereen die ooit nog in een politieke functie komt zal eerst psychisch getest moeten worden of hij wel normaal is, want schade uit het verleden is de waakzaamheid in het heden om geen herhaling meer te krijgen van het Deep State gedrocht dat de bevolking heeft misleid.

GESARA zal de Great Reset stoppen en de mensheid uit de schuldenslavernij halen.

De politiek is zo corrupt en offert de hele economie op om de bevolking in hun misdaad regiem te dwingen, wat 100% niet gaat gebeuren, we gaan het niet toelaten.

Beste mensen verzamel zoveel mogelijk informatie en gegevens om de mensen die ons hebben genaaid nu buitenspel te kunnen zetten, dit kan enkel met jullie hulp.

Verzamel deze info en dossiers, om ze dadelijk aan een interim bestuur te overhandigen, waar je zelf deel van gaat uit maken.

Juristen gezocht om een nieuw volkstribunaal systeem vorm te gaan geven, zodat geen kans meer is om recht te spreken op basis van willekeur om een fascistisch systeem te dienen.

Alle rechters zijn per direct uit hun functie ontslagen, zij wisten dondersgoed dat ze deel uitmaakten van een criminele organisatie tegen de bevolking.

Alle rechters die nu nog uitspraken of veroordelingen uitspreken zijn zelf te berechten in een nieuw rechtssysteem, op basis van machtsmisbruik en lid van een criminele organisatie.

Jeugdzorg, de leveranciers van de bestuurlijke pedofielen, alle medewerkers horen per direct ontslagen, de zorg voor kinderen en ouderen behoren opnieuw gestructureerd te worden, om misbruik te voorkomen.

Door voor ons nieuwe technieken gaan het gezondheidssysteem geheel veranderen.

Zeg daarom per direct je opgedrongen zorgverzekering op en betaal ze geen cent meer.

Dit is door geen enkele overheid meer af te dwingen, daar er eenvoudig niet genoeg personeel en middelen zijn om een massa weigering te kunnen verwerken.

https://www.bondoverheidszaken.nl/Opzegservice_Zorgverzekering.html

Wil je ook geen zorgverzekering meer?

De oplossing: stel de directeuren van de zorgverzekeraars en het CAK aansprakelijk en bied hen een verbintenis aan met een maximale dagvergoeding van € 1.000,- per dag, per overtreding.

In deze verbintenis verklaar je het opgelegde onrechtmatige zorgverzekeringscontract nietig op basis van misleiding, bedrog en dwang.

www.bondoverheidszaken.nl

De corrupte overheid heeft ons willen afbreken en vernietigen, nu is het onze beurt, we moeten ons zelf bevrijden van deze corrupte fake overheidssmeerlappen, als provincie van Duitsland.

Vanaf nu heeft iedere politici een vogelvrije status door eigen toedoen en aandeel voor zijn rol in de misdaad tegen de bevolking.

Geen enkele crimineel hoort beschermd te zijn voor een eerlijke berechting, een twee klassen systeem kunnen we niet langer tolereren.

De Hele Deep State over de wereld wordt nu opgeruimd, loop het US leger en of Interpol niet voor de voeten om hun taak te kunnen uitvoeren, het is oorlog van de 99% tegen de 1%, dus winnen doen we altijd.

Heb zelfvertrouwen en neem je zelfbeschikking in eigen verantwoordelijkheid, we zijn geen eigendom van wie dan ook, geen enkel politie of MSM links misbaksel kan ons nog zeggen wat we moeten doen.

Stop met zelfdestructie om de Bilderberg Maffia nog langer te gehoorzamen, Spreek nooit meer uit dat we er toch niets aan kunnen doen, we kunnen het 100% wel veranderen, door het te doen.

Hoeveel van de politici ook zeggen niet meer terug te komen in de politiek, (er gaat er geen één meer terugkomen) we gaan het Hitler Kabinet systeem vanaf 18 mei 1940 slopen, ze mogen van mij collectief zelfmoord plegen, ik zal ze niet missen.

Rinus

--

Deze informatie is door Rinus Verhagen gisteren (15-01-2021) verzonden aan de onderstaande e-mailadressen. Zij zijn nu allemaal op de hoogte van deze informatie.

Ze kunnen nooit meer zeggen: "Ich habe es nicht gewußt"

--

rinus.verhagen@gmail.com; w.vhaga@tweedekamer.nl; p.omtzigt@tweedekamer.nl; guy.verhofstadt@ep.europa.eu; C.vdStaaij@tweedekamer.nl; g.segers@tweedekamer.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; h.krol@tweedekamer.nl; j.klaver@tweedekamer.nl; k.dijkhoff@tweedekamer.nl; l.asscher@tweedekamer.nl; lilianmarijnissen@sp.nl; m.agema@tweedekamer.nl; marianne.thieme@tweedekamer.nl; persvoorlichting@tweedekamer.nl; r.jetten@tweedekamer.nl; rvd.pers.kh@minaz.nl; t.baudet@tweedekamer.nl; t.kuzu@tweedekamer.nl; voorzitter@tweedekamer.nl; guy.verhofstadt@ep.europa.eu; judith.sargentini@ep.europa.eu; persvoorlichting@tweedekamer.nl; pers@omroepmax.nl; perscommunicatie.almelo@rechtspraak.nl; pers@tros.nl; persberichten@vara.nl; pers@fvd.nl; pers@ongehoordnederland.nl; mijnbrief@ongehoordnederland.nl; Leden@fvd.nl; ledenadministratie@pvda.nl; lezers@trouw.nl; opinie@trouw.nl; ombudsman@trouw.nl; bezorgklachten@trouw.nl; familieberichtentrouw@persgroep.nl; nieuwsdienst@trouw.nl; economie@trouw.nl; buitenland@trouw.nl; parlement@trouw.nl; sport@trouw.nl; kunst@trouw.nl; religiefilosofie@trouw.nl; groen@trouw.nl; letterengeest@trouw.nl; tijdpost@trouw.nl; secretariaat@trouw.nl; tijdgeest@trouw.nl;


Wilt U reageren op deze info?


Stuur dan Uw reactie naar info@freedom-for-all.com