Vertaal deze pagina naar:

OVER BURGEMEESTER SJORS FROHLICH VAN DE GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN

31-01-2023

Is Sjors Fröhlich wel of geen vrijmetselaar?


Met onder andere de vraag van hierboven ontstond een discussie in een Telegram groep.

En nadat ik het onderstaande artikel had gedeeld.

https://www.leerbroek-online.nl/l/wie-is-sjors-frohlich-die-zich-burgemeester-mag-noemen-in-de-vijfheerenlanden-in-de-provincie-utrecht-gelegen-in-nederland/

Wij mogen gaan ontwaken!

Een reactie die hierop volgde (31-01-2023) luidde als volgt van een lid:


Beste allen, ik reageer op de app van Dienie Holland over de vraag of burgemeester Frohlich wellicht een vrijmetselaar is. Ik denk niet dat dit de manier is zaken aan te kaarten. Als hij vrijmetselaar is dan zijn dat ook alle andere burgemeesters en 75% van de bevolking. Ik heb de filmpjes bekeken en deze bieden geen enkel aanknopingspunt voor deze verdachtmaking. Want dat is het.

Als inwoner heb ik aan het begin van de crisis me heel duidelijk uitgesproken en veel weerstand gekregen, me verzet tegen de maatregelen, velen benaderd en aangeschreven en het gesprek gezocht, maar dat werd afgehouden, ik werd gecensureerd etc. En natuurlijk hebben mensen agenda's, kiezen voor hebzucht etc., En moet je zeker het grotere plaatje bekijken (en daar wordt je niet blij van) maar bestrijd zaken op basis van argumenten, maak alternatieven en probeer zoveel mogelijk mensen aan onze kant te krijgen.

Heel veel mensen zijn onwetend en manipuleerbaar, door alle vaccinatieschade worden er steeds meer wakker. En wat zal er gebeuren als we een keer inspreken in de raad (want daar hebben we het de laatste keer in de stuurgroep ook over gehad), en we brengen de boodschap over de verdachtmaking van vrijmetselarij? De meesten in de raad, die klakkeloos het overheidsnarratief hebben gevolgd, zullen je helemaal niet begrijpen en je zult het tegenovergestelde effect bereiken dan dat je wil: mensen de ogen openen voor alle dwaasheid die heeft plaatsgevonden en nog gebeurt. In die zin is de actie van Dienie Holland contraproductief.

Persoonlijk probeer ik mensen aan "onze kant' te krijgen, maar wel door argumenten en feiten, niet door bij voorbaat van het kwade uit te gaan en met een insinuatie stemming te maken die voor ons enkel verlies betekent. Nu ik dit meedeel gelijk nog maar een ander punt waar ik me persoonlijk zorgen over maak: common law/autonoom. Dit wordt gepresenteerd als een uitweg uit deze maatschappij waarbij zaken als gewoonterecht, trust, geen belasting meer betalen etc. als een alternatieve beweging en oplossing wordt gepresenteerd.

Mijn persoonlijke mening is dat dit mensen stuk zal maken en in grote problemen zal brengen. Jeroen Pols en mr. Stademan hebben hierover diverse publicaties uitgebracht, o.a. in Gezond Verstand, ik dacht ook in de Andere Krant, en ook op Cafe Weltschmerz. Daar sta ik volledig achter, ze waarschuwen voor de grote schaduwzijden van dergelijke keuzes. Ook dit lijkt meer een vlucht uit deze wereld, maar zonder enig verantwoord perspectief. Ik zal een uitzending over dit onderwerp van cafe Weltschmerz bijvoegen waarin veel aspecten van dit fenomeen de revue passeren.

Hoewel overal wel een kern van waarheid in zit, is de keus hiervoor een doodlopende, zoals uit deze uitzending blijkt. Oordeel zelf, maar ik wilde nadrukkelijk waarschuwen voor beide zaken. Mijn persoonlijke advies: laat je er vanwege de toekomst van onze maatschappij en jezelf, niet mee in!]

De bewuste uitzending van cafe Weltschmerz...

https://open.spotify.com/episode/56HU08jtfydxaeVO0kf5Tj?si=cHpFzoV6TfW5WqbRbr-Mag

Mijn reactie die ik (Dienie) hierop terug schreef op 31-01-2023 luidde als volgt:


Dag ................,

Dank voor je reactie!

Gisteren maakte ik een blog waarin ik het een en ander duidelijk probeer te maken over de 10 Geboden, regels en wetten. Zolang wij geen inzicht hebben in onszelf en door wie wij worden bestuurd zitten we in een stuurloos bootje. Wanneer jij een baas nodig denkt te hebben of een (r)overheid heb je nog een innerlijke weg te gaan.

Mijn blog ► https://www.freedom-for-all.com/l/over-wetten-en-regels-en-over-de-10-geboden/

We zullen eerst inzicht moeten krijgen in onszelf en door wie wij worden onderdrukt en misleid. En ja burgemeester Frohlich is een misleider, want hij ondersteunt het corona- en vaccinatiebeleid. De video's heb ik erbij gevoegd, zodat je dat zelf kunt beluisteren.

Dit heb ik gedaan, zodat je de mens Frohlich 'an sich' leert kennen en ook kunt horen wat zijn gedachtegoed is. Frohlich draagt het gedachtegoed uit van het WEF, waar Rutte ook lid van is. Rutte leidt een criminele organisatie De Staat der Nederlanden met handlangers en betaalde huurlingen. Frohlich is hier duidelijk een handlanger en uitvoerder van, anders zou hij het corona beleid niet hanteren en uitdragen toch?

De Staat der Nederlanden is een bedrijf, zo ook het Ministerie van Financiën, ingeschreven in Dun & Bradstreet in Washington D.C. De belastingdienst is een ANBI instelling. Deurwaarders zijn illegaal bezig om belastingen te innen voor de belastingdienst, want de belastingdienst is immers een ANBI instelling. Wat je doet is vrijwillig giften overmaken door het accepteren van de giro die ze je toezenden.

Veel Nederlandse woorden kun je terugleiden naar een hele andere betekenis, vaak het tegenovergestelde. Hier maakt de (r)overheid dankbaar gebruik van. De bevolking is onwetend, dus hebben zij al een enorme voorsprong om hun gelijk te krijgen in een epistel.

Hoe kan een bedrijf De Staat der Nederlanden wetten uitvaardigen? Alleen door deze wetten te erkennen of erin te geloven hebben ze macht over jou.

Burgemeester word je echt niet zomaar in Nederland, je wordt vooraf geselecteerd. Je wordt niet gekozen door de bevolking, maar door de kroon. Zij bepalen wie burgemeester gaat worden. Ze werken allemaal samen en voeren met kernraadsleden een corrupt beleid uit in gemeentes. Vriendjespolitiek in de bouwwereld is bekend, ze werken samen met makelaars en spelen elkaar de bal toe, over de rug van heel veel boeren en particulieren.

Wanneer je onderzoek gaat doen naar het verleden van Frohlich ga je ontdekken dat hij in de media werkzaam is geweest. De media is omgekocht, daar is Frohlich ook van op de hoogte. Vanwaar de ommezwaai naar burgemeester? Dat kan alleen wanneer je chantabel bent gemaakt. Want hoe kun je iemand de dood injagen door COVID-19 injecties te adviseren? En hoe kun je nog steeds achter deze agenda staan wanneer je niet chantabel bent gemaakt?

Burgemeesters zijn borgers voor de burgers. Zij hebben toegang tot je geboortetrust, omdat zij deze trustrekening beheren en er gelden van af mogen schrijven. Hij is de administrateur van jouw schaduwrekening.

Wij mensen, dienen dat hele corrupte systeem los te laten en ons met gelijkgestemden te gaan verenigen. Maar als er geen inzicht is kan er ook niet gedacht worden in goede oplossingen. Dus dat is stap nummer één, jezelf informeren. En dat begint toch echt te weten wie en wat de burgemeester is van jouw gemeente.

Dat doe ik door dit soort berichten in de ether los te laten, mensen gaan dan nadenken over onderwerpen waar ze nog nooit over hebben nagedacht. Wanneer dat inzicht komt kun je pas aan stap twee beginnen: Denken en handelen in goede oplossingen en het ook gaan doen!

Je dient het onkruid met de wortel en al uit te roeien, want het komt anders steeds weer terug.

Vrijmetselaars zijn in de hele samenleving geïnfiltreerd.

Veel mensen zijn vergeten wat wij van onze Schepper hebben gekregen.

Veel mensen weten niet wat frequenties en energie doen met een menselijk lichaam.

Veel mensen zijn zich niet bewust van hun gedachtekracht.

We hebben nog een hele lange weg te gaan...

Graag tot een volgende keer!

Groetjes Dienie