Vertaal deze pagina naar:

Atlantis en de gevolgen voor het Hier & Nu

04-01-2021

Deze info stond vandaag te lezen in mijn browser. Ik weet niet meer hoe ik aan deze info ben gekomen, maar vond het interessant genoeg om er even een blog van te maken, dus bij deze.

Resoneert deze info bij jou? Laat het mij dan even weten middels een e-mail.


Atlantis


Volgens deze informatie (ArjunA kent andere versies) was Lemurië een enorm continent dat heel ver terug in onze ongeschreven geschiedenis ongeveer 70.000 jaar lang op Aarde bestond. Gedurende het Lemurië Tijdperk kende het bewustzijn op deze planeet een overwegend intuïtieve en vrouwelijke energie. De Lemuriërs beschikten over technologie waarvan wij nog niet eens kunnen dromen.

Terugspringend in de tijd naar, laten we zeggen, zo'n 80.000 jaar geleden, of ongeveer 1000 jaar voordat het continent zonk, leefde er een stel dat Ay en Tyia heette. Laten we er even bij stilstaan dat dit continent al vanaf het begin heel, heel langzaam aan het wegzinken was.

Ay en Tyia (namen die terugkomen in de tijd van de dissidente farao Achnaton - ArjunA) waren reeds in de loop van hun levens fysiek onsterfelijke wezens geworden, en besloten derhalve anderen in onsterfelijkheid en Ascensie te onderrichten in hun Naacal Mysterie School.

In de loop van haar bestaan leverde deze school zo'n 1.000 meesters in onsterfelijkheid af tot aan de tijd waarop Lemurië erg snel zonk. Ongelooflijk intuïtief als ze waren, wisten de Lemuriërs dat hun land onder de golven zou verdwijnen; ze waren er dus goed op voorbereid, en er waren dan ook heel weinig slachtoffers. Terwijl het land onbewoonbaar werd, migreerde vrijwel de hele bevolking naar een gebied dat in het zuiden grensde aan het Titicacameer in Peru, en in het noorden begrensd werd door Mount Shasta in Californië.

Atlantis.

Toen Lemurië zonk, verwisselden de beide polen van de Aarde van plaats en kwam de landmassa van Atlantis boven water. De duizend meesters in onsterfelijkheid van de Naacal Mysterie School gingen naar Atlantis, en wel naar een van de tien belangrijkste eilanden dat toen Undal heette. Het eerste wat ze deden toen ze op Undal aankwamen was het oprichten van een gigantische muur van 12 meter hoog en 6 meter breed, die van het Noorden naar het Zuiden, die het eiland precies doormidden sneed. Vervolgens bouwden ze een kleinere muur die het eiland van Oost naar West doorsneed, waarmee ze het eiland in vier kwartieren deelden. Deze constructie was ontworpen als een replica van de menselijke geest.

Links Mannelijk Rationeel

Rechts Vrouwelijk Intuïtief

Links Mannelijk/Vrouwelijk Rationeel

Rechts Vrouwelijk/Mannelijk Intuïtief

Toen de meesters de deling hadden voltooid, ging de ene helft naar de ene kant en de andere helft naar de ander zijde van het eiland. De meesters op de linkerhelft werden de logische denkers, terwijl de groep op de rechterhelft intuïtieve denkers werden. Ze volvoerden dit zo volkomen dat het eiland tot leven kwam. Daarna projecteerden ze op het hoofdeiland de tien modellen van de Levensboom, waardoor de energievortexen uit die locaties begonnen te roteren en de Lemuriërs opriepen naar Atlantis te komen. Elk persoon werd tot die specifieke vortex aangetrokken, die met hun ware aarde overeenkwam.

Helaas voorzag het evolutiemodel van Lemurië er in dat slechts acht van de eigenschappen van de tien vortexen, die de Levensboom vertegenwoordigden, door de Lemuriërs kon worden ontwikkeld. Derhalve verhuisden de Lemuriërs naar acht locaties (die tot belangrijke steden uitgroeiden) zodat de overige twee locaties vacant bleven. Hier begon het grote probleem.

De lege energievortexen trokken toen twee onuitgenodigde buitenaardse rassen aan, die zich toen aan het menselijk bewustzijn toevoegden, en deel gingen uitmaken van ons evolutiepatroon.

(Het is nu eenmaal een Universele Wet dat lege ruimte niet mag bestaan. Daarom moeten wij, als we iets discreëren, daarvoor onmiddellijk iets anders creëren - ArjunA)

Het eerste buitenaardse ras waren de Hebreeuwen, die op zich geen probleem vormden. In feite bracht het Hebreeuwse ras ons geavanceerde informatie waarover wij zelf niet beschikten, informatie die van grote waarde was. Het probleem ontstond met het tweede buitenaardse ras dat door die lege vortex was aangetrokken.

Dit ras kwam van Mars. Niet de rode planeet die we nu kennen, maar de planeet Mars van ongeveer 1 miljoen jaar geleden. De Mars van toen was een prachtige levende planeet, en niet de dode planeet die we nu kennen. De Martianen hadden te lijden van, en eigenlijk werd de planeet toen langzaam vernietigd door, de gevolgen van een Lucifer Opstand, welke werd aangewakkerd door een zelfde soort ziekte of geestesgesteldheid waar wij later ook mee geconfronteerd zouden worden. (ArjunA zou hier de term 'hoogmoed' voor gebruiken)

De Lucifer Opstand.

Lucifer was een van de meest ongelooflijke Engelen die God had geschapen. Hij had echter een schoonheidsfoutje, hij dacht dat hij net zo goed was als God. (ArjunA heeft ook andere informatie over Lucifer, die t.z.t. op deze website komt te staan)

Lucifer kende het scheppingsmodel dat we nu de Merkaba noemen, maar dat was moest je het emotionele lichaam ongeschonden samen met het mentale lichaam in stand houden voor je eigen bescherming. Lucifer, die wist dat hij op dit punt was afgescheiden van de Bron, wist eveneens dat hij niet in staat was de Merkaba inwendig/van binnenuit te creëren. Dus dacht hij: "Geen probleem, dan creëer ik het van buitenaf; een Merkaba blijft een Merkaba."

Je zou net zo goed kunnen stellen dat een waterstofbom hetzelfde is als Liefde, omdat het fel en vurig is. De Merkaba naar buiten plaatsen was oneindig veel gevaarlijker. We weten nu dat dit experiment drie keer is ondernomen.

  1. De eerste keer door Lucifer, wat hem nagenoeg vernietigde.
  2. De tweede keer door de Martianen, wat hun planeet verwoestte en hen langzaam de dood indrijft. (Let op de tegenwoordige tijd van dit werkwoord!!!)
  3. De derde keer door de Martianen op Atlantis, dat tenslotte ten onder ging, en waarvan we de gevolgen nog steeds ondervinden.


Ongeveer 13.000 jaar terug vond er een experiment op Atlantis plaats dat nog steeds ons dagelijkse leven beïnvloedt. Eigenlijk begon het al 16.000 jaar geleden, toen een asteroïde op Aarde stortte vlakbij Atlantis. Er was een groep wezens (Martianen/Greys) op Atlantis die een experiment op gang brachten dat was geënt op de Lucifer Opstand. Het kwam er op neer dat ze een uitwendige Merkaba maakten die volkomen uit de hand liep, en de dimensionale niveaus uit elkaar begon te scheuren. Die Merkaba was tot voor kort nog steeds in werking in de Atlantische Oceaan op een locatie die de Bermuda Driehoek wordt genoemd.

De Merkaba.

De Merkaba is gefundeerd op een tetraëdervormig energieveld, dit schept dus een driehoekig energieveld zoals in de Bermuda Driehoek. (Een tetraëder is een driedimensionale driehoek die mannelijk of vrouwelijk is. Twee in elkaar geschoven tetraëders, die beide principes vertegenwoordigen, vormen een Stertetraëder of Merkaba - ArjunA)

Wat, ongelukkig genoeg, tijdens dat experiment voorviel veroorzaakte bijna de dood van de Aarde, in die zin dat de planeet niet gebruikt kon worden als een Sterrenzaad, als een basis om culturen voort te brengen die naar hogere niveaus van bewustzijn konden groeien.

Vele van de Verrezen Meesters van de Naacal Mysterie school deden alles wat ze konden om de situatie te redden, en gaven op een gegeven moment bijna op omdat het op vechten tegen de bierkaai leek.

De situatie op Atlantis verslechterde buitengewoon. Vandaag de dag vinden we al dat het slecht met de wereld gaat vanwege criminaliteit, milieuvervuiling, leugens en bedrog van hen die het volk zouden moeten vertegenwoordigen, hebzucht, corruptie... etc. etc. Maar het was toen op Atlantis echt veel en veel erger.

In feite was het zo dat door de scheuren die de Merkaba in de dimensionale niveaus had veroorzaakt miljoenen niet belichaamde lagere entiteiten - die hier niet thuishoorden - in staat waren in onze dimensie door te dringen tot op Aarde.

Stel je voor hoe duizenden en nog eens duizenden van deze jankende, grommende, angstaanjagende, psychotische, telekinetische creaturen niet alleen door onze atmosfeer drongen, maar ook de geest, ziel en het lichaam van de inwoners van Atlantis geselden.

De Verrezen Meesters keken uit naar, en zochten hulp bij de Lichtwezens van de tiende, elfde (de Plejaden) en de twaalfde boventonen van de zesde dimensie. Er waren nog al wat intergalactische consuls betrokken bij de daaropvolgende beraadslagingen. Gezamenlijk keken ze terug naar een grijs verleden en waren in staat iets te zien dat al eerder in dit soort situaties met succes was ondernomen. Die methode vroeg om de initiatie van een synthetisch planetair Christus Bewustzijn.

(Willen jullie hier even bij stilstaan? Dit Christus Bewustzijn speelde een grote rol in een tijdperk dat zich ruim 12.000 jaar voor de geboorte van Jezus ontvouwde! - ArjunA)

Niet om het zich op een natuurlijke wijze te laten ontplooien, maar men startte dat proces kunstmatig door een begin te maken aan het Raster van Christusbewustzijn op Aarde, met als te verwachten resultaat dat alles te zijner tijd geheeld zou worden.

Als het collectieve bewustzijn eenmaal een bepaald niveau zou bereiken, zouden alle problemen vanzelf oplossen. Christus Bewustzijn is een bewustzijn van Eenheid, dus als dat tot stand gebracht kon worden, zou iedereen er bij winnen.

We worden in het Hier & Nu nog steeds door dat experiment beïnvloed, en dat is de reden waarom regeringen, de geheime regering en bepaalde facties van de Greys nog meer experimenten hebben uitgevoerd om ons bewustwordingsproces tegen te gaan, of in sommige gevallen zelfs uit te buiten. Bekende, bij ontwaakte mensen bekende, experimenten als het 'Philadelphia experiment' en het gruwelijke Montauk experiment zijn hier sprekende voorbeelden van.

Deze en andere wanhopige pogingen om de Mensheid van haar Ascension af te houden zijn echter vruchteloos, omdat ze Liefde of Eenheid ontberen en alleen op ratio zijn gebaseerd.

En het was ratio waarmee het hele spel begon...

Bron ► https://home.kpn.nl/jack-hearts/science/200311Atlantis_en_de_gevolgen%20.htm


De Britse wetenschappers zijn ervan overtuigd dat ze de overblijfselen van Atlantis via onder andere satellietbeelden hebben gelokaliseerd. De ruïnes van de beschaving liggen voor de Spaanse kust, ten noorden van de stad Cádiz en in de buurt van het nationale park Doñana, waarvan wetenschappers denken dat het ooit een binnenzee was.

Bron ► https://www.spanjevandaag.com/19/11/2018/verloren-stad-atlantis-vermoedelijk-gevonden-in-andalusie/

Wil je reageren op deze blog?


Stuur jouw reactie dan naar info@freedom-for-all.com