Vertaal deze pagina naar:

Activeer de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap!

25-01-2021

🔥  ALS EEN LOPEND VUURTJE 🔥


Het lijkt er vaak op, dat het bureau van Vincent Zegel gevraagd wordt om antwoorden op allerlei vragen te geven, zonder dat er ook maar één spatje in de erfrechtelijke documenten gelezen wordt.

De relevantie gaat als een lopend vuurtje.

Maar we verkeren nu eenmaal in zwaar weer!

En om dán een lopend vuurtje proberen brandend te houden zonder u zêlf in de erfrechtelijke documenten en alle vrij beschikbare informatie te verdiepen, dát is pas een onmogelijke opgave!

Neem rustig uw tijd en onderschat nooit!

Het alsmaar groter wordende 🔥  VUUR  🔥  van binnenuit, terwijl u leest.

Dit schreef Vincent Zegel 22-12-2020 op Facebook.


Iemand schreef daarop als reactie:

Inderdaad, zelf ook investeren en leren om te begrijpen wat het eigenlijk inhoud.

Niet "kicken" op bedragen want dat is materialisme, het gaat juist over vrijheid en mens zijn. Uit dit onderdrukkende slavensysteem kunnen stappen.BENT U VAN PLAN OM EEN HUIS KOPEN?


Tip: Lees dan eerst dit even door:


1. Met de erfrechtelijke documenten, gaat u bij de desbetreffende bank, de koop van het huis dat u wenst te kopen, voorbereiden.

2. De hypotheek mag niet op het bestaansgeld van de Enige Erfgenaam: Arnout Berend Vdf Cornelis, in mindering worden gebracht, maar uitsluitend op de individuele geboorte trust: 'A.B. CORNELIS' . De individuele geboorte trust, koopt het huis waar de Enige Erfgenaam wil leven.

3. De Enige Erfgenaam en de bank dragen thans op gelijkwaardige wijze kennis van de individuele geboorte trust nalatenschap. U maakt u daarom bij de bank als de Enige Erfgenaam bekend.

4. De Enige Erfgenaam is Aantoonder van de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding; de Algemene volmacht met begeleidend schrijven aan de Directeur [Trust]Belastingdienst. en van het Diplomatieke Paspoort.

5. De Enige Erfgenaam geniet diplomatieke onschendbaarheid.

6. De individuele geboorte trust koopt het huis.

7. Indien een bank de Enige Erfgenaam alsnog alleen met een schuld en schade hypotheek wenst op te zadelen, gaat de Enige Erfgenaam met een dergelijke bank uiteraard NIET "in zee".

Bron: Vincent Zegel


VAN HET BUREAU


1. Zoveel vragen over hoe te stoppen met hypotheek en belastingbetalingen.

2. En dat u heeft geprobeerd om de hypotheek rechtstreeks van uw Trust account te laten afschrijven met een rekeningnummer wijzigingsformulier van de bank.

3. En dat het toen niet lukte en of het bureau dat kan oplossen.

4. En zo vaak is u in posts op Facebook, op het hart gedrukt, niet uw Trust account proberen te kraken.

5. Kijk. Als Enige Erfgenaam stuurt u erfrechtelijke documenten.

6. En omdat u documenten stuurt heeft u referenties nodig.

7. Referenties zijn dossiernummers, kenmerken en zo ook: de cijfer letter combinaties op uw legitimatiedocumenten van overheidswege.

8. Er is nergens aan u verteld dat uw Trust een soort gokkast is, waar u een muntje in gooit en vervolgens net zo lang op de knoppen drukt tot de geldlade zich spectaculair vult, omdat u uiteindelijk de juiste match gevonden heeft.

9. U interpreteert uw geboorte trust nalatenschap als direct geld, en vervolgens stelt u het bureau allerlei vragen over de risico's en eventuele gevolgen van uw kraak gedrag en of het anderen al gelukt is.

10. Bah.

11. Het enige wat er werkelijk toe doet en dat kunt u voortdurend lezen, is dat u de maritieme dood en verloren op zee presumptie en de aanname van het maritieme overheid handelssyndicaat, dat u de gestapelde dwangvorderingen zuiver voor uw rekening zou wensen te nemen, stuit en corrigeert.

12. U bent geen "gecontroleerde entiteit" maar geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam, levende mens.

13. Dan vraagt u naar bewijzen. Bijvoorbeeld dat u gecontroleerde entiteit zou zijn in plaats van mens.

14. Wilt u bewijzen? Stelt u dan uw kritische vragen in het zoekvak van uw browser. U typt dan bijvoorbeeld: "gecontroleerde entiteit" en scrollt langs de informatie waarin dit specifieke begrip voor komt. En zo doet u dat met al uw kritische vragen.

15. De zin en onzin conclusies zijn aan u voorbehouden en niet aan het bureau.

16. Onze research heeft reeds geleid tot conclusies en die zijn in de erfrechtelijke documenten neergelegd.

17. Met de erfrechtelijke documenten communiceert u met een handelssyndicaat dat uitsluitend "ons kent ons", over uw hoofd heen regeert!

18. U bent de CQV Live Life Competence Postmaster die de mensenrechten schendende derden behorend tot het overheid handelssyndicaat, stuit en corrigeert.

19. De kaderopleidingen van de commerciële derden, bevatten alle maritieme IN SEA DEAD trucs, waarover de erfrechtelijke documenten veto's uitspreken.

20. Men weet exact waarover u het heeft. De mensen van de overheid en van de overheidserkende bedrijven, hebben geleerd hoe zij u als dood en verloren op zee dienen te bejegenen.

21. Alle bedrijven die klanten als levende mensen zien, zoals restaurants en sportscholen, worden momenteel kapot gemaakt.

22. De maritieme overheid was nu net zo fijn op dreef en daar blijven de erfrechtelijke documenten maar binnenkomen. Wat nu?

23. De maritieme overheid moet brieven lezen, duiden, archiveren, de afzender analyseren, vergaderen en beleid ontwikkelen.

24. Is uw administratie op orde dan stuurt u de erfrechtelijke documenten en doet geen afstand van uw betalingsverplichtingen.

25. Bent u reeds diep in de ellende van het, u opzettelijk toegebrachte, maritieme statusverlies, verzeild geraakt, dan dient u de, voor uw ellende verantwoordelijke derden, te blijven aanschrijven als Enige Erfgenaam.

26. Als Enige Erfgenaam bereddert u de activatie van de afwikkeling van uw individuele geboorte trust nalatenschap.

27. U bent Aantoonder Verklaring Beneficiaire Aanvaarding, Algemene Volmacht TrustBelastingdienst, CQV LLC Ambassade Legatie Brief, Diplomatiek Paspoort, Exoneratie Arrest HRK, CQV LLC pauliana vordering, CQV LLC schikkingsdocument etc.etc.

28. U bent bezig om de koers van het maritieme oorlog mammoetschip, dat op u afstevent om uw schip te overvaren en met leugens, dwang en oplichterij, onrechtmatig beslag te leggen op uw geboorte trust nalatenschap, af te wenden, te stuiten en te corrigeren.

29. Het handelssyndicaat zal de "dood en verloren op zee" presumptie en de "zuivere aanvaarding" assumptie, individueel corrigeren.

30. Volharden en kalm blijven in het oog van de zeestorm. De Enige Erfgenaam is niet politiek, leeft op het land en is géén zeerover.

Bron: Vincent ZegelBLAUWE BRIEVEN


Vraag:

We krijgen nu 2 blauwe brieven binnen. Ik meen te weten dat als ik de enveloppen openhaal ik me verbind aan de naam die er op staat. Deze zodoende ongeopend versturen naar de trust belastingdienst?

Antwoord:

Je bent de nabestaande van je placenta-erflater en jij mag de post van de overledene openmaken vermits je de individuele geboorte trust nalatenschap Beneficiair hebt aanvaard.

1. DE NAAM VAN DE ERFLATER

2. Jouw Naam

Als je de nalatenschap verwerpt, mag je niets van de erflater aanraken.

Bron: Vincent ZegelWie mogen reizen?


1. De aanbieder van ander bedrijfsmatig personenvervoer, voor zover sprake is van vervoer met luchtvaartuigen als bedoeld in artikel 16 van de Luchtvaartwet of het aanbieden van personenvervoer met of zonder een dienstregeling per veerboot of passagiersschip, draagt er zorg voor dat alleen vervoer wordt aangeboden, toegang daartoe wordt verschaft en gebruik daarvan wordt toegestaan, indien een persoon, komend vanuit het buitenland een op hem betrekking hebbende negatieve testuitslag kan tonen aan de vervoerder.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. reizigers die gebruik maken van regionaal grensoverschrijdend personenvervoer;
b. personen tot en met 12 jaar;
c. reizigers uit gebieden die niet zijn aangemerkt als hoogrisicogebied;
d. grenswerkers, grensstudenten en grensscholieren;
e. houders van een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte diplomatieke identiteitskaart;
f. houders van Diplomatieke paspoorten;
g. staatshoofden en leden van een buitenlandse regering;
h. personen werkzaam in het transport van goederen en ander transportpersoneel, voor zover noodzakelijk;
i. zeevarenden op andere schepen dan commerciële jachten en pleziervaart in het bezit van een monsterboekje als zij in uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen;
j. personen op een vlucht die Nederland niet als eindbestemming hebben: 1) die wegens onvoorziene omstandigheden naar een Nederlandse luchthaven moeten uitwijken; of 2)die het luchtvaartuig niet verlaten;
k. passagiers met een NATO Travel Order of een NATO-2-visum.


Bron: Staatscourant 2021, 610 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingenDiplomatiek paspoort bestellen?


Vrij beschikbaar DPP pdf-bestand om zelf te laten drukken en tegen betaling binnen uw eigen netwerk bereik, beschikbaar te stellen:

https://hogeraadvandekinderen.nl/onewebmedia/0410.2020_Diplomatiek%20Paspoort_Boekje_64pg-D.pdf

https://geboortetrust.hetbewustepad.nl/foto-voorbeelden-documenten/diplomatieke-paspoort/

Zie in het artikel 'Diplomatiek paspoort' de naam van de drukker die het PDF-bestand goed kent.

Daarnaast is het Diplomatiek paspoort te bestellen via Vincent Zegel: bureau@vincentzegel.nl .2021


CHILDREN OF THE GREAT AWAKENING


Voor 2021 wens ik ons het besef dat wij onze, inclusief die van onze kinderen, geboorte Trust roof voor het niet-politieke deel kunnen STOPPEN NU.

Voor 2021 wens ik ons het het besef dat besmettingen niet bestaan en dat 'covid19' een handelsnaam is, waarmee onze, inclusief die van onze kinderen, geboorte Trust geroofd wordt. Deze ziekmakende handel kunnen we STOPPEN NU.

Niemand komt ons redden:

Jij bent je eigen redder én die van de kinderen door ze te beschermen tegen onrecht.

Wist U dat:


Tot het 7de jaar staan de na(a)m(en) van het kind schuin

Als de geboorte Trust van het kind voor / in het 7de levensjaar niet aanvaard is, gaan de na(a)m(en) over in KAPITALEN (HOOFDLETTERS).

De eerste 7 jaar nadat de geboorte Trust nalatenschap is gevestigd, wordt er op de beurs (niet politieke) waarde toegevoegd aan de Trust, op naam van de Erflater, aangeduid met de na(a)m(en) in KAPITALEN geschreven.

Daarom maakt de minderjarige Enige Erfgenaam zich pas in het 7de levensjaar bekend.

Bron: Mascha Vdf Roedelof

Meer info ► https://geboortetrust.hetbewustepad.nl/procedure-kinderen/THIRD KNOCK

Great Research Brought To You By: Monique Vdf Klinkert

Wow kijk: RUTTE SOCIETY 93 A.I. MORMON NETWERKBOOM !!!

Scottish Rite Orange lodgeNamed after William of OrangeProtestant

Kijk de 666 trust

Dan violet flame en master St Germain en Nesara Gesara en jubilee

Kijk dat zeg ik nou al de hele tijd

St Germain trust aka Shakespeare trust

Francis Bacon aka Shakespeare

Secret son van de queen of England

Francis Bacon aka St Germain

Francis Bacon heeft Free Masonry opgericht voor de queen of England

Juist voor die trust

Van nu

Evelyn de Rothshield gaat over die Shakespeare trust

En ook dit geniaal

Hij had bij mij de Luciferian Covenant gezien

Straight in the heart of St Germain.

Alleen weet die knight templar dat niet

Dat is zijn master

Zoals alle free masons

UIR

Galactic Federation

Bohemian Grove

Cannibal Cravings

Royal Family

Victoria the secret mom van Rothschild

Victorian ILLusion

In addition:

Trump

Benjamin de Rothschild

(presumed deceased)

Q

Queen

Mr. Simon Parkes

Aliens

Alien Invasion

Augmented Reality

Project Blue Beam

Royals Ultra Vires


Bron: Vincent Zegel


BLACK ADLER DEMONSTRATIE- EN FAKE RECHTSGANG CAPITIS DIMINUTIO MAXIMA PROVOCATIE1. Trap er niet in !!!!

2. De Enige Erfgenaam is géén DEMONSTRANT !

3. Volgens EVRM, Artikel 2 kunt u het recht op leven verliezen als er opstand uitbreekt.

4. Door u in een demonstratie bedrijfsevent van de royals te begeven, wordt u onderdeel gemaakt van een vrijmetselaarstoneelstuk met honderden ingehuurde PROVOCATEURS. De Staatsmedia maakt daar wel weer een verhaal van!

5. Tijdens demonstraties bent u CAPITIS DIMINUTIO MAXIMA DISSIDENT.

6. Alleen als Enige Erfgenaam en met behulp van de individuele erfrechtelijke documenten, kunt u het Capitis Diminutio Maxima (volledig statusverlies van de geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied), stuiten en corrigeren!

7. "Rutte en zijn kompanen" zijn Black Adler royals. Zij zijn GEOEFENDE acteurs en doorgewinterde satanische MANIPULATORS in VERMOMMINGEN.

8. Zij beschikken over álle geweldsmiddelen en hebben álle CORONA/ COVID-19 scriptvarianten PARAAT en voeren die momenteel uit!

9. Zij creëren fake "helden voor het volk".

10. De Enige Erfgenaam is individu en VRIJ en géén, aan de elite onderworpen slavenburger "volk" !

11. Veronachtzaam het ZWARTE (BLACK (ADLER) LIVES MATTER!) TEKSTBLOK NIET !!!

12. Alle demonstratie- en rechtsgang (maritieme kromspraak) organiserende ACTOREN en PROVOCATEURS zijn van de royals !!!

Bron: Vincent Zegel

't Arme kind draagt al een 'silicon-masker', waarschijnlijk met pruik...

Zie de huidafscheiding en de vreemde drie-dubbele onderkin.

VZ Archief, 2 januari 2018


1. Je geboortecertificaat wordt verhandeld op de beurs. Met internationale inspanningen en de hulpbronnen van de staat, vormt zich internationaal vermogen in jouw trust. De staat is de trustee-beheerder van jouw trust. Jij behoort te worden begunstigd uit jouw trust.

2. Vroeger ontving je dus voorzieningen, werkgelegenheid e.d. maar sinds 2013 is alles gecorrigeerd. Schuldslavernij is afgeschaft. Alle vormen van uitbuiting zijn illegaal. Je behoort de begunstigde van je trust te zijn maar in plaats daarvan draaide je op voor alle kosten en werd je schuldslaaf.

3. In de troonrede 2013 werd afgekondigd dat de verzorgingsstaat zal worden afgebouwd en dat eenieder zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Wanneer je beschikt over je trustvermogen zal dat uiteraard geen probleem zijn.

4. De afbouw van redelijke voorzieningen is in volle gang maar het trustvermogen is nog niet bij jou. Daar wordt grof misbruik van gemaakt door de graaiende multinationals die via de banken bij jouw trust kunnen zodra jij iets bij ze afneemt. Dat heet dippen.

5. Er wordt gedipt uit je trust en jij maar betalen zonder de beschikking te hebben over je trustvermogen. Tussen wal en schip zijn we geraakt. Geen verzorgingsstaat meer maar ook geen perspectief. Dit moet nu veranderen. En is aan het veranderen alleen is de nood voor veel mensen (trustbegustigden) extreem hoog en de informatie over je individuele trust wordt achtergehouden door iedereen die er belang bij heeft om je trust te dippen.

6. Maar als er geen koopkracht meer is houdt ook het dippen op en gaat alles weg uit de normale economie naar de EU.

7. Daarom moet je individueel je trust gaan regelen.

Bron: Vincent Zegel


Het is satanische misleiding van de mensheid!

1. Het is even wennen, maar we hebben dus te maken met, door de Black Adler A.E.I.O.U. A.I., massief op social media gelanceerde, automatisch gegenereerde VACCINATIE RECLAME ultra vires, vermomd als main stream media nieuwsberichten, vermeend medische wetenschap en een leger aan bot accounts, dat algoritmisch reageert op de commentaren van echte mensen.

2. Tevens hebben we te maken met ondernemers vermomd als Royals en politici en Royals vermomd als politici en robotoids vermomd als bekend uitziende mensen.

3. We hebben dus te maken met een voorbedachte rade welke iedere vorm van LAFHEID, in wansmakelijkheid overtreft!

Bron: Vincent Zegel


Wilt U reageren op deze info?


Stuur dan Uw reactie naar info@freedom-for-all.com